Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport
Lucrarea de laborator nr. 1

Analiza și Modelarea Orientată pe Obiecte.


Tema: Familiarizarea cu Enterprise Arhitect.

A îndeplinit: st.gr. TI-172 Adașanu Gicu

A verificat: lector universitar Radu Melnic, Sava Nina

Chișinău 2018
Scopul: Studierea entităților de bază.

Sparx Systems Enterprise Architect - este un instrument de modelare vizuală și de proiectare


bazat pe UML OMG. Platforma suportă: proiectarea și construirea de sisteme software; modelarea
proceselor de afaceri; și modelarea domeniilor bazate pe industrie. Este folosit de întreprinderi și
organizații pentru a nu numai să modeleze arhitectura sistemelor lor, ci și să proceseze
implementarea acestor modele în întregul ciclu de viață al dezvoltării aplicațiilor.

Figura 1. În această figură este reprezentată fereastra de bază a programului Sparx Systems
Enterprise Architect.

Figura 2. Pentru crearea unui nou proiecte este nevoie ca să tastăm Creat a New Project. La fel
sunt dispuse și ale opțiuni cum ar fi Open a Project File, dacă există deja un proiect și dorești să-l
deschizi pentru a continua lucrul.
Figura 3. Pasul următor este de seta locația unde vom salva acest proiect și de a de ai da
denumire pentru acest proiect.

Figura 4. După ce am setat locația și denumirea programul ne propune ca să alegem modelele


necesare pentru crearea proiectului nostru. Pentru lucrările de laborator necesar nouă trebuie să
le selectăm pe toate. Pentru a le selecta pe toate odară fără a bifa elementele tastăm All care le
bifează pe toate.
Figura 5. În partea dreaptă a programului este afișat modelul nostru. Pentru a-l deschide este
necesar să urmărim pașii indicați în figura de mai sus.

Figura 6. După ce setăm modelul programul ne propune o diagramă standartă. Pentru a o șterge
este necesar să tastăm Ctrl+Delete, pentru a ne șterge diagrama inclusiv și codul.
Figura 7. În această figură sunt reprezentate uneltele acestui program. Cu roșu este marcată bara
standard, cu suriu bara specială (ToolBox), cu galben Project Browser, și verde proprietățile.

Figura 8. Click stînga ne permite să adăugăm metode și atribute.


Figura 9.
Ca scop am încercat să modelez un simplu caz cu o mașină.

Figura 10. Diagrama Use Case. Diagrama Use Case permite o descriere generală a modului cum
va fi utilizat sistemul, și deja va descrie ansamblu de funcționalități care doresc să fie oferite de
sitem.
Din această diagramă putem înțelege utilizatorul pornește/oprește motorul, verifică mai întîi în ce
stare se află el, deschide/închide geamul.

Figura 11. Diagrama de clase. Digrama de clase ne permite să subînțelegem relații din structura
lor interioară. Astfel clasa de bază ControlMasina controlează clasele masina și ușa. În mod
normal el comunică cu clasa cheia pentru a verifica în ce stare se află. Iar clasa cheia moștenește
2 clase, starea oprită/pornită.
Concluzii:
La laboratorul nr.1 am făcut cunoștință cu programul Enterprise Arhitect. Am folosit
două tipuri de diagrame. Diagrama Use Case și diagrama de clase. La realizarea diagramelor am
utilizat careve elemente: moștenire (generalizare), asociere.
Deci pot spune că acest program este un instrument super pentru a creea un proiect de
dimensiuni vaste. Este bine structurat și ușor de aplicat. Este mai deschis pentru a înțelege chiar
cele mai complicate diagrame.