Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaiei al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnic a
Moldovei
Facultatea Calculatoare ,Informatica si
Microelectronica
Catedra Calculatoare

Raport
Lucrare de laborator Nr.2
La disciplina:Limbaje formale si

proiectarea

compilatorelor

Tema: Automate Finite


A efectuat:
A verificat:

st.gr.TI-142 Chifa Vladislav


lect. superior Ludmila Duca

Chisinau 2015
Lucrarea de laborator 2
Sarcina lucrarii:
1. Este dat automatul finit AF=(Q, , , q0, F). Reprezentai automatul sub form de graf.
2. Este sau nu automatul dat determinist?
3. Dac automatul este nedeterminist, construii automatul finit determinist echivalent.
4. Construii gramatica regulat echivalent cu AFD
5. Inventai un ir peste vocabularul care nu va fi acceptat de ctre AFD. Artai acest lucru
scriind secvena (secvenele) de configuraii respective.
6. Pentru automatul finit AFD=(Q, , , q0, F) construii 5 iruri acceptate de automat.
Lungimea irurilor s nu fie mai mic dect n+2, unde n este numrul de stri din Q.
7. Scriei expresia regulat echivalent.
8. Pentru fiecare ir x scriei secvena de configuraii pentru acceptarea irului, adic (q0, x)
(qi1, x1) (qi2, x2) (qf, ), unde qf F.
9. Petru toate cele 5 iruri obinute construii aplicnd lema de pompare descompunerea x=uvw.
Varianta 6
AF=(Q, , , q0, F), Q = {q0, q1, q2 , q3}, = { a, b, c}, F = { q3}.
(q0, a) = {q1}
(q1, b) ={q2}
(q2, a) = {q2}
(q2, a) = {q3}
(q2, c ) ={q2}
(q3, a) ={q3}.

1) AF sub forma de graf

2) Automatul dat este nedeterminist deoarece


(q2, a) = {q2} , {q3}

3) AFD
Q`
q0
q1
q2
q2q3

q1
q2q3
q2q3

c
q2
q2

q2
-

Notam: q2q3=q3

4) Gramatica regulata echivalenta AFD

q0aq1
q1bq2
q2aq3
q2cq2
q2a
q3aq3
q3cq2
q3a
5) Sirul care nu va fi acceptat de AFD

Sirul este: aabcaca acest sir nu va fi acceptat deoarece nu exista


nicio tranzitie din q1 in a
(q0, a) = {q1}
(q1, a) =
6) 5 siruri accepatate de automat

abcacacaa
abcccacaaa
abcacacccaa
abacccacaaa
abcaca

7) Expresia regulate echivalenta:

abc*a(a+cc*a)*

8) Secventa de configuratie pentru acceptarea sirului:


1) abcacacaa
a

q0q1q2q2q3q2q3q2q3q3
2) abcccacaaa
a

q0q1q2q2q2q2q3q2q3q3q3
3) abcacacccaa
a

q0q1q2q2q3q2q3q2q2q2q3q3
4) abacccacaaa
a

q0q1q2q3q2q2q2q3q2q3q3q3
5) abcaca
a

q0q1q2q2q3q2q3

9) Descompunerea x=uvw folosind lema de pompare


1)
a

q0q1q2q2q3q2q3q2q3q3
u=ab
v=c
w=acacia
a

q0q1q2q3q2q3q2q3q3
u=ab
v=ac
w=acaa
a

q0q1q2q3q2q3q3
u=ab
v=ac
w=aa
a

q0q1q2 q3q3
u=aba
v= a
w=
a

q0q1q2 q3

2) abcccacaaa
a

q0q1q2q2q2q2q3q2q3q3q3
u=ab
v=c
w=ccacaaa
3) abcacacccaa

q0q1q2q2q3q2q3q2q2q2q3q3
u=ab
v=c
w=acacccaa
4) abacccacaaa
a

q0q1q2q3q2q2q2q3q2q3q3q3
u=ab
v=ac
w=ccacaaa
5) abcaca
a

q0q1q2q2q3q2q3
u=ab
v=c
w=aca

JFLAP
1)
AF sub forma de graf

2) Testam daca este determinist sau nedeterminist

3) Convertim din AFDN in AFD

4) Gramatica regulata echivalenta AFD

5) Sirul neacceptat de catre AFD

6) Cele 5 siruri acceptate de automatul AFD

7) Expresia regulata

Concluzie: Efectuind aceasta lucrare de laborator am capatat


deprinderi de lucru cu Automatele Finite care la rindul lor sunt
deterministe si nedeterministe .Am determinat daca automatul dat
este determinist sau nedeterminist, dindune rezultatula ca este
nedeterminist am construit automatul finit determinist
echivalent.Am reprezentat ambele AF sub forma de graf.Am
inventat un sir neacceptat pentru AFD si 5 siruri acceptate cu
lungimea sirului sa nu fie maim mica de n+2 unde n este numarul de
stari Q.Pentru fiecare sir am scris secventa de configuratie pentru
acceptare a sirului,pentru toate sirurile am descompus in x=uvw
aplicind lema de pompare.Am scris expresia regulate echivalenta.