Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.1
Disciplina: Proiectarea Sistemelor Informaționale
Tema: Sistem pentru comercializarea produselor apicole.
Analiza domeniului de studiu

A elaborat:

A verificat: lect. univ.,


Cojocaru Svetlana

Chișinău 2021
Obiective:
 analiza și determinarea domeniului de interes;
 cercetarea sistemului informațional existent și motivarea necesității creării unui sistem nou;
 scoaterea în evidență a obiectului ce va fi informatizat;
 identificarea misiunii obiectului;
 elaborarea concepției noului sistem.

Sarcina lucrării:
De analizat domeniul de studiu și de determinat domeniului de interes a sistemului / aplicației propuse
spre realizare; de cercetat cel puțin trei sisteme existente și de comparat între ele pentru a motiva nevoia
creării noului sistem; de identificat importanța, scopul și obiectivul noului sistem.
Analiza și determinarea domeniului de interes

În țara noastră, apicultura reprezintă una dintre ramurile agriculturii cu cele mai vechi tradiții, știut fiind că
strămoșii poporului român, dacii și tracii, creșteau albine pentru miere și ceară. În Republica Moldova au
existat și există condiții naturale favorabile apiculturii, datorită resurselor melifere însemnate. Recunoscută
pentru valorile ei curative și diversitatea sortimentală, mierea din Republica Moldova a obținut de-a lungul
timpului numeroase medalii în competițiile internaționale de profil. Totuși apicultorii se confruntă cu diverse
probleme dar mai ales cu comercializarea mierii, fiind nevoiți să ofere produsul final la un preț mic
intermediarilor pentru a putea să își realizeze mierea.
Criza economică declanșată de pandemia COVID-19 a afectat mediul de afaceri din țară atât prin prisma
limitărilor impuse, dar și al dificultăților de accesare a clienților. În aceste condiții, dezvoltarea sau chiar
supraviețuirea unor companii este corelată cu capacitatea de adaptare la schimbările produse și identificarea
celor mai rapide și eficiente soluții de depășire a crizei.
Starea epidimiologică cu care s-a confruntat întreaga lume i-a pus pe gînduri și pe apicultori cum să își
realizeze produsele, știind că piețele sunt închise frontierele la fel , iar unica sursă de venit al lor fiind cea
adusă din vînzarea produselor apicole. Fiind conștienți de noua situație și sectorul agricol ar avea nevoie de
schimbări.
Comerțul electronic devine o nouă oportunitate pentru apicultori cu capacitatea imensă de conectivitate
prin activitățile de cumpărare și vînzarea din întreaga lume. Avînd drept model diverse concepte de afacere
care au evoluat datorită internetului, oferind detalii despre produs și opținînd profit , acesta fiind un timp bun
pentru trecerea vînzărilor în mediul online.
Astfel, situația actuală determină antreprenorii să își reinventeze afacerile atât din punct de vedere al
proceselor de lucru, cât și al modului de interacțiune cu clienții. În mod cert, digitalizarea a revenit pe agenda
companiilor, iar impulsionarea dezvoltării comerțului electronic a devenit imperativă.
Astfel s-a realizat trecerea vînzărilor tradiționale în mediul online pe diverse rețele de socializare ,
oferind și livrarea produselor în dependență de cantitatea de produs procurată . Aceasta situație i-a determinat
pe consumatorii finali să folosească produsele din miere pentru a-și întări imunitatea, unii încă sunt sceptici
în efectuarea cumpărăturilor în mediul online. Consumatorii au nevoie de cît mai multe detalii în ceea ce
privește calitatea mierii vîndute, cît și a altor produse apicole.
Toate aceste probleme cu care ne-am confruntat am ajuns la concluzia de a realiza un magazine apicol cu
ajutorul tehnologiilor web, acestă oportunitate ne oferă posibilitatea de a ne vinde propriile produse obținute
din afacerea familiei într-un mod cît mai acesibil pentru consumator.

Cercetarea sistemelor existente

Realizarea sistemului informational pentru comercializarea produselor apicole este necesar de a


analiza sistemele deja existente pe piață. Acesta analiză ne va oferi mai multe informații și idei de a crea un
sistem cît mai aproape de nevoile utilizatorului.
Ca sisteme de magazine apicole pentru cercetare se va lua următoarele:
 Albilux;
 Ecostup;
 Magazinapicol.md.
ALBILUX este un magazin apicol (Chisinau) și distribuitorul oficial al întreprinderii apicole "Tomasz
LYSON" pe teritoriul Republicii Moldova, care este cel mai mare din Polonia și unul dintre cei mai mari
producători de instrumente și echipamente apicole din Europa. Acest magazin apicol vă oferă mărfuri de la
întreprinderea poloneză apicola LYSON. Iată care sunt acestea:
 Inventar apicol  Linii automate LYSON
 Stupi și părți componente  Ambalaj pentru miere
 Rame și părți componente  Hrană și tratament
 Îmbrăcăminte pentru albinar  Miere și produse apicole
 Descăpăcirea fagurilor  Lumânări și accesorii
 Centrifugi  Săpunuri și cosmetica
 Topire ceară  Cărți și cadouri
 Inventar pentru mătci  Semințe
 Colectarea produselor apicole  Alte echipamente
 Procesare și ambalare miere
Figura1- Magazinul Albilux
Magazinapicol.md

Acest magazin apicol online se ocupă cu comercializarea uneltelor apicole, mai mult de atât aici,
puteți găsi și albine de vânzare. Iată ce puteți procura din catalogul magazinului:
 Afumătoare  Hrana si Tratament
 Ambalaj Miere  Inventar
 Ceară si produse din ceara  Procesare si ambalare miere
 Centrifugi  Rame Și Accesorii
 Creștere Regine  Stupi și Accesorii
 Descăpăcirea fagurilor  Topitoare Ceară
 Echipament de protecție  Uscător polen
 Familii de albini si Regine
Magazinul oferă reduceri și livrare a produselor la domiciliu gratuită.
Figura 2 – Magazinapicol.md

Honey.md este un magazin apicol online a cărui denumire vorbește de la sine. Honey.md este
platforma oficială a companiei „BIENENHAUS” S.R.L. care se ocupă cu achiziționarea, prelucrarea,
vânzarea și exportul de miere de albine de înaltă calitate.
Pentru prelucrarea mierii naturale, compania folosește echipamente moderne ale producătorilor europeni,
care permit omogenizarea a până la 12.600 kg într-un lot de miere. Compania implementează un sistem de
control pe mai multe niveluri. De asemenea, aceasta este dotată cu un laborator propriu, care verifică la prima
etapă calitatea mierii colectată de la apicultori.

După o verificare minuțioasă în laboratorul nostru, dar și în alte laboratoare pentru autocontrol, mierea este
omogenizată și ambalată, iar mai apoi produsele sunt exportate în țările Uniunii Europene, SUA, Canada și
CSI.
Figura 3 – Magazinul honey.md

Elaborarea concepției noului sistem

Un magazin apicol online există deja pe piața din Republica Moldova, însă cercetînd magazinele deja
existente ele reprezintă sau magazine care oferă produsele apicole fiind niște intermediari și nu reprezintă o
stupină care oferă diverse produse din propia stupină, unele produse fiind chiar importate. Astfel eu am ca și
scop ca prin intermediul acestui magazin să vînd strict ceea ce producem noi în propria stupină, să ofer
inforații despre calitatea merii, fedbakul clienților.
Motivul cheie pentru implementarea acestui sistem informațional este diversificarea ofertei de
produse, modernizarea tehnologiei utilizate, comerțul on-line și căutarea unor oportunități de comercializare
a produselor apicole .
Ideea creării unui asfel de sistem este de a realiza produsele apicole, de aoferi cît mai multe detalii
despre produse pentru client, mai ales că nici un apicultor nu si-a realzat un magazine de vînzare a produselor
în mediul online. Un alt motiv pentru care s-ar dori crearea unui astfel de sistem este implientarea
tehnologiilor și în domeniul apicol și interacțiunea cu clienții în mediul online.
Scopul realizării acestei aplicații este comercializarea produselor apicole din propria stupină.
Pentru a atinge scopul propus s-au definit câteva obiective:
- Cercetarea domeniului”apicol din Republica Moldova”;
- Analiza soluțiilor existente de ”magazine apicole în mediul online”;
- Concluzii și Argumentarea propunerii de proiect ” Sistem informational pentru comercializarea
produselor apicole”;
- Elaborarea concepției ” Sistem informational”
- Elaborarea Caietului de Sarcini;
- Cercetarea și selectarea instrumentelor pentru dezvoltarea Sistem informational;
- modelarea funcțională a Sistem informational;
- Familiarizarea cu structura modelului de proiectare BusinessLogic pentru a determina modul în care
datele pot fi create, stocate și schimbate;
- Studierea principiilor de bază a HTML/CSS-ului și Bootstrap-ului și crearea template-ului site-ului;
- Elaborarea funcționalului ”Diferențierea utilizatorilor prin autentificarea în sistem”;
- Elaborarea funcționalului salvarea datelor despre produsele adăugate sau editate și detaliile despre
achizițiile efectuate de utilizator;
- Proiectarea structurii de bază a proiectului;
- Crearea bazei de date pentru serviciul propus si aducerea bazei de date la forma normală 3
- Proiectarea bazei de date utilizând Entity Framework pentru a permite lucrarea cu datele, indiferent
de tipul acestora;
- Proiectarea paginii Web adăugând model, view și controler pentru dezvoltarea interfețelor
utilizatorului;
- Implementarea restricțiilor privind accesul utilizatorilor la anumite pagini ale site-ului pentru a
diferenția administratorul de un utilizator simplu;
- Finalizarea serviciului web conform temei alese prin testarea site-ului și repararea bug-urilor găsite;
- Testarea sistemului;
- Documentarea sistemului informațional;
- Planificarea proiectului și estimarea costului.
Concluzii
În urma efectuării lucrării de laborator nr.1 s-a analizat domeniul de studiu, s-au analizat sistemele
concurente și s-a elaborat concepția noului sistem. S-a concluzionat că comerțul online este este unul din
factorii importanți care a condus la creșterea economică și prosperarea societății, de asemenea analizând
concurenții s-au identificat avantajele și dezavantajele sistemelor după care, pe baza informațiilor analizate s-
a elaborat concepția noului sistem pentru a putea concura cu sistemle enumerate mai sus.