Sunteți pe pagina 1din 4

Întrebările pentru rebus

1. Mișcarea este ....-viață


2. Într-un corp sănătos o minte...-sănătosă

3. Instrument de măsurare a timpului.-ceas

4. Obiectul cel mai des utilizat în jocurile

sportive.- mingea
5. Cîți jucători este alcătuită o echipă de

fotbal?-11
6. În ce țară se vor desfășura jocurile olimpice

de iarnă 2018?-Coreea de Sud


7. Activitate în care sunt implicați unul sau mai

mulți jucători.-JOC
8. Câți jucători are o echipă de baschet?-cinci
9. Cine este conducătorul unui joc de fotbal?-

arbitrul
10. Jucător care apără spațiul porții unei echipe

de fotbal?-portar
11. Cum se numește primul elev din coloană?-

fruntaș
12. Pentru a avea un mod de viață sănătos

trebuie să facem...-sport
Rebus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1) 24x3=
2) 125+65=
3) 242:2=
4) 14500:100=
5) 345-94=
6) 2018x0=
7) 25:0=
8) 16759x100=
9)2x323=
10) 2018x1=
1
11) 6 =
0
12) 6 =
1. Mod plăcut de a petrece timpul –distractie
2.La lectiile de educatie fizică venim cu –plăcere
3. Activitatile în care sunt implicați unul sau mai mulți jucători.-JOCURI
4. Pentru a obține victore în acest concurs avem nevoie de ...energie

5. Totalitatea mușchilor corpului .- MUSCULATURA

D I S T R A C Ț I E

P L Ă C E R E

J O C U R I

E N E R G I E

M U S C U L A T U R Ă