Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaiei al Republicii

Moldova
Moldovei

Universitatea Tehnic a
Facultatea Calculatoare ,Informatica si
Microelectronica
Catedra Calculatoare

Raport
La disciplina:Limbaje formale si
proiectarea compilatorelor
Lucrare de laborator Nr.1
Tema:Gramatici formale
A efectuat:

st.gr.TI-142 Chifa Vladislav

A verificat:

lector superior Ludmila Duca

Chisinau 2015
Sarcina lucrarii:
1. Pentru gramatica formala G=(VN,VT,P,S) construiti 5 siruri care apartin
limbajului L(G) generat de acesta gramatica;
2. Construiti arborii de drivare pentri acestia.
3. Consruiti (desenati) automatul finit echivalent.

Varianta 6.
VN={S, I,B,K,Q }, VT={a,b,c,e,n,f,m} si
P= {
1. S aI
2. I bB
3. B cS
4. I eK
5. K nK
6. Q fQ
Km

Efectuarea lucrarii:
1) Construim 5 siruri ce apartin limbajului L(G) generat de aceasta
gramatica:
1.
2.
3.
4.
5.

SaIabBabcSabcaIabcaeKabcaem
SaIaeKaenKaenm
SaIabBabcSabcaIabcaeKabcaenKabcaenm
SaIaeKaem
SaIaeKaenKaennKaennm

2) Pentru fiecare si construim arborii de derivare:


1.
S
/\
a I
/\
b B
/\
c S
/\
a I
/\
e K
\

2.

3.
S
S
/\
/\
a I
a I
/\
/\
e K
b B
/\
/\
n K
c S
/\
\
a I
/\
m
e K
/\

4.
S
/\
a I
/\
e K
\
m

5.
S
/\
a I
/\
e K
/\
n K
/\
n K
\
m

n K
\
m
3) Construim AF(automatul finit) echivalent acestei gramatici:

AF=(Q, , , q0, F), unde


Q mulimea de stri
- vocabular
- funcia de tranziie
q0 starea iniial
F mulimea strilor finale
Algoritmul de construire AF:
Q = VN{X}={S, I, K ,Q, X}
=VT={a, b, c e, n, f, m }
q0=S
F={X}
Pentru toate produciile definim :

1.
2.
3.
4.
5.

(S, a): ={I}


(I, b): ={B}
(I, e): ={K}
(B, c): ={S}
(K, n): ={K}
(K, m): ={X}
(Q, f): ={Q}
a

Reprezentarea grafica a AF:

e
I

B
m

S
c
X

Introducerea datelor in program:

Testam gramatica(tipul gramaticii)

Reprezentarea automatului cu ajutorul programului:

Parcugera sirurilor:

Concluzie:In

urma efectuarii acestei lucrari de laborator am capatat


experienta de lucru cu limbajele regulate care au un rol special si major in
proiectarea compilatoarelor.Pe parcursul efectuarii acestei lucrari avind o
gramatica formala G=(VN,VT,P,S) am construit 5 siruri generate de limbajul
L(G) care apartine acestei gramatici.Apoi am construit arborii de derivare a
fiecarui sir si am reprezentat graphic AF(automatul finit) care genereaza
aceste siruri, dupa care am efectuat acelasi lucru numai ca cu ajutorul
programului JFLap dupa care am comparat rezultatele obtinude dupa
rezolvarea proprie si a programului.