Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare din capitolele: Protocoale de rețea și Servicii de rețea

Competenţe specifice: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


1. Să administreze sisteme de operare în reţea
2. Să planifice o activitate şi să culeagă date numerice în legătură cu aceasta.
3. Să utilizeze sisteme de operare în reţea.

Subiectul I. Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărată sau falsă.

1. Router-ul este un dispozitiv care interconectează reţele diferite.


 Adevarat  Fals

2. Un switch conectează segmente ale unei reţele.


 Adevarat  Fals

3. Un punct de acces are o rază de acoperire NELIMITATĂ.


 Adevarat  Fals

4. Un sistem de operare de reţea (Network Operating System, NOS) permite comunicarea la nivel logic între mai multe
dispozitive şi folosirea în comun a resurselor într-o reţea.
 Adevarat  Fals

5. Serviciile sunt programe care rulează pe sistem şi sunt pornite automat de către sistemul de operare la bootare.
Adevarat  Fals

6. Un server NOS este un sistem monotasking


 Adevarat  Fals

7. Serverele NOS sunt sisteme mai mari cu suplimentare de memorie pentru a accepta mai multe sarcini, care sunt
toate active, sau rezident, în memorie, în acelaşi timp.
 Adevarat  Fals

8. Un sistem de operare care funcţionează ca un server NOS nu necesită un procesor mai puternic pentru a executa
diverse sarcini sau programe.
 Adevarat  Fals

9. Stabilirea riguroasă a drepturilor de acces într-o reţea locală este foarte importantă pentru asigurarea securităţii
reţelei.
 Adevărat  Fals

10. Pentru ca un utilizator sã poată tipări la o imprimantă de reţea, aceasta trebuie sã fie instalată fizic.
 Adevărat  Fals

11. Topologia logică reprezintă metoda folosită pentru transferul informaţiilor de la un calculator la altul.
Adevarat  Fals

12. Topologia fizică a unei reţele se referă la configuraţiile mediilor de transmisie, a calculatoarelor şi perifericelor.
 Adevarat  Fals

13 Plăcile de reţea sunt dispozitive electronice cu rol de interfaţă între calculator şi cablul de reţea.
 Adevarat  Fals
Subiectul II. Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Care dintre următoarele funcţii reprezintă o funcţie a plăcii de reţea?


a) primeşte date pe un port, regenerează semnalul şi apoi trimite datele pe toate celelalte porturi
b) transmite date către alt calculator
c) amplifică semnalul fără a-i modifica frecvenţa şi îl transmite mai departe pe un alt segment de cablu
d) filtrează traficul de reţea între segmentele unui LAN

2. Ce stochează un router pentru a transmite datele mai departe?


a) Tabel de adrese ale destinaţiilor
b) Tabel de rutare
c) Tabel de adrese MAC
d) Tabel de adrese IP

3. Ce adresă foloseşte switch-ul pentru a transmite cadrele în reţea?


a) Adresa IP
b) Adresa portului destinatie
c) Adresa MAC
d) Adresa portului sursă

4. Care din următoarele afirmaţii sunt funcţii ale router-ului:


a) Transformă semnalele electrice în biti/octeţi
b) Stochează un tabel al rutelor disponibile
c) Transmite datele la toate calculatoarele din reţea
d) Utilizează algoritmi de determinare a distanţei şi costurilor pentru a selecta cea mai bună cale de urmat
pentru un pachet de date

5. Funcţiile plăcii de reţea sunt următoarele:


a) detectează erorile şi retransmite datele dacă un pachet este pierdut sau corupt
b) pregăteşte datele pentru a putea fi transmise printr-un mediu de transmisie
c) analizează adresele MAC ale destinaţiei

6. Alegeţi caracteristici ale serviciului HTTP:


a) oferă o tehnică de comunicare prin care paginile web se pot transmite de la un computer aflat la
distanţă spre propriul computer
b) permite transferul fişierelor între calculatoarele dintr-o reţea, prin copiere sau mutare.
c) simplifică administrarea unei reţele pentru că software-ul ţine evidenţa adreselor IP

7. Pentru a permite clienţilor să tipărească la imprimanta care este găzduită de serverul de tipărire(2 raspunsuri
corecte):
a) imprimanta nu trebuie să fie ataşată fizic la serverul de tipărire
b) driverul de imprimantă trebuie să fie instalat pe serverul de tipărire STP
c) calculatoarele client trebuie să fie configurate
d) Imprimanta trebuie să fie partajată în reţea

8. Reţelele WAN:
a) sunt proiectate să conecteze mai multe reţele locale de calculatoare din birouri sau spaţii separate,
aflate în locuri diferite
b) nu utilizează infrastructura nici unei companii de telefoane
c) au un grad inferior de securitate şi complexitate faţă de cele locale
d) conectează un calculator portabil sau instalat acasă, la o reţea LAN din firmă

9. Într-o reţea peer-to-peer:


a) există un punct central de control şi administrare în reţea
b) există numai avnataje
c) sunt folosite unde electromagnetice din domeniul radio şi infraroşu
d) echipamentele sunt conectate direct unele la altele fără alte dispozitive de reţea între ele
10. Reţelele WLAN:
a) utilizează cabluri
b) utilizează tehnologia wireless pentru a transmite şi a primi date folosind unde radio
c) folosesc unde electromagnetice din domeniul radio şi infraroşu
d) necesită costuri mari de întreţinere

11. Alegeţi dintre următoarele caracteristici care consideraţi că sunt asemănări între LAN şi WLAN:
a) nu necesită existenţa cablurilor
b) se poate accesa Internet-ul
c) se pot partaja resurse
d) investiţia iniţială este mică, cu amortizare rapidă

12. Protocoalele TCP/IP de la nivelul REŢEA sunt:


a) FTP, TCP, IP, INTERNET
b) INTERNET, UDP, DNS
c) INTERNET, LAN, WAN
d) INTERNET, DNS, IP, LAN

13. Calculatoarele dintr-o reţea LAN trebuie să aibă obligatoriu:


a) IP, subnet mask şi default gateway
b) IP şi subnet mask
c) IP
d) IP, subnet mask, default gateway şi DNS

14. Care este protocolul de reţea utilizat în reţeaua Internet pentru transportul datelor:
a) IPX/GPX
b) SQL
c) NetBUI
d) TCP/IP

15. Care din următoarele parole reprezintă o parolă „puternică”?


a. popescuion
b. Popescu_Ion
c. popescu123
d. P0pEsCu-10n

Subiectul III Asociaţi fiecăreia dintre funcţiile descrise în coloana B câte un nivel din coloana A.

Nivelul Funcţia
A. Nivelul administrează transmisia de date de la un computer la
altul, asigurând calitatea serviciului de comunicare, siguranţa
liniei de transport, controlul fluxului şi detecţia şi corecţia
1. Aplicaţie
erorilor. Una dintre funcţiile acestui nivel este de a împărţi
datele în segmente mai mici pentru a fi transportate uşor prin
reţea.
B. Acest strat se ocupă cu toate serviciile pe care le necesită un
pachet IP pentru a realiza o legatură fizică, incluzând şi detalii
2. Transport
legate de tehnologiile LAN şi WAN, de medii de transmisie, adică
ceea ce fac nivelurile OSI Legătură de date şi Fizic.
C. Nivelul oferă servicii de reţea aplicaţiilor utilizator cum ar fi
3. Internet browserele web, programele de e-mail, terminalul virtual
(TELNET), transfer de fişiere (FTP).
D. Rolul nivelului este de a trimite pachete de la sursă spre
4. Acces Retea reţeaua internetwork (dintre reţele) şi de a controla sosirea lor
la destinaţie indiferent de traseul sau reţelele traversate până la
destinaţie. Protocolul specific care guvernează acest nivel se
numeşte IP.

Subiectul IV Pentru fiecare item completaţi spaţiile libere cu termenii copespunzători.

1. Un grup de calculatoare şi echipamente periferice care partajează (folosesc în comun) resurse formează o
___________.
3. De obicei, într-o reţea unul din calculatoare este mai puternic şi gestionează activitatea întregului sistem. Acesta
este denumit ____________________.

Subiectul V
1. În folderul curent C:\User\elev creați un folder denumit LAB, și apoi creați două subfoldere denumite: LAB2A și
LAB3A in folderul LAB.
2. In folderul LAB3A creați subfolderul denumit LAB4.
3. In folderul LAB2A creati fișierele: file1.txt și scrieți numele și prenumele vostru în acest fișier, file2.txt și scrieți în el
numarul statiei la care lucrati.
4. Apoi copiați datele din fișierele: file1.txt și file2.txt în fișierul mydata.txt.
5. Afișați conținutul fișierului mydata.txt.

Timp de lucru: 50 minute