Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor

Raport
pentru lucrarea de laborator Nr.5

la cursul de “Tehnici Avansate de Programare”

Verificat:
Osovschi M., lector universitar,
Departamentul Informatică şi IS,
Facultatea FCIM, UTM

Elaborat:
Studenta gr.CR-191
Popov Biatrice-Maria

Chișinău – 2021
Tema lucrării: Crearea excepțiilor

Scopul lucrării
 Însuşirea modalităților de creare și realizare a excepțiilor în Java

Obiectivele urmărite:
 Crearea clase noi
 Crearea metodelor necesare
 Realizarea formelor de polimorfizm
 Crearea interfeţii programului

 Prezentarea lucrării

Problema 5
Definiţi clasa Stack. Introduceţi o secvenţă de caractere şi afisaţ-o în ordine inversă

Codul programului:
import java.util.InputMismatchException;

public class Stack

public static void main(String[] args) {

String r = reverse("Noapte buna");

System.out.println("Sirul inversat este:");

System.out.println(r);

public static String reverse(String s)

char[] letters = new char[s.length()];

int letterIndex = 0;int i = 0;


try{

char y[] = s.toCharArray();

int size = y.length;

while (i != size)

if(y[i]>='A' && y[i]<='Z' || y[i]>='a' && y[i]<='z')

++i;

else if(y[i]==' ')

++i;

else

System.out.println("Nu este un sir de caractere!");

System.exit(0);

}}

catch(Exception e){

System.out.println("Este un sir de caractere!");

for(i = s.length() - 1; i>=0; i--)

letters[letterIndex] = s.charAt(i);

letterIndex++;
}

String reverse = "";

for( i=0; i<s.length();i++)

reverse = reverse + letters[i];

if (s.length()==0)

throw new ArithmeticException("Nu a fost introdus nici un


caracter in sir!");

else if (s.length()==1)

throw new ArithmeticException("Sirul contine doar un caracter


si nu poate fi inversat!");

else

System.out.println("Sirul contine suficiente caractere pentru


a putea fi inversat!");

return reverse;

}
Rezultatele obținute în consolă:
Puntru => String r = reverse("Noapte buna");

Puntru => String r = reverse("Q");

Puntru => String r = reverse("");

Puntru => String r = reverse("Suntem 23 studenti in grupa IA-191");


Concluzie:

În concluzie pot afirma faptul că pe parcursul elaborării acestei lucrări de


laborator am însușit lucrul cu crearea și tratarea excepțiilor în limbajul Java. Mai mult de
atât, am practicat utilizarea excepțiilor imbricate în Java, dar și să creez propria mea
excepție. Acum pot spune ferm că excepțiile au un rol important în oice limbaj de
programare, pentru a preveni scenariile de apariție a unor erori.