Sunteți pe pagina 1din 8

Univeristatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Calculatoare,Informatica si Microelectronica

la experienţa de laborator Nr. 9c

Studiul oscilatiilor amortizate

A efectuat studentul grupei: CR-191


Numele şi prenumele Axenti Alina
student(ului/ei):

A verificat profesorul: Ana Popovici

Chisinau 2020
1.Scopul experienţei:
Studiul experimental al amortizarii oscilatiilor mecanice al pendulului gravitational si
determinarea coeficientului de amortizare,a decrementului logaritmic al amortizarii,
factorolui de calitate a sistemului oscilant,a coeficientului de rezistenta
si constantei de elastice a resortului.

2.Aparate şi accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM,
cronometru electronic, 1 senzor, stativ, mufe, bara scurta, cilindru
cu orificiu axial ce trece in oblic, bulon cu orificiu axial, pendul gravitational,
rigla, carucior, cu obturator si indicator, set de resorturi comprimabile
si extensibile.

3.Dependenţa studiată:
ln  t4 n 1 t1     t1 2  t2  t3    t4 n 1 2   Y  pX  b, unde:
5  n  24 este numărul de perioade măsurate;
t1 , t2 , t3 , , t4 n 1 sunt intervalele de timp în care pendulul-obturator acoperă, descoperă,
apoi acoperă şi din nou descoperă ş.a.m.d.fascicolulsenzorului în procesul oscilaţiilor;
 este coeficientul de amortizare a oscilaţiilor pendulului;
4 2 g 4 2 1
2  2
  Y  pX  b , unde Y   2
 2
, X  , p  g,
T l Tmed l
Tmed este perioada medie în seria dată ce conţine n1 subserii de măsurări;
l este lungimea pendulului gravitaţional;
g este acceleraţia gravitaţională;
r r p m g
  l  p l  Y1  p X 1  b1 , unde Y1     Tmed , X 1  l , p   r  
m g m g 
b1 este termenul liber, care în limitele erorilor experimentului trebuie să se anuleze;
r este coeficientul de rezistenţă frontală determinat după panta dependenţei   p l ;
m este masa pendulului;
m g 1 1 m g m g
Q  pQ  Y2  pQ X 2  b2 , unde pQ   rQ 
r l l r pQ
Q este factorul de calitate a sistemului oscilant;
1
rQ este coeficientul de rezistenţă frontală determinat după panta dependenţei Q  pQ
l
b2 este termenul liber, care în limitele erorilor experimentului trebuie să se anuleze;
4.Schema experienţei:

5.Tabelul măsurărilor:
m= 0.00600 kg;

n ,s ,s ,s ,s t4 n1 , s
1 0.07700 0.36070 0.07030 0.40170
2 0.07860 0.35940 0.07870 0.40560
3 0.07830 0.36280 0.07930 0.39940
4 0.07960 0.36110 0.07920 0.40520
5 0.08050 0.35460 0.08110 0.40180
6 0.08100 0.35920 0.08100 0.40110
7 0.08180 0.35340 0.08240 0.40480
8 0.08280 0.35180 0.08330 0.40230
9 0.08380 0.35080 0.08390 0.40380
10 0.08460 0.34850 0.08500 0.40150 0.08510

n ,s X  t1 2  t2  t3    t4 n 1 2 , s Y  ln  t4 n 1 t1 

1 0,9105 0,9105 0,02057


2 0,92215 1,83265 0,01674
3 0,92045 2,7531 0,03321
4 0,92555 3,67865 0,04445
5 0,91825 4,5969 0,05064
6 0,9227 5,5196 0,06047
7 0,9229 6,4425 0,07262
8 0,9207 7,3632 0,08463
9 0,9227 8,2859 0,09413
10 0,91985 9,20575 0,10002

4 2 -2 1
1 l ,1 m 2  ,s l , m1 2  , m -1 2 Q
T2 l
1 7,69231 74,95057 0,36056 0,00988 2,7735 317,9747 0,01863 0,00099
2 6,66667 64,26464 0,3873 0,01067 2,58199 294,43205 0,01452 0,00183
3 5,88235 57,17146 0,41231 0,01131 2,42536 277,771 0,01386 0,00046
4 5,26316 51,63801 0,43589 0,0119 2,29416 263,99916 0,01083 0,00129
5 4,7619 46,53345 0,45826 0,01254 2,18218 250,52552 0,01022 0,00052

l, m Tmed ,s
1 0,13 0,72576
2 0,15 0,78378
3 0,17 0,83098
4 0,19 0,87437
5 0,21 0,92108

6.Prelucrarea datelor experimentale:

9.58481 ;
r  0.1590 10-3 kg s;
b1  0.000198 ;
rQ  0.1650 10-3 kg s;
b2  4.475470 ;
 med  0.013610 1/s;

7.Calculul erorilor:

0.055720 ;  0.005813 ;
r  0.014860 10-3 kg s; 0.093459 ;
b1  0.000085 ;
rQ  0.015500 10-3 kg s; 0.093939 ;
b2  2.021357 ;
 med  0.00102 1/s;  3  0.074945 ;

8.Rezultate finale:

( 9.58±0.01 ) ;  5 %;
r  ( 0.16±0.01 ) 10-3 kg s; 9 %;
rQ  ( 0.17±0.01 ) 10-3 kg s; 9 %;
 med  ( 0.01±0.01 ) 1/s;  3  7 %.

9.Concluzii:
In aceasta lucrare de laborator am studiat experimental amortizarea oscilatiilor
mecanice si am determinat coeficientului de amortizare, decrementului logaritmic
al amortizarii,factorolui de calitate a sistemului oscilant, coeficientului de
rezistenta si constantei de elastice a resortului.

10.Graficele dependenţelor studiate:


Fig.1

Fig.2
Fig.3

Fig.4