Sunteți pe pagina 1din 12
Tabelul 3.38 Incadrarea in eurbele de flambaj Indicator tatetelor ‘pul petite | teu eneficientil @ ‘Tipul profilulat fn fanetie de 7, 1 | a. ‘Tuburi laminate Ja cald, Tard suduri b, Profile dublu 7 laminate sau sudate din tablt oxicupata, care flambea- zi in plan paralel cu inima. a, Chesoane sudate, profile solidarizate b. Profile dublu T laminate sau sudate din tabla oxicupati, care flambea- zi in plan paralel cu talpile if t c-k Profile deschise eu o ex 3 de simetrie BAS SF a. Flambaj in plan paralel eu axa de simetrie y—y ), Flambaj in plan perpen- Giewlar pe axa de sime- trie™ Obseroafit: * Flambajul se produce prin incovolere —riisucire dact 9 pentru) in raport eu axa de simetrie este mai mic dectt @ pentru 2 In raport cu axa perpendiculard pe axa de simetrie: in acest caz verificarea pierderii stabilitafit se face cu Ay—yhy, daca coeficientul p Inat din tabelele B—R, este mai mic decit p determinat cu 2, luat din tabelele C—R,. fn acelasi mod se face si verificarea barelor dintr-o singurd corniera. 301 Tabelul 3.39 ienfi 9, E pentru ofel OL 37 (R= 240 N/mm?) Cosficienti 9, & pentru otel OL a7, pe eurbeler 49 0,925 50.9 49 0,888 52.0 49 0,827 53,9 50 0,921 52.1 30 0,883 53,2 50 0,821 55,2 51 0.918 58,2 SI 0,878 34,2 51 814 56.5 32 0,914 54,4 82 0.873 55,7 52. 0,808 37.8 53 0,910 55,5 58 0,868 56.9 53. 0,801 59.2 302 a ® a a g x g bt 0,906 34 of 35 0,902 38. 53 36 0,898 36 36 57 0,893 37 37 38 0,889 58. 58 59 0,884 59. 59) 60 0.879 60 60 6t 0,875 61 61 62 0.870 62 62 63 0,865 63. 63 64 0,860 64 ot 65 0.854 65 65 66 0,849 66 65, 87. 0,843 67 67 os 0,838 68, 68. 69 0.832 60 69 70 0,826 70 70 a 0,820 n n 2 o,8i4 BR B 2B 0,808 3 B u 0,801 74 m4 a 0,795 5 ca 76 0,788 76, 78 Ti 0,782 7 77 2B 0,775 78 78 79 0,768 79 79 80, 0,762 80 80 81 0,755 81 97.8 SL 82. 0,748 82, 99,5 82. 83. ov74t 83. 101,2 83. 84 0,733 84 103.0 8h 85 0,726 85 104,9 85 30 0.719 86 106.6 86 87 0,712 87 108.5 87 88 0,704 88 110.8 88 80 0.607 89 12,2 89 90 0,690 90 1141 90, Bt 0,682 o1 1161 gL 92 0.875 92. 1181 92. 93 0,668 93, 10,1 93, 9 0,660 94 123,1 of 95 0,853 95, 124,1 95 36 0,045 96 126,2 96 97 0,638 97 128.3 97 98, 0,681 98, 130,3 98 99 0,623 3g 132.4 99 100 oete | 127.4 100 1346 100 101 0,609 | 129.4 101 136,7 101 102, 602 | 1315 102 138,9 102, 103 0504 | 133.6 103 141.2 103 104 0,587 | 135.7 104, 143.4 104 105 0580 | 137.9 105 145.6 105 106 0.573 | 140.0 106 148,0 406 107 0566 | 142.2 107 150,3 107 108, oss | 144.5 108 152.6 108 109 0,553 | 146.6 109 154,9 109 110 0546 | 148,9 110 157.5 110 303