Sunteți pe pagina 1din 1

Echivalenţa marcă -clasă pentru beton

Marca B 50 B75 B 100 B 150 B 200 B 250 B 330 B 400 B 450 B 500 B 600 B 700
Clasa Bc xx Bc 3,5 Bc 5 Bc 7,5 Bc 10 Bc 15 Bc 20 Bc 25 Bc 30 Bc 35 Bc 40 Bc 50 Bc 60
Clasa C xx/xx C* C C* C C C C C C* C* C C
2,8/3,5 4/5 6/7,5 8/10 12/15 16/20 20/25 25/30 28/35 32/40 40/50 50/60
Modul de - - 14 000 21 000 24 000 27 000 30 000 32 500 34 500 36 000 38 000 40 000
elasticitate.

Observaţie: clasele marcate cu * nu există în normele europene, ele sunt valabile temporar în Româ nia, pâ nă la apariţia RomCodurilor
(armonizate cu Eurocod 2); în normele europene mai există urmă toarele trei clase de beton, inexistente în standardele actuale
din Româ nia: C 30/37, C 35/45 şi C 45/55.