Sunteți pe pagina 1din 20

F.5.

LUNGIMI DE FLAMBAJ ALE STÂLPILOR


STRUCTURILOR MULTIETAJATE

• Lungimea de flambaj lf a unui stâlp dintr-un cadru cu noduri fixe poate fi


obţinută din diagrama prezentată în figura F.4.

• Lungimea de flambaj lf a unui stâlp dintr-un cadru cu noduri deplasabile


poate fi obţinută din diagrama prezentată în figura F.5.

• Factorii de distribuţie a rigidităţii 1 şi 2 (fig. F.6) sunt obţinuţi cu relaţiile:

K +K
= C 1
1 K +K +K +K
C 1 11 12

K +K
= C 2
2 K +K +K +K
C 2 21 22
Articulat 1,0

1,
0
0,
95
0,9

0,
9
0,
0,8

8
1

5
0,
8
0,7

0,
7 5
0,6

0,
7
0,
0,5

67
5
0,
65
0,
0,4

62
5
0,
0,3
6
0,
57
5

0,2
0,
55
0,

0,1
52
5

Incastrat
0,
5

0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Incastrat 2 Articulat
Figura F.4 – Raportul lf /L dintre lungimea de flambaj şi
lungimea teoretică a unui stâlp dintr-un cadru cu noduri fixe
Articulat 1,0

5, 0
0
4,
0,9

3, 8
0
2, ,6
2 4
2, 2
1 0,8

2,
2, 9
0
0,7

1, ,8
1
1,
7
0,6

1,
6
1,
5
0,5

1,
4
0,4

1,
3
1,
25
0,3
1,
2
1,
15

0,2
1,
1
1,

0,1
05

Incastrat
1,
0

0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Incastrat 2 Articulat
Figura F.5 – Raportul lf /L dintre lungimea de flambaj şi
lungimea teoretică a unui stâlp dintr-un cadru cu noduri deplasabile
Articulat 1,0 Articulat 1,0

1,
0

5, 0
0,

0
95

4,
0,9 0,9

3, ,8
0,

0
9

2 6
2, ,4
0,

2 2
0,8 1 0,8

85
1

2,
2, 9
0,

0
8
0,7 0,7

1, ,8
1
0,
75

1,
7
0,6 0,6

1,
6
0, 5

1,
7

5
0,
0,5 67 0,5

1,
4
0,
65
0,

0,4 0,4

1,
62

3
5

1,
25
0,

0,3

1,
0,3
6

2
0,

1,
57

15
5

0,2 0,2
0,

1,
55

1
0,

1,
0,1 0,1
52

05
5

Incastrat Incastrat

1,
0,

0
5

0,0 0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Incastrat 2 Articulat Incastrat 2 Articulat

Figura F.4 – Raportul lf /L dintre lungimea de flambaj Figura F.5 – Raportul lf /L dintre lungimea de flambaj
şi lungimea teoretică a unui stâlp dintr-un cadru şi lungimea teoretică a unui stâlp dintr-un cadru cu
cu noduri fixe noduri deplasabile
Când grinzile nu sunt supuse la eforturi axiale, rigiditatea lor poate fi
determinată în conformitate cu tabelele F.3, F.4, cu condiţia rămânerii în
domeniul elastic a grinzilor sub acţiunea momentelor de calcul.
K1
Factor de distributie 1
K11 K12

Stalp de verificat KC
K21 K22

Factor de distributie 2
K1

Figura F.6 – Factori de distribuţie pentru stâlpii continui


(6) Pentru structurile clădirilor în cadre rectangulare cu planşee din
beton, cu topologia structurii regulată şi încărcare uniformă, se pot
adopta, pentru grinzi, rigidităţile din tabelul F.5.
(7) Dacă momentul de calcul al unei grinzi depăşeşte momentul de
rezistenţă elastic Wel fyd / M0, se poate considera grinda articulată în acel
punct.

(8) Dacă grinzile sunt supuse la eforturi axiale, rigiditatea lor trebuie
corectată în consecinţă. Pentru aceasta se pot utiliza funcţiile de
stabilitate. O alternativă simplă constă în neglijarea surplusului de
rigiditate datorat întinderii axiale şi considerarea efectelor compresiunii
axiale cu valorilor aproximative prezentate în tabelele F.6 şi F.7.
•Următoarele relaţii se pot utiliza ca alternativă la valorile date în
diagramele din figurile F.4 şi F.5:

(a) cadre cu noduri fixe:

(b) cadre cu noduri deplasabile:

O structură poate fi considerată cu noduri fixe în


cazul în care sistemul de contravântuire reduce
deplasările orizontale cu cel puţin 80%.
1. EXEMPLU DE CALCUL
STALPII UNEI STRUCTURI
MULTIETAJATE
Stâlpii sunt proiectaţi cu secţiune in „Cruce de Malta”, secţiune
convenabila atât din punct de vedere al preluării eforturilor cat si din punct
de vedere al realizării prinderilor rigide grindă-stâlp pe cele doua directii
ortogonale.
Stalpii fiind realizati cu sectiune « Cruce de Malta » au rezultat cu
dimensiuni mici in plan, cuprinse intr-un patrat cu latura de 600x600mm la
baza, pana la 500x500mm la ultimul nivel (structura avand trama de
7.50mx9.0m).
In conformitate cu P100-1/2006, deoarece sistemul de contravantuire ales
nu reduce deplasarile orizontale cu cel putin 80%, structura este in cadre
cu noduri deplasabile.
1.1 CALCULUL LUNGIMII DE FLAMBAJ A STALPILOR
Factorii de distributie ai rigiditatii 1 si 2:

9,0m 9,0m 7,5m 6,0m

2HEA600 2HEA600

2HEA600 2HEA600
3,60m

3,60m
K1 1 K1 1
K11 K12 K11 K12
HEA450 HEA450 HEA450 HEA450

4,50m
4,50m

STALP VERIFICAT STALP DE VERIFICAT

K21 K22 K21 K22


HEA450 HEA450 HEA450 HEA450

2HEB600
2HEB600

4,80m
2
4,80m

K2 2 K2

Fig.8a – Factori de distributie pe directia cadrului Fig.8b – Factori de distributie pe directia


longitudinal cadrului transversal
in care:

Pe directia cadrului longitudinal:

Pe directia cadrului transversal:


rezulta:
- pe directia cadrului longitudinal:

- pe directia cadrului transversal:

Lungimea de flambaj lf a stalpului determinata din diagrama data in


figura F.5. (P100-1/2006) este:
• pe directia cadrului longitudinal
lf =2,4L

• pe directia cadrului transversal


lfy =2,2L
unde :

L=lungimea stalpului intre doua rigle de nivel (inaltimea de etaj) ;


I= moment de inertie
1.2. EFORTURI DE DIMENSIONARE A STALPULUI
N=748,0t; My=29,0tm; Mz=2,0tm

1.3 CARACTERISTICI GEOMETRICE


sectiune “Cruce de Malta” stalp 2HEA600
1.4 VERIFICARI (STAS 10108-0/78)

- VERIFICAREA DE REZISTENTA

- VERIFICAREA DE STABILITATE
1.4 VERIFICARI (SR EN 1993 1-1)

VERIFICAREA DE STABILITATE

unde:

My,Ed,max Momentul maxim pe directia axei majore


My,Ed,min Momentul minim pe directia axei majore
Mz,Ed,max Momentul maxim pe directia axei minora
Mz,Ed,min Momentul minim pe directia axei minora
NEd Forta axiala

y; z coeficienti de pierdere a stabilitatii la compresiune

LT coeficient de pierdere a stabilitatii la incovoiere