Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare,Informatica și Microelectronica
Departamentul ISA

Raport
Lucrare de laborator Nr.8
La Sisteme de operare, mecanisme interne și principii de
proiectare.

Tema:Bazele utilizarii interfetei SO GNU/Linux.

A efectuat:
st. gr. TI-151 Poseletchi Cristi

A verificat: Colesnic Victor


lector universitar

Chişinău 2017
Condiții :
1.Crearea
2.Autentificarea
3.Parolă nouă
4.Directoarele
5.Fișierele
6.Cautarea de ajutor

Mersul lucrarii:
Crearea
Cu ajutorul comenzii mkdir <numele> putem creea un folder in locația curentă , a fost deschis folder-
ul Cristi din folder-ul home cu ajutorul comenzii cd.

Autentificarea

Schimbarea utilizatorului se face cu comanda „su <nume_utilizator>”


Schimbarea parolei cu ajutorul comenzii passwd

In cazul cind nu sintem pe ROOT, trebuie sa indicăm userul , apoi sa punem parola acutală , dupa
care ne se va cere parola nouă.

Directoarele
Cu ajutor comenzei cd putem deschite directorii sau fisiere.

Utilizînd comanda cd .. vom intra în directoria home. Utilizînd comanda pwd vedem directoria unde
suntem , iar folosind ls vedem lista de directorii alfate in directoria in care suntem. Folosind
comamnda cd / intram in directoria root , apoi prin ls primim lista de file și directorii în acea directorie
, iar folosind ls –a vedem încă careva directorii care nu sau afișat anterior.
5.Fişierele
Am intrat in directoria etc cu ajutorul comenzii cd , si cu comanda ls am afișat ce este în ea.

Cu ajutorul comenzii cat putem deschide un document in consolă


Cu ajutorul comenzei file --help putem vedea suboptiunele care le putem folosi cu comanda file

Rezultatul comenzii cat -n passwd


Căutarea de ajutor

Comanda man intro.

Comanda man ls
Comanda man ls

Concluzie :
În urma efectuării lucrării de laborator am învațat cum se executa schimbare utilizatorilor in modul
consola cit si grafic. La fel au fost studiate metodele de crearea directoriilor, utilizatorilor si accesarea
meniurilor de ajutor al diferitor comenzi. Au fost insusite comenzile de baza a SO Linux si
interactiunea cu meniurile man si --help.