Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educa iei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatic i Microelectronic
Catedra Automatic i Tehnologii Informa ionale
RAPORT
Disciplina: a!e de date i cuno tin e
"ucrare de laborator #r$ % b
Tema: Crearea i folosirea declan atoarelor
A efectuat & studentul grupei TI'()* "a!ari Mihai
A verificat& lector superior +aranciuc ,orian
Chi inu *)(*
1 Scopul lucrrii
+copul lucrrii const -n formarea unor abilit.i practice privind&
,eclan atoarele de tip ,M", ,"" i "/0/#1
+tructura declan atoarelor1
Crearea i e2ecutarea declan atoarelor$
2 Sarcinile i rezolvrile lor
3$ + se cree!e un declan ator ,," care ar inter!ice modificarea coloanei Model -n tabelele
ba!ei de date calculatoare cu afi area mesa4ului respectiv$
*
/bservm c modificarea coloanei Model este inter!is, dar nu i a altor coloane, cum ar fi Ram$
5$ + se cree!e un declan ator ,," care ar inter!ice modificarea schemei ba!ei de date -n afara
orelor de lucru$
6
7$ + se cree!e un declan ator ,," care, la modificarea propriet ilor coloanei Pret dintr'un
tabel, ar face schimbri asemntoare -n mod automat -n restul tabelelor$
USE CalculatoareMihai;
GO
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.triggers !ERE "are#t$class%& '()
#a*e%+*o,i-icare$"ret+.
)RO/ TRIGGER *o,i-icare$"ret O( )'T'0'SE;
GO
CRE'TE TRIGGER *o,i-icare$"ret
O( )'T'0'SE
FOR 'LTER$T'0LE
'S
0EGI(
)ECL'RE 1(u*eSche*a 2'RC!'R(*a3.;
)ECL'RE 1(u*eTa4el 2'RC!'R(*a3.;
)ECL'RE 1Coloa#aMo,i-icata 2'RC!'R(*a3.;
)ECL'RE 1Co*a#,a (2'RC!'R(*a3.;
)ECL'RE 1Co*a#,aCo#creta (2'RC!'R(*a3.;
SET 1(u*eSche*a % (SELECT E2E(T)'T'(..5alue(
+(6E2E(T$I(ST'(CE6Sche*a(a*e.718+9+5archar(*a3.+..;
SET 1(u*eTa4el % (SELECT E2E(T)'T'(..5alue(
+(6E2E(T$I(ST'(CE6O4:ect(a*e.718+9+5archar(*a3.+..;
SET 1Coloa#aMo,i-icata % (SELECT E2E(T)'T'(..5alue(
+(6E2E(T$I(ST'(CE6'lterTa4le'ctio#List6'lter6Colu*#s6(a*e.
718+9+5archar(*a3.+..;
IF 1Coloa#aMo,i-icata % +/ret+
0EGI(
SET 1Co*a#,a % (SELECT E2E(T)'T'(..5alue(
+(6E2E(T$I(ST'(CE6TS;LCo**a#,6Co**a#,Te3t.718+9+#5archar(*a3.+..;
SET 1Co*a#,a % RE/L'CE(1Co*a#,a9 1(u*eSche*a < +.+ < 1(u*eTa4el9
+1#u*e$ta4+.;
IF 1(u*eTa4el=>+"c$uri+
0EGI(
SET 1Co*a#,aCo#creta % RE/L'CE(1Co*a#,a9 +1#u*e$ta4+9
+"c$la"to"."c$uri+.;
EXEC(1Co*a#,aCo#creta.;
E()
IF 1(u*eTa4el=>+la"to"$uri+
0EGI(
SET 1Co*a#,aCo#creta % RE/L'CE(1Co*a#,a9 +1#u*e$ta4+9
+"c$la"to".la"to"$uri+.;
EXEC(1Co*a#,aCo#creta.;
E()
IF 1(u*eTa4el=>+i*"ri*a#te+
0EGI(
SET 1Co*a#,aCo#creta % RE/L'CE(1Co*a#,a9 +1#u*e$ta4+9
+co"iatoare.i*"ri*a#te+.;
EXEC(1Co*a#,aCo#creta.;
E()
E()
E()
3
Concluzii
"a aceast lucrare de laborator am studiat declan atoarele ,,"$ Am aflat cum putem ob ine informa ii
despre evenimentul care a produs e2ecutarea declan atorului cu a4utorul func iei E8E#T,ATA9:$
Re!ultatul acestei func iei este un te2t 2ml din care putem e2trage valorile dorite cu a4utorul func iei
value9:$
5