Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educa iei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatic i Microelectronic
Catedra Automatic i Tehnologii Informa ionale
RAPORT
Disciplina: a!e de date i cuno tin e
"ucrare de laborator #r$ %
Tema: Crearea i &ntre inerea ba!ei de date
A efectuat ' studentul grupei TI()*+ "a!ari Mihai
A verificat' lector superior ,aranciuc -orian
Chi inu %*)%
1 Scopul i sarcina lucrrii
1.1 Scopul lucrrii
,copul lucrrii const &n formarea unor abilit.i practice privind crearea ba!elor de date, planurilor
de &ntre inere i gestiunea propriet ilor acestora, utili!/nd instrumentele SQL Server Management Studio$
0n procesul e1ecutrii lucrrii, studen ii & i consolidea! cuno tin ele teoretice &n ceea ce prive te
organi!area re!onabil i mentenan a schemei ba!elor de date$
1.2 Sarcini practice:
)$ Crea i o ba! de date plasat fi!ic &n mapa M2-ocuments, fi1/nd o cre tere a fi ierului
primar a ba!ei de %M cu limita de cre tere de 3** M i a logului de % M cu limita de
cre tere de )** M$ 4entru fi ierele secundare s se defineasc un Filegroup nou implicit,
set/nd cre terea fi ierelor secundare de + M cu limita de )*** M$
%$ Crea i o ba! de date, unde fi ierul log s fie fi!ic plasat &n mapa M2-ocuments, numele
fi ierului log &n mediul sistemului de operare trebuie s se deosebeasc de cel logic definit &n
schema fi!ic$ Este important ca ba!a de date creat s fie compatibil cu sistemul M, ,5"
,erver %*** i ea s fie accesibil numai unui singur utili!ator &ntr(un moment de timp$
+$ Crea i planul de &ntre inere a ba!ei de date, construit &n sarcina )$ ,pa iul neutili!at de
fi ierele ba!ei de date trebuie &ndeprtat atunci c/nd el atinge mrimea %** M$ ,pa iul
eliberat trebuie s fie returnat sistemului de operare$ Aceast opera iune trebuie s rule!e &n
fiecare vineri, la ora **'**$ Raportul e1ecutrii planului de &ntre inere trebuie salvat &n
dosarul M2-ocuments6,5" reports$ Ini iali!a i e1ecutarea planului$ -up e1ecutare,
verifica i re!ultatele &n fi ierul log$
7$ Crea i planul de &ntre inere a ba!ei de date, construite &n e1erci iul %$ #umele planului va fi'
8Reconstruire inde19$ 0n cadrul acestui plan, sistemul trebuie s reali!e!e reconstruirea
indec ilor numai asupra tabelelor de ba! :e1clusiv vi!iunilor; din toate schemele care e1ist
&n ba!a de date &n cau!$ ,pa iul liber pe pagin trebuie s fie 3*<$ -up reconstuire, trebuie
s urme!e colectarea statisticilor complete despre indec ii reconstrui i$ Al treilea pas al
planului trebuie s constituie sarcina de tergere a fi ierelor de re!erv care au v/rsta mai
mare de = luni$ Acest plan trebuie s fie e1ecutat &n fiecare prima duminic a lunii$ Crea i &n
dosarul M2-ocuments6,5" reports fi ierul 8Reconstruire inde1>log$t1t9$ Raportul de
e1ecutare a planului trebuie s fie adugat &n acest fi ier$ Ini iali!a i e1ecutarea planului$
-up e1ecutare, verifica i re!ultatele &n fi ierul log$
%
2 Realizarea sarcinilor
2.1 Crearea bazei de date bd1
E1ecutm un clic?(dreapta pe Databases i din meniul conte1tual selectm op iunea New
Database
,electm cre terea i limita de cre tere a fi ierului primar i a fi ierului log$

+
Crem un grup nou de fi iere, pe care &l denumim 8Fisiere secundare9 i &l setm ca implicit$
Crem % fi iere secundare &n grupul de fi iere 8Fisiere secundare9 i le setm cre terea i limita
de cre tere$

Apsm @A pentru a crea ba!a de date$
7
2.2 Crearea bazei de date bd2
Ini iem crearea ba!ei de date e1act ca &n punctul %$)$ ,criem numele ba!ei de date, iar pentru
fi ierul log indicm numele fi ierului &n mediul sistemului de operare diferit de numele logic al
su$
0n pagina Options selectm compatibilitatea cu sistemul ,5" ,erver %*** i restric ia de a
putea fi utili!at de ctre un singur utili!ator la un moment dat de timp$
3
2.3 Crearea planului de ntre inere pentru baza de date bd1
4entru crearea planului de &ntre inere vom utili!a asistentul$ 4entru aceasta vom e1ecuta un
clic?(dreapta pe Maintenance Plans i vom alege op iunea Maintenance Plan Wizard$
4e prima pagin apare informa ie despre ceea ce putem reali!a cu aButorul asistentului$ 4entru a
trece mai departe, ac ionm butonul Next$
=
0n fereastra care urmea! introducem numele planului de &ntre inere i apsm butonul
!ange pentru a planifica timpul c/nd se va e1ecuta acest plan de &ntre inere$

-up apsarea butonului Next apare o fereastr &n care selectm ce sarcini trebuie s
&ndeplineasc planul de &ntre inere$ 0n ca!ul de fa avem nevoie de o singur op iune' S!rin"
Database$
C
0n fereastra urmtoare putem selecta ordinea de e1ecu ie a sarcinilor, dar a a cum am ales o
singur sarcin, aceast op iune este irelevant &n acest ca!$
-up ce apsm butonul Next, vom selecta ba!a de date pentru care construim planul de
&ntre inere$
D
,electm faptul c spa iul neutili!at trebuie returant sistemului de operare atunci c/nd ba!a de
date ating mrimea de %** M$
0n fereastra urmtoare selectm dosarul unde se va salva raportul dup e1ecutarea planului$
E
0n urmtoarea fereastr putem vi!uali!a op iunile pe care le(am ales, iar dup apsarea
butonului #inis! vedem informa iile despre construirea planului de &ntre inere$

2.! Crearea planului de ntre inere pentru baza de date bd2
Introducem numele planului de &ntre inere i planificm timpul c/nd se va e1ecuta acest plan de
&ntre inere$

)*
Alegem cele + sarcini ale planului de &ntre inere' $ebuild %ndex, &pdate statistics, lean &p
'istor(, apoi, dup apsarea butonului Next F ordinea lor$

,electm op iunile pentru prima sarcin$

))
,electm op iunile pentru a doua sarcin$

,electm op iunile pentru a treia sarcin$
)%
Gi!uali!m op iunile selectate i finali!area crerii planului de &ntre inere$

Concluzii
"a aceast lucrare de laborator am studiat procesul de creare a unei ba!e de date, precum i a planului
de &ntre inere pentru aceasta$ Am aflat unele aspecte importante ce in de arhitectura fi!ic a ba!ei de date,
de modurile de creare a planului de &ntre inere pentru ba!ele de date$ Am aflat care sunt ba!ele de date de
sistem i care este destina ia lor$
)+