Sunteți pe pagina 1din 12

Problema 1

S se creeze tabela:
LOCATII
#cod_carte
*id_raft
*an_intr
*valoare
a. S se insereze trei nregistrri n tabel
b. S se afieze cr!ile"cod#l cr!ilor$ din bibliotec %entr# care n# este
stabilit valoarea.
&ezolvare:
C&'AT' TA(L' LOCATII
"
cod_carte )A&C*A&"+,$ -OT -.LL /&I0A&1 2'13
id_raft I-T'4'& "5$ -OT -.LL3
an_intr 6AT' -OT -.LL3 77 %#te8 %#ne si int daca considera8 an#l #n n#8ar9
valoare )A&C*A&":,$ -OT -.LL
$9
a$
I-S'&T I-TO LOCATII
";cod_carte<3<id_raft<3<an_intr<3<valoare<$ )AL.'S
";=<3<5<3<=>?><3<@,<$3
";+<3<=,<3<=>>><3<5,<$3
";?<3<=<3<:,,5<3<=,,<$9
b$ S'L'CT cod_carte
A&O0 LOCATII
B*'&' "valoare IS -.LL$9
Problema 2
S se creeze tabela:
I0/&.0.T.&I
#cod_carte
*cod_abonat
*data_i8%
a. S se insereze do# nregistrri n tabel
b. S se afieze cr!ile 8%r#8#tate n ordinea cresctoare a datei
8%r#8#t#l#i.
C&'AT' TA(L' I0/&.0.T.&I
"
cod_carte )A&C*A&"+,$ -OT -.LL /&I0A&1 2'13
cod_abonat )A&C*A&"+,$ -OT -.LL3
data_ti8% 6AT' -OT -.LL3
$9
a$ I-S'&T I-TO I0/&.0.T.&I
";cod_carte<3<cod_abonat<3<data_ti8%<$ )AL.'S
";=<3<CD<3<=:E,@E:,,><$3
";+<3<D+<3<=5E,DE:,,><$9
b$
S'L'CT *
A&O0 I0/&.0.T.&I
O&6'& (1 dat_ti8% ASC9
Problema 3
Aie #r8toarea tabela c# %rinci%alele %rod#c!ii cine8atografice din secol#l FF:
-#8e_fil8 "C@,$3 4en"C:,$3 Tara "C=,$3 An "-+$3 &egizor "C:,$."n#8e tabela
ales :AIL0'$
Constr#i!i o interogare care s rezolve #r8toarea cerin!:
Care s#nt fil8ele %rod#se n &o8Gnia n an#l :,,,H
&ezolvare:
S'L'CT *
A&O0 AIL0'
B*'&' "TaraIJ&o8aniaJ A-6 AnI:,,,$9
Problema 4
Se d o tabel care 8e8oreaz infor8a!iile des%re elevii #nei coli
" -#8e3 Clasa3 6ata_naterii3 )Grsta3 0edia3 /re8iant$.ESCOALA
S se listeze to!i elevii corigen!i i to!i elevii care a# ob!in#t %re8ii la sfGrit#l
an#l#i colar.
&ezolvare:
S'L'CT -#8e3Clasa30edia
A&O0 SCOALA
B*'&' "/re8iantIJ%re8iantJ$9
S'L'CT -#8e3Clasa30edia
A&O0 SCOALA
B*'&' "/re8iantIJcorigentJ$9
Problema 5
La eKa8en#l de bacala#reat se trec n tabela (AC #r8toarele infor8a!ii: -#8e
"C:,$3 -ota_8ate"-:$3 -ota_&o8="-:$3 -ota_&o8:"-:$3 -ota_Inf"-:$3 0edia
"-+3:$ #nde n#8ai %ri8ele 5 cG8%#ri con!in date3 cG8%#l 0edia fiind ini!ial vid.
Se cere: Afiarea elevilor n ordinea descresctoare a 8ediilor.
&ezolvare:
S'L'CT *
A&O0 (AC
O&6'& (1 0edia 6'SC9
Problema 6
S se constr#iasc tabela care con!ine datele referitoare la eKa8en#l de bacala#reat.
Str#ct#ra acestei tabele va fi : -#8e "C:,$3 Clasa"C+$3 0edia "-53:$.
S se afieze elevii care n# a# %ro8ovat eKa8en#l de bacala#reat.
&ezolvare:
C&'AT' TA(L' (AC
"
-#8e )A&C*A&":,$ -OT -.LL /&I0A&1 2'13
Clasa )A&C*A&"+$ -OT -.LL3
0edia ALOAT"5$ -OT -.LL3
$9
S'L'CT *
A&O0 (AC
B*'&'"0ediaL5$9
Problema 7
/entr# tabela SIT.ATI'_SCOLA&A care re!ine 8ediile de %e cele do# se8estre ale
fiecr#i elev dintrEo clas i care are str#ct#ra: -#8e "C:,$3 0S= "-+3:$3 0S:
"-+3:$3
S se afieze 8edia general a clasei.
0etoda =:
S'L'CT "A)4"0S=$MA)4"0S:$$7: AS 0'6I'_4'-'&ALA

A&O0 SIT.ATI'_SCOLA&A9
0etoda ::
S'L'CT A)4""0S=M0S:$7:$ AS 0'6I'_4'-'&ALA

A&O0 SIT.ATI'_SCOLA&A9
Problema 8
Infor8a!iile des%re salaria!ii #nei fir8e se re!in ntrEo tabela SALA&IATI c# str#ct#ra:
-#8e"C:,$3 A#nc!ia "C:,$3 Salari#l "-C$. Care este n#8ele %ersoanelor c# salari#l
8aKi8H
S'L'CT -#8e
A&O0 SALA&IATI
B*'&' Salari#l I-
"
S'L'CT 0AF"salari#l$ A&O0 SALA&IATI$9
Problema 9
Se d tabela ')I6'-TA c# #r8toarea str#ct#r: -r_contract3 Client3 )aloare3
Ter8en3 AcNitat.
Afia!i valoarea total a contractelor ncNeiate.
S'L'CT S.0")aloare$ AS )aloare_totala
A&O0 ')I6'-TA
B*'&'"AcNitatI<6a<$9
Problema 10
Se consider tabela 'L')I c# cG8%#rile:
-r_8atricol3 Absente_8otivate3 Absente _ne8otivate3 0edia_se8_=3 0edia_se8_:.
Calc#leaz n#8r#l total de absen!e 8otivate.
S'L'CT S.0"Absente_8otivate$ AS -r_abs_8ot
A&O0 'L')I9
Problema 11
S se constr#iasc tabela care con!ine datele referitoare la eKa8en#l de bacala#reat.
Str#ct#ra acestei tabele va fi: -#8e"C:,$3 Clasa"C+$3 0edia "-53:$.
S se afieze elevii res%ini .
C&'AT' TA(L' (AC
"
-#8e )A&C*A&":,$ -OT -.LL /&I0A&1 2'13
Clasa )A&C*A&"+$ -OT -.LL3
0edia ALOAT"5$ -OT -.LL3
$9
S'L'CT *
A&O0 (AC
B*'&'"0ediaL5$9
Problema 12
Aie tabela AA&0ACI' " 6en#8ire_8edica8ent"C:,$3 Cantitate"-5$3/re!"-5$$.
Lista!i 8edica8ent#l cel 8ai sc#8%.
Ce %re! are as%irinaH
S'L'CT
0etoda =:
S'L'CT *
A&O0 AA&0ACI'
O&6'& (1 /ret 6'SC
LI0IT =9
0etoda ::
S'L'CT *
A&O0 AA&0ACI'
B*'&' /ret I- "S'L'CT 0AF"/&'T$ A&O0 AA&0ACI'$9
:$
S'L'CT /ret
A&O0 AA&0ACI'
B*'&'"6en#8ire_8edica8entI<as%irina<$9
Problema 13
Se d tabela O.CATO&. Aceasta tabela con!ine cG8%#rile:
-#8e"C:,$3 'cNi%a"C=,$3 Ora"C=,$3 )Grsta"-@$. Afia!i:
Ordona!i P#ctorii alfabetic c# vGrsta Q @,.
S'L'CT *
A&O0 O.CATO&
B*'&'")arstaQ@,$
O&6'& (1 -#8e ASC9
Problema 14
Aie tabela A(O-AT care con!ine infor8a!ii des%re abona!ii #nei televizi#ni %rin
cabl#3 c# #r8toarea str#ct#r : -#8e "C:,$3 -r/rogra8e "-+$3 /retL#na"-D$3
AcNitat"L=$:
Lista!i n#8ele abona!ilor care n# siEa# acNitat fact#ra.
S'L'CT -#8e
A&O0 A(O-AT
B*'&'"AcNitatI<n#<$9
Problema 15
Aie tabela ATL'TIS0 care con!ine infor8a!ii des%re s%ortivii %artici%an!i la #n
conc#rs de atletis83 c# #r8toarea str#ct#r: -#8e "C:,$3 )Grsta "-:$3 Ti%/roba
"C:,$3 LocOc#%at"-:$.
Afia!i atle!ii care a# oc#%at loc#l I la %roba de 8araton.
S'L'CT *
A&O0 ATL'TIS0
B*'&'"LocOc#%atI=$9
Problema 16
Aie tabela O&AS c# #r8toarea str#ct#r:
-#8eOras "C@,$3 O#de! "C:,$3 -rLoc#itori"-C$.
Afia!i ora#l7oraele din P#de!#l Clrai c# cel 8ai 8are n#8r de loc#itori
S'L'CT -#8eOras
A&O0 O&AS
B*'&' -rLoc#itori I- "S'L'CT 0AF"-rLoc#itori$ A&O0 O&AS$9
Problema 17
Aie tabela O&AS c# #r8toarea str#ct#r : -#8eOras "C@,$3 O#de!"C:,$3
-rLoc#itori"-C$.
Ordona!i alfabetic tabela d#% cG8%#l O#de!.
S'L'CT *
A&O0 O&AS
O&6'& (1 O#det ASC9
Problema 18
Aie tabela A.TO0O(IL. Crea!i o interogare care sa afieze #r8toarele date:
Cod3 c#loare3 an de fabrica!ie3 ti% co8b#stibil3 fir8a %rod#ctoare.
S'L'CT Cod3c#loare3an_fabricatie3ti%_co8b#stibil3fir8a_%rod#catoare
A&O0 A.TO0O(IL9
Problema 19
Aie tabela 0'6ICAL care con!ine des%re bolnavii interna!i n sec!ia de %ediatrie a
#n#i s%ital. Conce%e!i str#ct#ra #nei interogri care s f#rnizeze infor8a!ii %rivind
cod3 vGrsta3 n#8ele %acien!ilor3 boala3 data internrii3 8edic#l c#rant.
S'L'CT cod3varsta3n#8e_%ac3boala3data_int38ed_c#rant
A&O0 0'6ICAL9
Problema 20
La #n conc#rs interna!ional sEa constr#it o tabela 0ISS c# #r8toarea str#ct#r:
-#8e "C@,$3 Tara "C:,$3 Inalti8ea "-@$3 4re#tatea "-:$3 /rofesia "C:,$3
LocOc#%at"-:$.
Lista!i toate %ersoanele c# nl!i8ea =?5"c8$9
S'L'CT *
A&O0 0ISS
B*'&'"Inalti8eaI=?5$9
Problema 21
La #n conc#rs interna!ional sEa constr#it o tabela 0ISS c# #r8toarea str#ct#r:
-#8e "C@,$3 Tara "C:,$3 Inalti8ea "-@$3 4re#tatea "-:$3 /rofesia "C:,$3
LocOc#%at"-:$.
Afia!i n#8ele i !ara celor 8ai nalte conc#rente %artici%ante "=?5c8E:,,c8$9
S'L'CT -#8e3Tara
A&O0 0ISS
B*'&' "Inalti8ea betReen =?5 and :,,$9
Problema 22
/roiecta!i str#ct#ra #nei tabele LOCATA&I i a%oi insera!i n tabel #n no# locatar c#
datele sale.
C&'AT' TA(L' LOCATA&I
"
I6_LOC )A&C*A&"+,$ -OT -.LL /&I0A&13
2'1 -#8e )A&C*A&":,$ -OT -.LL3
/ren#8e )A&C*A&":,$ -OT -.LL3
(loc )A&C*A&"+$ -OT -.LL3
Scara )A&C*A&"+$ -OT -.LL3
'taP I-T"@$ -OT -.LL3
A%arta8ent )A&C*A&":,$ -OT -.LL3
nr_tel int"D$
$9
I-S'&T I-TO LOCATA&I
)AL.'S
";=<3<Iri8ia<3<Ion<3<(5<3<A<3<=,<3<@,<$9
Problema 23
LOCATARI
#I6_LOC
*n#8e
*%ren#8e
*bloc
*scara
*etaP
*a%arta8ent
O nr_tel
Se consider tabela &'S_'L')I c# str#ct#ra "-#8e_%ren "C5,$3 scoala_%rov"C5,$3
nota_ro"-"53:$$3 nota_8at"-"53:$$3 nota_gi"-"53:$$3 &ez#ltat"L =$3 8edie"-"53:$$ $.
Afia!i elevii care a# ob!in#t cea 8ai 8are 8edie la Testele -a!ionale.
Problema 24
Se consider tabela T&A-SACTII ce re!ine n#8ele i C-/E#l %ersoanei ce a
c#8%rat7 vGnd#t val#t3 ti%#l o%era!iei "vGnzare7 c#8%rare$3 cGt a c#8%rat 7 vGnd#t3
data tranzac!iei3 %rofit#l ncasat n #r8a tranzac!iei "n lei $. Introd#ce!i "insera!i$o
no# tranzac!ie.
I-S'&T I-TO T&A-SACTII
"-#8e3C-/3Ti%_8oneda3Ti%_o%3)aloare3/rofit$
";Tanase<3<=:@++@+5@+<3<e#ro<3<vanzare<3<:@+5++@<3<=,,,,<$ 9
Problema 25
Se constr#iete tabela 4'A04'&I' ce re!ine n#8ele client#l#i3 cod#l gea8#l#i
c#8%rat3 cantitatea "n 8
:
$3 data c#8%rrii3 valoarea ncasrii. Se%arat se creeaz
tabela /&'T.&I ce con!ine cod#l gea8#l#i3 den#8irea3 %rod#ctor#l3 %re!#l.
&ela!iona!i cele do# tabele.
Problema 26
S se creeze o tabela n#8it /'O&AS'3 c# str#ct#ra -.0'3 /&'-.0'3 0'6IA3
&'S.LTAT3 O&AT3 gr#%Gnd to!i candida!ii din acelai ora n nregistrri
consec#tive3 candida!ii din acelai ora fiind ordona!i d#% n#8e i %ren#8e.
S'L'CT O&AS3-.0'3/&'-.0'
A&O0 /'O&AS'
4&O./ (1 O&AS
O&6'& (1 -.0'3/&'-.0'9
GEAMGERIE
#I6_cl
*cod_gea8
*cantitate
*data_c#8%
*valoarea
PRETURI
#cod_gea8
*den#8ire
*%rod#cator
*%ret
Problema 27
Constr#i!i o tabel c# #r8toarele atrib#te:
Unic A#ton#8ber
Oras TeKt E di8ensi#ne :,
Data_curenta 6ate7Ti8e E SNort 6ate
Nume_persoana TeKt E di8ensi#ne @,
Atrib#t#l Unic s n# %ri8easc valori 8ai 8ari de :5D.
Introd#ce!i n tabela creat 5 inregistrri.

C&'AT' TA(L' ')I6'-TA
"
.nic I-T'4'&":5D$ -OT -.LL A.TO_I-C&'0'-T /&I0A&1 2'1
3
Oras T'FT":,$ -OT -.LL3
6ata_c#renta 6AT' -OT -.LL3
-#8e_%ersoana T'FT"@,$
$ '-4I-'I0UISA0
A.TO_I-C&'0'-TI:5D9
I-S'&T I-TO ')I6'-TA )AL.'S
";=<3<(.SA.<3<=:E,@E:,,?<3<'L'-A<$3
";:<3<(ACA.<3<=CE,@E:,,?<3<'LISA<$3
";@<3<(.C.&'STI<3<:E,@E:,,?<3<ISA<$3
";+<3<4ALATI<3<>E,@E:,,?<3<6IA-A<$3
";5<3<(.SA.<3<=E,@E:,,?<3<'LISA('TA<$3
Problema 28
Crea!i o baz de date c# do# tabele astfel:
Crea!i o tabel c# #r8toarele cG8%#ri
Unu -#8ber "cNeie %ri8ar$
Doi TeKt
Crea!i o tabel c# #r8toarele cG8%#ri
Cod -#8ber "cNeie %ri8ar$
Unu -#8ber
Trei 6ate
Crea!i o legt#r ntre tabele %rin inter8edi#l cG8%#l#i Unu
C&'AT' TA(L' T(=
"
.n# I-T'4'& -OT -.LL /&I0A&1 2'13
6oi T'FT"@,$
$9
C&'AT' TA(L' T(=
"
Cod I-T'4'& -OT -.LL /&I0A&1 2'13
.n# I-T'4'& -OT -.LL 3
6oi T'FT"@,$
$9
Problema 29
Se d tabela:
CA&TI
#cod_carte
*titl#
*a#tor
*edit#ra
*an_editie
S se afieze cr!ile din bibliotec %entr# care n# se c#noate an#l edi!iei .
S'L'CT *
A&O0 CA&TI
B*'&' "an_editie IS -.LL$9
Problema 30
Se d tabela:
A(O-ATI
#cod_abonat
*n#8e
*cn%
*telefon
*adresa
Crea!i o co%ie a str#ct#rii tabelei A(O-ATI.
C&'AT' TA(L' A(O-T: AS
S'L'CT * A&O0 A(O-ATI B*'&' =I:9
Problema 31
S se creeze tabela:
I0/&.0.T.&I
#cod_carte
*cod_abonat
*data_i8%
S se afieze cr!ile 8%r#8#tate n ordinea descresctoare a datei
8%r#8#t#l#i.
S'L'CT * A&O0 I0/&.0.T.&I
O&6'& (1 data_i8% 6'SC9
Problema 32
Se d tabela:
ACTO&I
#id_actor
*n#8e
*data_n
*tara
Afia!i n#8ele i data naterii %entr# actorii de %rovenien! englez.
S'L'CT n#8e3data_n
A&O0 ACTO&I
B*'&' "taraI<Anglia<$9
Problema 33
S se creeze tabela:
AIL0'
#id_fil8
*titl#
*an#l_%rod
*incasari
*cost#ri
Afia!i fil8ele %rod#se ntre anii :,,, i :,,:.
S'L'CT * A&O0 AIL0'
B*'&' an#l_%rod ('TB''- :,,, A-6 :,,:9
Problema 34
Se d tabela:
CA&TI
#cod_carte
*titl#
*a#tor
*edit#ra
*an_editie
Afia!i doar titl#l i a#tor#l %entr# fiecare carte din bibliotec.
S'L'CT titl#3a#tor
A&O0 CA&TI 9
Problema 35
Se d tabela:
LOCATII
#cod_carte
*id_raft
*an_intr
*valoare
Afia!i cartea care are cea 8ai 8are valoare din bibliotec.
S'L'CT * A&O0 LOCATII
B*'&' valoare I- "S'L'CT 0AF"valoare$ A&O0 LOCATII$9
Problema 36
Se d tabela:
LOCATII
#cod_carte
*id_raft
*an_intr
*valoare
Afiati cod#l cr!ilor i an#l intrrii n bibliotec %entr# cr!ile fr loca!ie.
S'L'CT cod_carte3an_intr
A&O0 LOCATII
B*'&' id_raft IS -.LL9
Problema 37
Se d tabela:
ACTO&I
#id_actor
*n#8e
*data_n
*tara
Afia!i n#8ele i data naterii actorilor al cror n#8e nce%e c# litera O.
S'L'CT n#8e3data_n
A&O0 ACTO&I
B*'&' n#8e liVe WOXJ9
Problema 38
Se d tabela:
CA&TI
#cod_carte
*titl#
*a#tor
*edit#ra
*an_editie
Afia!i toate infor8a!iile din tabela CA&TI.
Select * A&O0 CA&TI9
Problema 39
Se d tabela:
ACTO&I
#id_actor
*n#8e
*data_n
*tara
Afia!i doar actorii de origine s%aniol.
S'L'CT n#8e3data_n
A&O0 ACTO&I
B*'&' "taraI<S%ania<$9
Problema 40
Se d tabela:
AIL0'
#id_fil8
*titl#
*an#l_%rod
*incasari
*cost#ri
*categorie
*fir8a_%rod#catoare
Afia!i titl#l i an#l %rod#c!iei %entr# fil8ele %rod#se de /iKar.
S'L'CT titl#3an#l_%rod A&O0 AIL0'
B*'&'"fir8a_%rod#catoareIJ/iKarJ$9