Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic


METODA ET!A"O#A!II
E$O#UTIA "!ODUCTIEI DE %A!TIE SI CA!TON
IN !OMANIA
&' Notiuni Teoretice
METODA ET!A"O#(!II
E)tra*olarea const, +n esen,, +n *relun-irea +n .iitor a e.olu,iei constatate +n trecut'
n raport de datele disponibile i de specificul problemei analizate se utilizeaz diferite procedee de
extrapolare i anume extrapolarea analitic, extrapolarea fenomenologic, extrapolarea prin curb
nfurtoare.
E)tra*olarea cu a/utorul s*orului mediu 0absolut1 anual, adic a raiei medii calculat cu ajutorul
seriei dinamice statistice. n cazul extrapolrii mecanice, se determin mai nti sporurile cu baza n lan (pentru
fenomenele care au tendina de evoluie sub forma unei progresii aritmetice i apoi se stabilete sporul mediu.
!entru extrapolare se folosete relaia"

n cazul unei extrapolri euristice se modific parametrul y , devenind y#, cu ajutorul produsului dintre
sporul mediu i coeficientul $, ce poate fi mai mare sau mai mic dect l, dup cum estimeaz specialitii c se va
modifica tendina evoluiei. %ac $&' se reduce sporul mediu calculat pe baza datelor din perioada expirat, iar
dac $(l acest spor se amplific. %eci se aplic relaia"

2' Studiu de ca34
Anali3a *roductiei de 5artie si carton in !omania in *erioada 2662726&2
)volutia productiei de *artie si carton in +omania intr,o perioada de '' ani (-..-,-.'- este
caracterizata de urmatoarea serie dinamica construita in indici cu baza fixa.
Anul 2662 2668 2669 266: 266; 266< 266= 266> 26&6 26&& 26&2
Dinamica &66'66 &&>'<8 &22'<6 &66'26 &&;'<: &:6'=& &:='62 ;<':; ;<':; <<'98 <>'<2
()/+01232
4unoscand ca in anul 2' productia a fost de 56. (mii tone
1e cere"
a1a se estimeze si reprezinte grafic seria
b1a se estimeze parametrii functiei
c1a se determine coeficientul de variatie
d1a se prognozeze productia pentru urmatorii 7 ani
a 8olosind formula indicelui de dinamica 9
t:'
d
(; si cunoscand valoarea <'=56. , am calculat
valorile <t.
Anul ?t t t@ tA?t BtC2>2'&7&:'9=At 0?t7Bt1@
2662
8<6 7: 2: 7&=:6 8;>': 6'2:
2668
998 79 &; 7&<<2 8:9'62 <>&<'99
2669
9:9 78 > 7&8;2 88=':9 &888&'6&
266:
8<& 72 9 7<92 828'6; 22>='299
266;
982 7& & 7982 86<':= &:9=6'89
266<
::= 6 6 6 2>2'& <6<62'=&
266=
:=9'< & & :=9'< 2<;';2 >9>&8'2>
266>
2:6 2 9 :66 2;&'&9 &29'6>>;
26&6
2:6 8 > <:6 29:';; &='=8:;
26&&
2=;': 9 &; &&9; 286'&= 8&<&'>92
26&2
2>:'66 : 2: &9<: 2&9'< ;99='6>
TOTA#
82&2'< 6 &&6 7&<62'8 82&8'& 2&996;'8
26&8
7 ; 7 7 &>>'22 7
26&9
7 < 7 7 &=8'<9 7
26&:
7 = 7 7 &;='2; 7
26&;
7 > 7 7 &:2'<= 7
26&<
7 &6 7 7 &8<'8 7
Tabel &

8ig '. E.olutia *roductiei de 5artie si carton in !omania 0*erioada 2662726&21
b /tilizam metoda celor mai mici patrate"
>t=a?bt
>t=a?bt=-@-.','7.AB#t
C2a=bDt=D<t ,( ''a=5-'-.6 ,( a= -@-.'
CaDt=bDtE=Dt#<t ,( ''.b=,'6.-.5 ,( b= ,'7.AB
c.. v=..'F;
= '5@.F'
=-@-.'(D<t:2 ,( = B75''.6@
4omparand suma valorilor empirice cu suma valorilor ajustate D<G=D>t (5-'-.6 G= 5-'5.' avem in
vedere estimarea corecta a parametrilor ecuatiei de regresie.
/n coeficient de variaie mai mic indic o grupare mai bun n jurul valorii medii , astfel in acest caz
valoarea coeficientului de variatie ( v = .,'F; reliefa ca functia aleasa este reprezentativa, iar seria
este omogena.
#'..
9n tabelul - putem observa previziunea pe 7 ani a productiei de *artie si carton in +omania,
observand un trend descendent.

d


Tabel 2
8' Conclu3ii
9n urma extrapolarii putem concluziona prezenta unui trend descendent previzionataa productiei de
*artie si carton din +omania pe perioada de '' ani (-..-,-.'-,dar si pe perioada previzionata.
4oeficientul de variatie indica corectitudinea functiei, astfel in urma prognozei productiei putem estima
ca in -.'6 se va ajunge la o scadere productiei cu pana la F5; fata de anul de baza.
26&8 26&9 26&: 26&; 26&<
&>>'22 &=8'<9 &;='2; &:2'<= &8<'8