Sunteți pe pagina 1din 4

Academia de Studii Economice

Facultatea de Relatii Economice Internationale

PROIECT ECONOMETRIE

Zota Nina Catalina


Grupa 956, Seria C

Bucuresti, 2010
CERINTE:

Problema A.
Înregistrați pentru cel puțin 15 unitati, valorile specifice ale unei perechi de
caracteristici (X si Y) intre care exista o legătura logica. Datele prezentate sub forma
tabelara fac parte din lucrare.

a) prezentarea problemei;
b) definirea modelului de regresie simpla liniara;
- forma, variabilele si parametrii modelului de regresie
- aproximarea grafica a modelului legăturii dintre variabile
c) estimarea parametrilor modelului;
- estimarea punctuala a parametrilor
- estimarea parametrilor prin interval de încredere
d) testarea semnificației corelației si a parametrilor modelului de regresie;
- testarea semnificației corelației
- testarea parametrilor unui model de regresie
e) previziunea valorii variabilei Y daca variabila X creste cu 10% fata de ultima valoare
înregistrata.

REZOLVARE:

a) Prezentarea problemei
Se dau urmatoarele valori ,ale Exportului FOB si ale Importului CIF, inregistrate de
Romania in perioada septembrie 2008 – noiembrie 2009. Valorile sunt exprimate in miliarde
euro. Conform cerintelor de mai sus, sa se prelucrezele datele:

Import CIF Export FOB


i luna ref.
(x) (y)
1 sept.08 5.52 2.98
2 oct.08 5.45 3.26
3 nov.08 4.35 2.57
4 dec.08 3.37 1.92
5 ian.09 2.61 1.92
6 feb.09 2.94 2.09
7 mar.09 3.23 2.59
8 aprl.09 3.07 2.16
9 mai.09 3.08 2.30
10 iun.09 3.30 2.55
11 iul.09 3.33 2.79
12 aug.09 2.93 2.19
13 sept.09 3.72 2.61
14 oct.09 3.64 2.73
15 nov.09 3.55 2.74
Sursa: Datele sunt preluate dupa site-ul http://www.insse.ro

b) definirea modelului de regresie simpla liniara:


– forma, variabilele si parametrii modelului de regresie;
– aproximarea grafica a modelului legăturii dintre variabile;

Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric unifactorial de forma:


y = f(x) ± ε , unde:
y = valorile reale ale variabilelor dependente; variabila endogena (explicata)
x = valorile reale ale variabilelor independente; variabila exogena (explicativa)
ε = variabila reziduală, reprezentând influenţele celorlalţi factori ai variabilei y,
nespecificaţi în model, consideraţi factori întâmplători, cu influenţe nesemnificative asupra
variabilei y.

Analiza datelor din tabel, în raport cu procesul economic descris conduce la următoarea
specificare a variabilelor:
y = exportul FOB;
x = importul CIF.

Specificarea unui model econometric presupune, de asemenea, alegerea unei funcţii


matematice ( f (x)) cu ajutorul căreia poate fi descrisă legătura dintre cele 2 variabile. În
cazul unui model unifactorial, procedeul cel mai des folosit îl constituie reprezentarea
grafică a celor două şiruri de valori cu ajutorul corelogramei sau a diagramei de imprastiere:
Din grafic se poate observa că distribuţia punctelor empirice x , y poate fi aproximată cu o
dreaptă. Ca atare, modelul econometric care descrie legătura dintre cele două variabile se
transformă într-un model liniar unifactorial: y = α + βx + ε ,
α şi β reprezentând parametrii modelului de regresie,
β ≥ 0 - panta dreptei fiind pozitivă deoarece legătura dintre cele două variabile este
liniară, directa.

a) - estimarea parametrilor modelului;


– estimarea punctuala a parametrilor;
– estimarea parametrilor prin interval de încredere;

Modelul de regresie liniara a esantionului este : yi = α + βxi + εi , i= 1,n -> val. Observata
ŷi = a + bxi -> val. Estimata, componenta predictibila.
yi = ŷi + ei
ei = yi - ŷi -> eroarea care se face in punctul de coordonate (xi , yi ) , abaterea dintre val
observata si val ajustata (eroare estimata)

a- estimatorul lui α , pt xi =0, ŷi = a


b- estimatorul lui β ,
Pentru determinarea parametrilor a si b se aplica metoda minimizarii sumei patratelor
abaterilor (reziduurilor) εi = metoda celor mai mici patrate.

b=∑xi×yi-n×ȳ×x÷(∑xi2 –n×x2 ) = 138.66-15×3.61×2.50÷205.47-


15×3.61×3.61= 0.36
a = ȳ- b× x̅ = 2.50-0.36×3.61= 1.21

ŷi = 1.21 + 0.36*xi -> variabila estimata, ajustata.


Am estimat parametrii α, β cu a=1.21 si respectiv b=0.36
a – nu are semnificatie economica;
b – atunci cand exportul se modifica cu o unitate, importul va creste in medie cu 0.36 pct.