Sunteți pe pagina 1din 6

Atestarea competenelor profesionale 2012

Proba practic SGBDR (Oracle)

Subiecte ORACLE 15 ianuarie 2012


Subiectul nr. 1 Modificai salariile angajailor ce figureaz !n tabela EMPLOYEES ad ug"nd un bonus de 0#$5 % la cre&terea de $' (ro(us de )anager# *rezentai diagrama de tabel cores(unz toare tabelei EMPLOYEES. SELECT last name! salar"#1.0$ % .$& '(OM Emplo"ees) *ESC(+,E Emplo"ees) Subiectul nr. 2 Sue+ ,ob &i Moni-ue sunt angajaii lunii# .tiliz"nd tabela EMPLOYEES+ afi&ai un tabel !n care nu)ele lor s a(ar astfel/
Angajaii lunii ***Sue ***Doe*** ***Bob ***Miller*** ***Monique***Tuttle***

SELECT -###- .. first name.. -###- .. first name..-###- AS/An0a1atii lunii/ '(OM Emplo"ees) *ESC(+,E Emplo"ees) Subiectul nr.2 .tiliz"nd cu0intele 1Atestat+1 &i 1(rofesional1 afi&ai (rin co)and unic )esajul/ E2AME3 Atestat (rofesional SELECT -Atestat - .. 3 3 .. - profesional4 AS /E5AME6/ '(OM *7AL)

Subiectul nr.8 Care este (oziia caracterului 1 1 !n 1Co)(etene digitale14 SELECT +6ST(9- Competene :i0itale -! --;AS /Po<itie/ '(OM *7AL)

Atestarea competenelor profesionale 2012

Proba practic SGBDR (Oracle)

Subiectul nr.& A(licai asu(ra &irul de caractere 1Oracle 5nternet Acade)61+ acele funcii care &i co)enzi care s 7l transfor)e !n/ Oracle8885nternet888Acade)6 SELECT (PA*9-Oracle-!=!->-;..(PA*9-+nternet-!11!->-;..-Aca:em"- AS /O+A/ '(OM *7AL) Subiectul nr.? Realizai un ra(ort cu infor)aiile din c")(urile last_name &i salary (entru acei angajai din tabela EMPLOYEES al c ror employee_id este cu(rins !ntre 0alorile 105 &i 209# 5ncludei o a treia coloan cu 0aloarea noului salariu al angajailor obinut (rin !)( rire la 1#25+ rezultat :rotunjit; a(oi la dou zeci)ale# SELECT last name!salar"!roun:9salar"@1.2&!2; '(OM emplo"ees ABE(E emplo"ee i: ,ETAEE6 10& A6* 208) Subiectul nr.$ Afi&ai infor)aiile din c")(urile last_name &i salary (entru acei angajai din tabela EMPLOYEES al c ror employee_id este egal cu 102# 5ncludei o a treia coloan cu 0aloarea noului salariu al angajailor obinut (rin cre&terea cu 5'+ rezultat :trunc<iat; a(oi la dou zeci)ale# SELECT last name!salar"!trunc9salar"%salar"#1.0&!2; '(OM emplo"ees ABE(E emplo"ee i:C102) Subiectul nr.D Afi&ai infor)aiile din c")(urile last_name (entru acei angajai din tabela EMPLOYEES care au salariul =salary> )ulti(lu de 5# *rezentai &i diagrama de tabel cores(unz toare tabelei EMPLOYEES # SELECT last name!salar" '(OM emplo"ees ABE(E mo:9salar"!&;C0) *ESC(+,E emplo"ees) Subiectul nr.= :ncheiai studiul pe care l-ai avut ca tem n ultima zi a acestei luni; este indicaia (rofesorului# Afi&ai nu)ele res(ecti0ei zile etic<etat cu :?eadline;# SELECT LAST *AY9SYS*ATE;AS E*ea:line E '(OM *7AL@ Subiectul nr.10 2

Atestarea competenelor profesionale 2012

Proba practic SGBDR (Oracle)

Listai (renu)ele &i zilele ani0ersare =!n for)atul Mont< ??+ AAAA> (entru toi angajaii din tabela EMPLOYEES. Eli)inai zerourile inutile# SELECT first name! TO CBA(9birtF:ate! -MontF fm**! YYYY-;AS /,irtF:a"/ '(OM Emplo"ees) Subiectul nr.11 Ellen Abel este angajatul+ din tabela EMPLOYEES! care a (ri)it o )ajorare de salariu de %2+000# Afi&ati (entru ea (renu)ele+ salariul curent+ (recu) &i noul salariu etic<etat cu aliasul :3eB Salar6;# Rezu)ai salariul la dou zeci)ale# SELECT first name!salar"!TO CBA(9salar"%2000! -G===!===.00-;AS /6eH salar"/ '(OM emplo"ees ABE(E last nameC- Ellen - A6* first nameC4 Abel4 ) Subiectul nr.12 Afi&ai salariul )ini) (entru angajaii !nregistrai !n baza de date EMPLOYEES a0"nd
manager_idC1D#

SELECT M+69salar"; '(OM Emplo"ees ABE(E mana0er i: C 1=) Subiectul nr.12 .tilizai baza de date EMPLOYEES (entru a afi&a c")(urile department_id+ last_name+ salary &i o nou coloan cu aliasul /6eH Salar"1 ale c rei 0alori !nde(linesc condiiile/ dac de(art)entEid iCF0 atunci salar6C 1#25 G salar6 dac de(art)entEid iCD0 atunci salar6C 1#5 G salar6 dac de(art)entEid iC110 atunci salar6C 1#$5 G salar6 (entru restul de(arta)entelor salariul r )"n"nd nesc<i)bat# SELECT :epartment i:! last name! salar" AS E6eH Salar"I!CASE :epartment i: ABE6 D0 TBE6 salar"#1.2& ABE6 =0 TBE6 salar"#1.&0 ABE6 110 TBE6 salar"#1.$& ELSE salar" E6* As /6eH Salar"/ '(OM emplo"ees) Subiectul nr.18 Afi&ai salariul )ediu (entru angajaii !nregistrai !n baza de date EMPLOYEES cu manager_idC1D# SELECT AJK9salar"; '(OM Emplo"ees H

Atestarea competenelor profesionale 2012

Proba practic SGBDR (Oracle)

ABE(E mana0er i: C 1=) Subiectul nr.1& Afi&ai nu)ele =last_name> tuturor angajailor+ din tabela EMPLOYEES! al c ror salariu este identic cu salariul )aIi) eIistent !n tabel # SELECT last name '(OM emplo"ees ABE(E salar" C A6Y 9SELECT MA59salar"; '(OM emplo"ees K(O7P ,Y :epartment i:;) *ESC(+,E emplo"ees)

Subiectul nr.1? Afi&ai nu)ele =last_name> tuturor angajailor+ din tabela EMPLOYEES! al c ror salariu este identic cu salariul )ini) eIistent !n tabel # SELECT last name '(OM emplo"ees ABE(E salar" C A6Y 9SELECT M+69salar"; '(OM emplo"ees K(O7P ,Y :epartment i:;) *ESC(+,E emplo"ees) Subiectul nr.1$ Afi&ai nu)ele angajatului din tabela EMPLOYEES! cu cel )ai )ic co)ision din tabel # SELECT first name! last name '(OM Emplo"ees ABE(E commision pct LC ALL 9SELECT commision pct

'(OM Emplo"ees;) *ESC(+,E Emplo"ees) Subiectul nr.1D *reluai din tabela * SO6KS c")(urile/ titlul )elodiei =title>+ nu)ele artistului =artist;! iar din tabela * TYPES Edescrierea lucr rii ; =:escription> (entru a lista infor)aii necesare unui :fan;# SELECT s.title!s.artist!t.:escription '(OM : son0s s!: t"pes t 9

Atestarea competenelor profesionale 2012

Proba practic SGBDR (Oracle)

ABE(E s.t"pe co:eCt.co:e) Subiectul nr.1= Afi&ai nu)ele tuturor angajailor =last name>+ de(arta)entul =:epartment i:> din tabela EM*LOAEES dar &i nu)ele de(arta)entului =:epartment name> din tabela ?E*ARJME3JS c<iar dac eIist &i angajai (entru care nu este asignat un de(arta)ent# SELECT e.last name! e.:epartment i:! :.:epartment name '(OM emplo"ees e! :epartments : ABE(E e.:epartment i: C :.:epartment i: 9%;) Subiectul nr.20 Afi&ai angajaii din toate de(arta)entele =:epartment name! :epartment i:> din tabela ?E*ARJME3JS c<iar dac !n tabela EM*LOAEES ce conine nu)ele angajailor = last name> &i de(arta)entul =:epartment i:> eIist &i de(arta)ente f r angajai# SELECT e.last name! e.:epartment i:! :.:epartment name '(OM emplo"ees e! :epartments : ABE(E e.:epartment i:9%; C :.:epartment i:) Subiectul nr.21 Realizai un cross7join (entru a afi&a toate de(arta)entele =:epartment name> ?E*ARJME3JS &i nu)ele angajailor =last name> din tabela EM*LOAEES# SELECT last name! :epartment name '(OM emplo"ees C(OSS MO+6 :epartments) din tabela

Subiectul nr.22 Realizai un natural7join (rin coloana location i: !ntre tabelele ?E*ARJME3JS =:epartment name! :epartment i:> &i LOCAJ5O3S = location i:! cit"; (entru a afi&a nu)ele &i id7ul de(arta)entului+ id Kul locaiei &i ora&ul# SELECT :epartment i:! :epartment name! location i:! cit" '(OM :epartments 6AT7(AL MO+6 locations) Subiectul nr.22 Realizai un natural7join (rin coloana location i: !ntre tabelele ?E*ARJME3JS =:epartment name! :epartment i:> &i LOCAJ5O3S = location i:! cit"; (entru a afi&a nu)ele &i id7ul de(arta)entului+ id Kul locaiei &i ora&ul# Restr"ngei lista doar la de(arta)entele cu 5dC20 &i 50# SELECT :epartment i:! :epartment name! location i:! cit" '(OM :epartments 6AT7(AL MO+6 locations ABE(E :epartment i: +6 9 20!&0;) Subiectul nr.28 Creai tabela LradECandidates du( )odelul/ 5

Atestarea competenelor profesionale 2012

Proba practic SGBDR (Oracle)

Confir)ai crearea cu ?ESCR5,E# C(EATE TA,LE Kra: Can:i:ates9stu:ent i: 67M,E(9?;!last name JA(CBA(2920;!first name JA(CBA(2920;!cre:its 67M,E(92;!0ra:uation :ate *ATE;) *ESC(+,E Kra: Can:i:ates) Subiectul nr.2& Mie tabela/
ID
12 9

MANAG MANAG FIRST_NA LAST_N BIRTHDAT SALA OVERTIM TRAININ STAFF_T MANAGER_ ER_BU ER_TA ME AME E RY E_RATE G YPE ID DGET RGET
Sue Bob Doe Miller 01-07-1980 19-0$-1979 6,7 10 10,2 1, %rill !r"er Ta#er 19 &oo# 19 -

5nserai o !nregistrare cu 0alorile =5dC1D+ MirstEna)eCMoni-ue+ LastEna)eCMiller+ ,irt<dateCNH07 0H71DODNSalar0CO0+ O0erti)eC3ull+JrainingC3ull+ StaffEJP*ECNManagerN+ ManagerE5dCN3ullN+ ManagerEbugetC3ull+ManagerEJargetC3ull># +6SE(T +6TO EMPLOYEES JAL7ES91=!- MoniNue -!- Miller -!-20OMA(O 1=?=-! ?0! 6ull ! 6ull ! 4Mana0er4! 6ull! 6ull ! 6ull;)