Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educației,  Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică


Departamentul Ingineria Software şi Automatică

RAPORT
Disciplina: Teoria sistemelor
Tema: Elemente tipice ale sistemelor automate

A efectuat: Lașco Daniil, TI - 171

A verificat: Potlog Mihail, asistent universitar

Chişinău 2020
Scopul lucrării :
Studierea proprietăților dinamice ale elementelor tipice, ridicarea proceselor tranzitorii, a
funcțiilor frecvențiale și studierea metodelor de apreciere a parametrilor funcțillor de
transfer ale elementelor. De ridicat caracteristicile frecvențiale ale elementelor tipice: locul de
transfer, amplitudinea-frecvența, faza-frecvență și amplitudinea-frecvență la scara logaritmică.

Mersul lucrării :
1. Elementul integrator k=10

Figura 1. Schema de modelare a elementelor


F

igura 2. Caracteristica tranzitorie a elementului integrator


Figura 3. Caracteristica amplitudinea-frecvență W(jw)

Figura 4. Caracteristica amplitudinea-frecvență A(w)


Figura 5. Caracteristica fără frecvență
2. Elementul de întârziere de ordinul 1

Figura 6. Scehma de tranziție


Figura 7. Procesul tranzitoriu

Figura 8. Caracteristica amplitudine-frecvență

Figura 9. Caracterizarea amplitudine-frecvență


Figura 10. Caracterizarea logaritmică amplitudine-frecvență

Figura 11. Caracterizarea fără frecvență

3. Element derivator real: k=10, T=2

Figura 12. Schema de conexiune


Figura 13. Proces tranzitoriu

Figura 14. Caracteristica amplitudine fără frecvență

Figura 15. Caracteristica amplitudine-frecvență


Figura 16. Caracteristica amplitudine fără frecvență

Figura 17. Caracteristica fără frecvență


4. Element oscilator amortizat: k=10, A=2, B=2

Figura 18. Schema de conexiune


Figura 19. Proces tranzitoriu

Figura 20. Caracteristica amplitudine fără frecvență

Figura 21. Caracteristica amplitudine frecvență

Figura 22. Caracteristica logaritmică amplitudine frecvență


Figura 23. Caracteristica fără frecvență
Element cu timp mort:

Figura 24. Schema de conexiune


Figura 25. Schema tranzitorie

Figura 26. Caracteristica amplitudine fără-frecvență

Figura 27. Caracteristica amplitudine frecvență


Figura 27. Caracteristica fază frecvență

Concluzie:

Lucrarea de laborator reprezintă o introdcere în studierea sistemelor cu conducere


automata, care reprezintă un ansamblu de elemente funcționale conectate într-un mod anumit
pentru ca sistemul să funcționeze. S-au ridicat caracteristicile tranzitorii, amplitudine frecvență,
fază-frecvență, amplitudine-fază și amplitudine frecvență ale modelelor elementelor integrator, de
întîrziere de ordinul 1, derivator real, oscilator amortizat și neamortizat, iar pentru studierea
proprietăților dinamice ale elementelor și sistemelor se folosesc funcțiile și caracteristicile de
timp ale sistemelor liniare, pe cale experimentală a valorilor parametrilor f.d.t pe baza
caracteristilor tranzitorii și frecvențiale.