Sunteți pe pagina 1din 7

Test sumativ

Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. Care dintre următoarele funcţii reprezintă o funcţie a plăcii de reţea?

a) primeşte date pe un port, regenerează semnalul şi apoi trimite datele pe toate


celelalte porturi

b) transmite date către alt calculator

c) amplifică semnalul fără a-i modifica frecvenţa şi îl transmite mai departe pe un alt
segment de cablu

d) filtrează traficul de reţea între segmentele unui LAN

2. Ce rol are un repetor?

a) detectează erorile din reţea

b) contribuie la îmbunătăţirea fluxului de date prin limitarea cadrelor numai la segmentul


de care aparţin.

c) conectează două segmente ale aceleiaşi reţele

d) preia semnalul atenuat de pe un segment de cablu, apoi îl amplifică fără a-i modifica
frecvenţa şi îl transmite mai departe pe un alt segment de cablu

3. Ce stochează un router pentru a transmite datele mai departe?

a) Tabel de adrese ale destinaţiilor

b) Tabel de rutare

c) Tabel de adrese MAC

d) Tabel de adrese IP

4. Câţi biţi are adresa MAC?

a) 16

b) 32

c) 48

d) 64

1. Următoarele echipamente sunt asemănătoare:

a) placă de reţea şi echipamente multifuncşionale


b) hub şi router

c) switch şi bridge

d) router şi punct de acces wireless

6. Ce adresă foloseşte switch-ul pentru a transmite cadrele în reţea?

a) Adresa IP

b) Adresa portului destinatie

c) Adresa MAC

d) Adresa portului sursă

7. Care din următoarele afirmaţii sunt funcţii ale router-ului:

a) Transformă semnalele electrice în biti/octeţi

b) Stochează un tabel al rutelor disponibile

c) Transmite datele la toate calculatoarele din reţea

d) Utilizează algoritmi de determinare a distanţei şi costurilor pentru a selecta cea mai


bună cale de urmat pentru un pachet de date

8. Funcţiile plăcii de reţea sunt următoarele:

a) detectează erorile şi retransmite datele dacă un pachet este pierdut sau corupt

b) pregăteşte datele pentru a putea fi transmise printr-un mediu de transmisie

c) analizează adresele MAC ale destinaţiei

d) controlează fluxul datelor de la calculator la mediul de transmisie

9. Repetorul este un dispozitiv de reţea care

a) Lucrează la nivel fizic.

b) Este preocupat de destinaţia pachetelor de date.

c) Primeşte şi regenerează semnalul.

d) Recepţionează datele şi le transformă în octeţi.


10. Asociaţi numerele din coloana 1 cu literele din coloana 2.

Coloana 1 Coloana 2
1 Placa de A Amplifică semnalul primit
reţea
2 Repetorul B Transmite pachetele de date identificând destinaţia
după adresa MAC
3 Hub C Interconectează mai multe calculatoare
4 Bridge D Este un echipament folosit pentru a filtra traficul de
reţea între segmentele unui LAN.
5 Switch E Amplifică semnalul primit de la un host(calculator) şi
îl distribuie către toate celelalte calculatoare
6 Router-ul F Este un dispozitiv ce interconecteză între ele două
sau mai multe reţele de calculatoare
7 Puncte de G Este un dispozitiv de reţea cu mai multe porturi care
acces filtrează şi expediază pachete de date între
wireless segmentele reţelei.
H Oferă acces la reţea pentru dispozitive wireless cum
ar fi laptopuri şi PDA-uri

11.Asociaţi numerele din coloana 1 cu literele din coloana 2 (simbolul componentei cu


denumirea acesteia).

Coloana 1 Coloana 2
1 A Placa de reţea

2 B Repetorul

3 C Hub

4 D Bridge

5 E Switch

6 F Router-ul
7 G Puncte de acces wireless
12. Alegeţi caracteristici ale serviciului HTTP:

a) oferă o tehnică de comunicare prin care paginile web se pot transmite de


la un computer aflat la distanţă spre propriul computer

b) permite transferul fişierelor între calculatoarele dintr-o reţea, prin copiere


sau mutare.

c) simplifică administrarea unei reţele pentru că software-ul ţine evidenţa


adreselor IP

d) este metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informaţiilor în


Internet care sunt păstrate pe servere World Wide Web (WWW)

13. Următoarele protocoale se referă toate la serviciul de E-mail :

a) POP, DHCP, ISO

b) POP, IMAP, DMSP, ISO, SMTP

c) IMAP, DMSP, MHS, MIME

d) FTP, DNS, Printing, MHS, MIME

14. Pentru a permite clienţilor să tipărească la imprimanta care este găzduită de


serverul de tipărire:

a) imprimanta nu trebuie să fie ataşată fizic la serverul de tipărire

b) driverul de imprimantă trebuie să fie instalat pe serverul de tipărire STP

c) calculatoarele client nu trebuie să fie configurate

d) Imprimanta trebuie să fie partajată în reţea

15. Serviciul ___________________ este folosit pentru atribuirea dinamică de adrese


IP echipamentelor de reţea. Acest proces dinamic elimină nevoia de atribuire manuală a
adreselor IP.

16. Un serviciu care permite transferul fişierelor între calculatoarele dintr-o reţea, prin
copiere sau mutare se numeşte ____________________

17. Serviciul ____________________ traduce adresele folosite de utilizatori în adrese


IP necesare programelor, dând astfel posibilitatea ca utilizatorii să poată să folosească
un nume pentru a identifica un server/staţie/etc.
18. Avem acasă un calculator cu minim două plăci de reţea montate. Avem nevoie de
anumite configurări pentru conexiunea la Internet. Am vrea ca şi alte persoane din casă
să îşi poată conecta sistemul la reţea.
a). Trebuie ca aceste persoane să îşi amintească anumite setări sau să cunoască
opţiuni de configurare?
b). De ce configurări este nevoie pentru conexiunea la Internet?
c). Daţi un exemplu în care credeţi că ar fi utilă folosirea serviciului DHCP.

19. După modul de funcţionare, reţelele pot fi:

a) magistrală, stea, inel

b) LAN, MAN, WAN

c) peer-to-peer şi client-server

d) WLAN şi reţele care nu folosesc tehnologia wireless

20. Reţelele WAN:

a) sunt proiectate să conecteze mai multe reţele locale de calculatoare din


birouri sau spaţii separate, aflate în locuri diferite

b) nu utilizează infrastructura nici unei companii de telefoane

c) au un grad inferior de securitate şi complexitate faţă de cele locale

d) conectează un calculator portabil sau instalat acasă, la o reţea LAN din firmă

21. Într-o reţea peer-to-peer:


a) există un punct central de control şi administrare în reţea

b) au numai avantaje

c) folosesc unde electromagnetice din domeniul radio şi infraroşu

d) echipamentele sunt conectate direct unele la altele fără alte dispozitive de


reţea între ele

22. Într-un model client/server:

a) nu este nevoie de administrator de reţea

b) nu este necesar a fi realizat un backup de rutină al tuturor fişierelor de pe


servere

c) backup-urile de date şi măsurile de securitate sunt implementate de


administratorul de reţea

d) responsabilitatea menţonerii backup-urilor cade în sarcina utilizatorilor


individuali

23. Reţelele WLAN:

a) utilizează cabluri

b) utilizează tehnologia wireless pentru a transmite şi a primi date folosind


unde radio

c) folosesc unde electromagnetice din domeniul radio şi infraroşu

d) necesită costuri mari de întreţinere

24. Reţelele client-server au caracteristicile:

a) utilizatorii individuali sunt responsabili de resursele personale şi pot decide


ce date şi echipamente partajează

b) clientul cere informaţii şi servicii din partea serverului; serverul oferă


clientului informaţiile sau serviciile solicitate

c) nu există securitate centralizată; fiecare calculator trebuie să folosească


măsuri de securitate pentru protecţia datelor.

d) dacă unul din calculatoare se strică sau datele sunt pierdute,


administratorul poate cu uşurinţă să recupereze datele pe baza unui
backup recent
25. Alegeţi dintre următoarele caracteristici care consideraţi că sunt asemănări între
LAN şi WLAN:

a) nu necesită existenţa cablurilor

b) se poate accesa Internet-ul

c) se pot partaja resurse

d) investiţia iniţială este mică, cu amortizare rapidă

S-ar putea să vă placă și