Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică

Departamentul Ingineria Software si Automatică

RAPORT

Lucrarea de laborator nr. 2

la Analiza și Modelarea Orientată pe Obiecte

Tema: Realizarea diagramelor Use Case

A efectuat st. gr. TI-172: Adasanu Gicu

A verificat: Sava Nina/Melnic Radu

Chișinău 2019
Scopul lucrării:

Studierea entităților de bază în diagram Use Case:

1. Actor
2. Use Case
3. Notă
4. Packet
5. Relații între entități

Sarcina lucrării:

De relizat 4-5 diagrame Use Case pentru satisfacerea unui sistem de programare comunitate.

Use Case (Modelarea vizuală în limbajul UML), poate fi percepută ca un process care începe de la un nivel
general(abstract) către modelul logic, ca mai apoi să finalizăm cu modelul fizic ce corespunde umui
produs(program aplicatie).Diagrama Use Case reprezintă nivelul conceptual inițial(abstract) a unui sistem în
procesul de proiecatre.

Cazurile când se utilizează DCU(cu ce scop):

1. Determinarea limitelor commune la etapa inișială de proiectare a unui system.


2. Formularea cerințelor commune care vor corespunde comportamentului funcțional a sistemului.
3. Elaborarea modelului conceptual pentru următoarea lui detaliere în modelul logic.
4. Prin DCU se efectuează documentația procesului(interacșiunea cu clientul și utilizator).

Elementelul de bază a DCU este cazul de utilizare. Scopul cazului de utilizare constă in
determinarea aspectului final al unui fragment de comportare a sistemului fără descrierea structurii interne a
acestei entități.

Actorul – o entitate externă față de sistemul modelat ce interacționează cu sistemul și poate utilize
preentitățile funcționale ale sistemul pentru atingerea unui anumit scop.
Realizarea lucrării:

Figura 1 – Înregistrarea

În aceasta schema Use Case am arătat un model abstract de înregistrare. Utilizatorul accesând pțiune
își poate creea propriul său cont pe comunitate. Astfel a fost creată diagrama Use Case care ne permite să
percepem la nivel de model cum are loc. Chiar în momentul colmpletării formularului sunt identificate
cîmpurile necesare de a le completa și restu opțiuni adăugătoare. La fel este specificat pentru unele cîmpuri
din date ce trebuie să conțină.
Figura 2 – Crearea unui topic.

În această schemă am modelat proprietatea deja a unui înregistrat să creeze un topic în secvența
dorită. Am specificat cele 3 părți componente care sunt necesare și deja modul de completare(numărul, tipul
etc.) .
Figura 3 – Adaugarea serverului.

În aceasta diagrama am reprezentat o diagramă care ne permite să înțelegem cum are loc adăugarea
unui nou server. Iarăși sunt specificate părțile componente strict necesare și cele adiționale.
Figura 4 – Adaugarea unui joc.

În această diagrama am specificat o funcție pe care o va deține doar un fondator, și anume de a


adăuga un joc.

Concluzie: Diagramele Use Case ne permite să ne modelăm cît mai detaliat structura sistemului nostru.
Această diagramă este destul de accesibilă ceea ce ne permite să înțelegem modul de lucru simplu fără a
întîmpina care facilități.