Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatiсă şi Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrarea de laborator nr.1


Securitatea Activității Vitale

Tema: Cercetarea microclimatului aerului zonei de muncă.

A efectuat: st. gr. TI-183


Calancea Cătălina

A verificat: asist. univ.


Capra Galina

Chişinău 2020
Scopul lucrării:
Familiarizarea studenților cu metodele și aparatele de control ale parametrilor
microclimatului ( temperatură, umiditate relativă, viteza mișcării aerului) la locul de
muncă supuse controlului.

Noțiuni generale:
Microclimatul aerului zonei de lucru prezintă starea mediului,care determină
senzația termică a omului și este caracterizat de temperatură (°C), umiditatea relativă (%),
viteza mișcării aerului (m/s) și temperatura suprafețelor înconjurătoare. Toți factorii de
microclimat acționează combinat și concomitent asupra organismului uman.
În condiții normale (temperatura 18...20°C) omul pierde circa 85% de căldură prin
piele, iar 15% - pentru încălzirea produselor alimentare și băuturii consumate, a aerului
inspirat, precum și pentru evaporarea apei în plămâni. Din cele 85% de căldură, cedată
prin piele, aproximativ 30% se pierd prin convecție, 45% - prini radiație și 10% - prin
evaporarea sudorii de pe suprafața corpului.

Desfășurarea lucrării:
1. Măsurarea vitezei de mișcare a aerului
Condițiile meteorologice pentru zona de lucru sunt caracterizate de temperatură,
umiditatea relativă și viteza de mișcare a aerului. În ansamblu acești parametri
exercită o anumită influență asupra organismului uman și a productivității muncii.
Viteza mișcării aerului se măsoară cu diferite aparate: anemometre,
catatermometre, anemografe, etc. Pentru a efectua lucrarea de laborator am utilizat
anemometrele cu palete și cu cupe.
Indicația finală Nr de Viteza
Nr. Indicația inițială a Diferența Durata
a diviziuni mișcării
Exp anemometrului, indicațiilor, măsurării,
anemometrului, într-o aerului,
. diviziuni diviziuni sec
diviziuni secundă m/s
1. 4921 4986 65 60 1,08 1,25
2. 4986 5054 68 60 1,13 1,33
3. 5054 5129 75 60 1,25 1,45
Tabelul 1. Măsurarea vitezei mișcării aerului.
2. Determinarea umidității relative
Pentru a aprecia umiditatea sunt folosite următoarele noțiuni:
Umiditatea maximală – cantitatea maximală de apă în grame ce se poate
conține într-un m3 de aer la temperatura dată.
Umiditatea absolută - cantitatea reală de apă în grame ce se conține într-un m3
de aer la temperatura stabilită în timpul măsurărilor.
Umiditatea relativă – raportul exprimat în procente dintre umiditatea absolută
și umiditatea maximală la temperatura dată.
Umiditatatea relativă a aerului se determină cu ajutorul psihrometrelor.
Determinarea umidității relative după psihrometrele lui August sau Assman este
bazată pe diferența dintre indicațiile termometrelor uscat și umed, care depind de umezeala
aerului înconjurător și se stabilește după graficul psihrometric.

Umiditatea absolută se determină după formula:


R = Pum -0,5(Tus- Tum)*B/760
Pum – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului
umed.
Tus , Tum - indicațiile termometrelor uscat și umed;
B – presiunea atmosferică în timpul măsurărilor, mmHg.

Umiditatea relativă se determină după formula:


r = R / Pus *100%
R – umiditatea absolută;
Pus – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului
uscat.

Exemplu de calcul:
a) Umiditatea absolută:
R = 14,421-(0,5*(25-17)*774/760) = 14,421 – 3,91 = 10,506 %

b) Umiditatea relativă:
r = (10,506/23,550)*100% = 44,61 %

c) Valoarea medie a vitezei aerului:


V = (1,25+1,33+1,45)/3 = 1,34 m/s

Nr Indicațiile Elasticitatea Umiditatea Umiditate


Umiditatea absolută, g (mm Hg)

. termometrelor vaporilor de apă la relativă conform, a relativă


Viteza mișcării aerului, m/s

ex , °C indicația % conform
Presiunea atmosferică, mm Hg

p termometrelor, HG nr.
mm Hg 353 din
05,05,201
0
calcul

grafic
umed

umed
uscat

uscat

tabel

74 14,42 10,50 44,6


1 25 17 1,8-2,7 23,550 40 40 30-70 %
4 1 6 1
Tabelul 2. Rezultatele măsurărilor umidității la locurile/posturile de lucru
3. Măsurarea temperaturii aerului și determinarea temperaturilor
echivalentă și echivalent-efectivă
Pentru măsurarea temperaturii aerului sunt folosite termometrele cu lichid (mercur,
spirt colorat), termometrele electrice și termografele. Pentru efectuarea lucrării de
laborator am folosit indicațiile termometrului uscat al psihrometrului. Pentru determinarea
și aprecierea senzațiilor termice de confortabilitate cea mai largă aplicare o are metoda
temperaturilor echivalente. Prin echivalență se subînțelege temperatura aerului nemișcat și
saturat cu umezeală pînă la 100% la care omul îmbrăcat normal se simte aproximativ așa
precum la temperatura și umiditatea apreciate. Determinarea temperaturilor echivalent-
efective se efectuează după monograma temperaturilor echivalentă și echivalent-efectivă.

Temperatura echivalenta, °C Conditiile optimale conform


Temperatura la locul de munca

Umiditatea relativa, %

Viteza miscarii aerului, m/s

Temperatura echivalenta-efectiva, °C
HG nr.353 din
05.05.2010
certificat

Temperatura aerului
conform normelor,

Viteza miscarii aerului,

% Umiditatea relativa,
m/s
°C

25 44,61 1,34 - - 23-26 0,1-0,3 ≤60


Tabelul 3. Rezultatele măsurării parametrilor microclimatului și valorile optimale
ale acestora.

Concluzie:
În urma efectuării lucrării de laborator s-a facut cunoștință cu metodele și
aparatele de control a parametrilor condițiilor metrologice. S-a determinat
temperatura , umiditatea relativă, viteza mișcării aerului la locul de muncă (în cazul
nostru - sala de laborator). Din datele obținute se poate constata faptul că
temperatura și umiditatea aerului corespund valorilor optime, iar viteza aerului nu
corespunde conform valorilor optime oferite de HG Nr. 353 din 05.05.2010,
deoarece în sala de studii nu sunt condiții respective.