Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Studierea regimului staţionar al SA sub acţiuni externe


Lucrare de laborator nr.2
Disciplina: Teoria Sistemelor

Studentul gr. TI-183: Borta Sergiu


Conducător: Potlog Mihail

Chișinău 2021
OBIECTIVUL

Studierea metodelor de majorare a preciziei sistemelor automate şi determinarea influenţei


parametrilor sistemului la precizia reproducerii oricăror acţiuni externe.

ETAPELE DE LUCRU

1) Asamblarea schemei modelului SA pe calculator şi stabiliţi valorile coeficienţilor de transfer.


2) Determinarea valorile erorilor statice în raport cu valorile ale factorului de amplificare al sistemului
deschis k = 10 și k = 100. Valorile funcțiilor g(t) și p(t) se schimbă de la 1-10. Pentru fiecare faloare a
lui k ridicați caracteristica tranzitorie.
3) Înlocuirea în schema asamblată al unui element de întârziere cu un element integrat și repetarea
experimentele din punctul 2.
4) Schimbarea locul de acțiune a perturbației și repetarea experimentele din punctul 2.

Asamblarea schemei modelului SA


K=10;
g(t)=1:10;
p(t)=0.

g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 0.81 0.90

K=10;
g(t)=0;
p(t)=1:10.

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 0.81 0.90

K=100;
g(t)=1:10;
p(t)=0.

g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0.009 0.019 0.029 0.039 0.049 0.059 0.069 0.079 0.089 0.099

K=100;
g(t)=0;
p(t)=1:10.

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0.009 0.019 0.029 0.039 0.049 0.059 0.069 0.079 0.089 0.099

Înlocuirea în schema asamblată, în punctul 1, al elementului aperiodic în elementul integrator și


repetarea operațiilor din punctul 2.
K=10;
g(t)=1:10;
p(t)=0.
g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K=10;
g(t)=0;
p(t)=1:10.

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K=100;
g(t)=1:10;
p(t)=0.

g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K=100;
g(t)=0;
p(t)=1:10.
p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schimbarea locului de acțiune a perturbației pe baza schemei asamblate la punctul 3 și repetarea


punctului 2.
K=10;
g(t)=1:10;
p(t)=0

g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K=10;
g(t)=0;
p(t)=1:10.
p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

K=100;
g(t)=1:10;
p(t)=0.
g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K=100;
g(t)=0;
p(t)=1:10

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
epsilon 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

CONCLUZIE
Pentru realizarea lucrării de laborator nr.2 ca și la primul s-a utilizat KoprasFW.Astfel am studiat
metodele de utilizare pentru a determina eroarea statică care este mărirea coeficientul de aplificare și
înlocuirea elementului de întîrziere cu un element integrator. S-a analizat și s-a evaluat valorile erorii statice
în raport cu semnalul de intrare și cu perturbațiile aplicate sistemului.

S-ar putea să vă placă și