Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 2
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale sistemului MATLAB


Varianta 1

A îndeplinit: st.gr.TI-183 Borta Sergiu

A verificat:

Chişinău – 2021
Scopul lucrării: Însuşirea şi dezvoltarea elementelor de bază de construire a graficelor
în sistemul MATLAB.
Sarcini:
I.Descrieţi comenzile de bază pentru construirea graficelor în pachetul MATLAB.
II. De construit graficele funcţiilor de o variabilă pe segmentul indicat. De indicat
titlurile, de introdus înscrierile la axe, legenda, de folosit diferite culori, stiluri ale
liniilor şi tipuri de marcheri. De construit graficele prin diferite metode:
a) în ferestre diferite;
b) într-o fereastră pe aceleaşi axe;
c) folosind comanda subplot :
c1) într-o fereastră pe axe diferite :
Orizontal, vertical 20
graficul functiei f1=2*(x-1)
20
graficul functiei f1=2*(x -1)
-0.4
graficul functie i f2=-(x. (1/3)) graficul
2.5
x fu
6 3 x
10nctie i g=((x-1). ).*s qrt(x ).*(2. )

f(x)
0 15 -0.6
2

ambele pe
-20
10 -0.8
-40
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
graficul functiei f2=-(x. (1/3)) 5 -1 1.5
0

g(x)
0 -1.2
-1
1
-2

axele din
-5 -1.4

-3
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -10 -1.6 0.5
x 10
6 graficul functiei g=((x-1).3).*sqrt(x).*(2. x)
3

f(x) şi g(x)
2 -15 -1.8
0
1
-20 -2
0

dreapta
-1 -25 -2.2 -0 .5
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -10 0 10 -10 0 10 -10 0 10

c2) într-o fereastră – fiecare aparte pe axe diferite şi ambele pe aceleaşi axe.
graficul functiei f2=-(x. (1/3)) x 10
6 graficele functiei 6
x 10 graficele functiei
0 2.5 2.5
f1=2*(x-1) f1=2*(x-1)

ambele pe ambele pe
f2=-(x. (1/3)) 2 f2=-(x. ( 1/3))
-0.5
Oy axa ordonatelor

1.5
-1 2
1
-1.5
0.5

-2 1.5
0

axele din axele de


Oy axa ordonatelor

-2.5 -0.5
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Ox axa absciselor
1
6
x 10 graficul functiei g=((x-1).3 ).*sqrt(x).*(2. x) graficul functiei f2=-(x. (1/3)) x 10
6 graficul functiei g=((x-1).3 ).*sqrt(x).*(2. x)
2.5 0 2.5

2 2
0.5 -0.5

1.5 1.5

dreapta sus
-1
1 1
0 -1.5
0.5 0.5

-2
0 0

-0.5 -0.5 -2.5 -0.5


-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -10 -5 0 5 10 -10 -5 0 5 10 -10 -5 0 5 10
Ox axa absciselor

Mersul lucrării:

I.Tipul graficului selectat depinde de natura datelor şi ce dorim să arătăm. MATLAB are
multe tipuri de grafice redefinite, aşa ca linii, bare, histograme, etc. De asemenea sunt
grafice tridimensionale, aşa ca carcase, suprafeţe, plane, linii de contur etc. Lucrări de
laborator la Mecanică realizate în MATLAB 51 Sunt două metode de creare a graficelor
în MATLAB: 1) crearea interactivă şi 2) crearea graficelor cu programele introduse în
linia de comandă.
plot – comanda propriu-zisa de creare a graficelor;
comet - permite de a urmări mişcarea punctului pe traiectorie;
subplot - permite plasarea într-o fereastră a graficului sau imprimarea pe aceiaşi hârtie a
câteva grafice cu axele proprii;
plot3 - analogul 3-dimensional a funcţiei plot;
mesh - carcasa suprafeţei plină de culoare;
surf - suprafeţei plină de culoare;
contour - grafic plan cu liniile de nivel;
meshc, surfc - suprafaţă cu liniile de nivel în planul x,y;
contourf - grafic plan cu liniile de nivel colorat;
contour3 - suprafaţă compusă din linii de nivel;
surfl - suprafaţă luminată.
meshgrid- funcţia pentru generarea scarii;
hold on- suprapune o imagine pe alta;
hold off- anularea suprapunerii imaginilor;
subplot- permite plasarea dintr-o fereastră a graficului sau imprimarea pe aceeaşi hîrtie a
citeva grafice cu axele priprii;
subplot(m,n,p)- împarte figura intr-o matrice m pe n de parţi a graficului iniţial, iar p
este indexul părţii selctate;
colorbar-creează o coloniţă în fereastra graficului,care arată relaţia între culoare şi
valoarea funcţiei z(x,y);
colormap()- schimbă aspectul color a graficului.
II.

Prezentarea graficelor in ferestre diferite:

a) în ferestre diferite
>> x=-2*pi:0.1:3*pi;
>> f=sin(x);
>> figure(1);
>> plot(x,f);
>> title('Graf. func. f(x)');
>> legend('f=sin(x)');
>>xlabel('Axa x');
>> ylabel('Axa y');

>> clf reset;


>> x=-2*pi:0.1:3*pi;
>>g=(sin(x)).^2;
>> plot(x,g,'b^-.');
>>title('Graficul functiei g');
>> xlabel('Axa x');
>> ylabel('Axa y');
>> legend('Functia 2')

b) Prezentarea graficelor într-o fereastră pe aceleaşi axe:


>>clf reset;
>> hold on;
>> x=-2*pi:0.1:3*pi;
>> f=sin(x);
>>g=(sin(x)).^2;
>>figure(1);
>> plot(x,f,'gx:');
>> plot(x,g,'b^-.');
>>xlabel('Axa x');
>>ylabel('Axa y');
>>title('Graficul functiilor f si g');
>>legend('Functia 1','Functia 2')

c) Prezentarea graficelor folosind comanda subplot.

c1)a. într-o fereastră pe axe diferite;


>> clf reset;
>> figure(1);
>> x=-2*pi:0.1:3*pi;
>> f=sin(x);
>>g=(sin(x)).^2;
>> subplot(3,1,1);
>> plot(x,f,'gx:');
>> title('Graficul functiei f');
>> xlabel('Axa x1');
>> ylabel('Axa y1');
>> legend('Functia 1')
>> subplot(3,1,2);
>> plot(x,g,'b^-.');
>> title('Graficul functiei g');
>> xlabel('Axa x2');
>> ylabel('Axa y2');
>> legend('Functia 2')
>> subplot(3,1,3);
>> hold on;
>> plot(x,f,'gx:');
>> plot(x,g,'b^-.');
>> xlabel('Axa x3');
>> ylabel('Axa y3');
>> title('Graficul functiilor f si g');
>> legend('Functia 1','Functia 2')
b.
>> clf reset;
>> figure (2);
>> x=-2*pi:0.1:3*pi;
>> f=sin(x);
>>g=(sin(x)).^2;
>> subplot(1,3,1);
>> plot(x,f,'gx:');
>> title('Graficul functiei f');
>> xlabel('Axa x4');
>> ylabel('Axa y4');
>> legend('Functia 1');
>> subplot(1,3,2);
>> plot(x,g,'b^-.');
>> title('Graficul functiei g');
>> xlabel('Axa x5');
>> ylabel('Axa y5');
>> legend('Functia 2');
>> subplot(1,3,3);
>> hold on;
>> plot(x,f,'gx:');
>> plot(x,g,'b^-.');
>> xlabel('Axa x6');
>> ylabel('Axa y6');
>> title('Graficul functiilor f si g');
>> legend('Functia 1','Functia 2')
c2) I
>> clf reset;
>> figure(3);
>> x=-2*pi:0.1:3*pi;
>> f=sin(x);
>>g=(sin(x)).^2;
>> subplot(2,2,1);
>> plot(x,f,'gx:');
>> title('Graficul functiei f');
>> xlabel('Axa x7');
>> ylabel('Axa y7');
>> legend('Functia 3');
>> subplot(2,2,3);
>> plot(x,g,'b^-.');
>> title('Graficul functiei g');
>> xlabel('Axa x8');
>> ylabel('Axa y8');
>> legend('Functia 4');
>> subplot(1,2,2);
>> hold on;
>> plot(x,f,'gx:');
>> plot(x,g,'b^-.');
>> xlabel('Axa x9');
>> ylabel('Axa y9');
>> title('Graficul functiilor f si g');
>> legend('Functia 3','Functia 4')

II.
>> clf reset;
>> figure(4);
>> x=-2*pi:0.1:3*pi;
>> f=sin(x);
>>g=(sin(x)).^2;
>> subplot(2,2,3);
>> plot(x,f,'gx:');
>> title('Graficul functiei m');
>> xlabel('Axa x0');
>> ylabel('Axa y0');
>> legend('Functia 5');
>> subplot(2,2,4);
>> plot(x,g,'b^-.');
>> title('Graficul functiei n');
>> xlabel('Axa x');
>> ylabel('Axa y');
>> legend('Functia 6');
>> subplot(2,1,1);
>> hold on;
>> plot(x,f,'gx:');
>> plot(x,g,'b^-.');
>> xlabel('Axa x');
>> ylabel('Axa y');
>> title('Graficul functiilor f si g');
>> legend('Functia 5','Functia 6')

Exerciţiul 3:
Este dată funcţia:

De construit graficul funcţiei de două variabile pe un sector dreptunghiular.


Utilizaţi funcţiile grafice - mesh, surf, meshc, surfc, contour, contourf, contour3.
Cotele la graficele de contur se aleg de sinestătător.
Metoda Mesh
>>x=0:0.1:2*pi;
>> y=0:0.1:1;
>>[x,y]=meshgrid(x,y);
>> z=sin(x).*exp(-3.*y);
>> figure(8);
>> mesh(x,y,z);

Metoda Surf
>> figure(2);
>> surf(x,y,z);
>> title('Surf');

Metoda Meshc
>> figure(3);
>> meshc(x,y,z);
>> title('Meshc');

Metoda Surfc
>> figure(4);
>> surfc(x,y,z);
>> title('Sufc');

Metoda Contour
>> figure(5);
>> contour(x,y,z);
>> title('Contour');
Metoda Contourf
>> figure(6);
>> contourf(x,y,z);
>> title('Contourf');
Metoda Contour3
>> figure(7);
>> contour3(x,y,z);
>> title('Contour3');

Concluzie:
Efectuând lucrarea de laborator nr.2 am făcut cunostinţă cu comenzile de bază
pentru construirea graficelor în sistemul MATLAB. Tipul graficului depinde
de structura funcţiei şi de intervalele care ne sunt date. Pachetul MATLAB
are diferite tipuri de grafice și este ușor de folosit,în acelaşi timp ne oferă o
gamă largă de posibilităţi de construire a graficelor şi de aceea el poate fi
folosit în diferite domenii.

S-ar putea să vă placă și