Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaţiei ,Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea:Calculatoare,Informatică şi Microelectronică
Departamentul Ingineria Software şi Automatică

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 4

la Circuite și dispozitive electrice

Tema: Studierea sursei de alimentare electrică de putere mică

A efectuat: st. gr. Ti-183 Bortă Sergiu

A verificat: Verjbițchi V.

Chişinău – 2019
Scopul lucrării: de a face cunoștință cu schemele electronice de redresare
monofazate pe bază de diode semiconductoare.Urmărirea influenței filtrelor de
netezire asupra formei și valorii tensiunii redresate.Studierea stabilizatorului.

Noțiuni teoretice generale.


Redresoarele sunt circuite electronice nelinearea care efectuează conversia enegiei
electrice de curent alternativ în energie electrică de curent continuu.Această
conversie este posibilă datorită elementelor neliniare pe care le pot conține circuitul:
diodelor semiconductoare ,care dispun de proprietatea de a conduce curentul
realizată cu ajutorul filtelor de netezire.Pentru a menține constantă tensiunea
continuă pe sarcină,între surs de alimentare și sarcină este conectat un stabilizator de
tensiune.
În funcție de numărul de faze ale transformatorului sunt redresoare monofazate și
polifazate.Redresoarele monofazate se împart în 2 categorii: a)monoalternanta
b)dublualternanta

Schema electrică ale redresoarelor monofazate necomandate.

Schema electrică ale redresoarelor monofazate dubla alternanță.

Schema electrică ale redresoarelor monofazate comandate .


Stabliziatoarele de tensiune.
Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care furnizează la ieșire (pe
rezistența de sarcină) o tensiune continuă constantă (stabilizată) în condițiile
modificării tensiunii de intrare, a curentului de sarcină sau a temperaturii în anumite
limite. Stabilizatorul de tensiune este un bloc component al sursei de alimentare care
este conectat între redresor și sarcina circuitului.
Stabilizatoarele de tensiune se împart în două mari categorii:
 Stabilizatoare liniare;
 Stabilizatoare în comutație.
Stabilizatoarele liniare se împart în mai multe categorii:
 Stabilizatoare parametrice – realizate cu diode stabilizatoare (Zener);
 Stabilizatoare cu reacție – realizate cu tranzistoare bipolare, amplificatoare
operaționale sau circuite integrate.
Stabilizatoarele cu reacție pot fi:
o Fără amplificator de eroare;
o Cu amplificator de eroare.
În funcție de poziția elementului de reglare a tensiunii de ieșire față de rezistența de
sarcină stabilizatoarele liniare se împart în două categorii:
 Stabilizatoare de tensiune serie;
 Stabilizatoare de tensiune paralel.
Stabilizatoarele în comutație sunt stabilizatoare cu reacție la care elementul de
reglare a tensiunii de ieșire funcționează în regim de comutație. Stabilizatoarele în
comutație au un randament foarte ridicat.
Schemele circuitelor electrice.
Tabelele cu datele experimentale.

I0,mA 0 2,5 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100


U0,V Cu 0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2 1, 1, 1, 1,6
f.CL 9 8 7

I0,mA 0 0,1 0,5 1 2 3 4 5 7 8 20 30 60 80


U0,V Cu f.C 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0, 0, 0, 0,8
6 7 8

I0,mA 0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cu f. 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
L
U0 Fara f. 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
,V Fara f. 0 0,22 0,24 0,28 0,29 0,29 0,29 0,28 0,27 0,24 0,23 0,21 0,2
Fara C 0 0,29 0,35 0,40 0,43 0,45 0,47 0,47 0,46 0,43 0,42 0,40 0,35
Fara L 0 0,35 0,42 0,45 0,47 0,5 0,55 0,55 0,54 0,48 0,45 0,44 0,35
Fara 0 2,28 2,22 2,15 2,07 1,95 1,84 1,73 1,58 1,44 1,34 1,24 1,09
LC
Concluzie
În urma acestei lucrări de laborator sa făcut cunoștință cu schemele electronice de
redresare monofazate pe bază de diode semiconductoare,sa efectuat urmărirea
influenței filtrelor de netezire asupra formei și valorii tensiunii redresate.De
asemenea sa pus în practică cunoștințele accumulate la curs,efectuînd culegerea
datelor și studierea stabilizatorului.

S-ar putea să vă placă și