Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul

Microelectronică și Inginerie Biomedicală

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.3

Tema: „Studierea caracteristicilor și parametrilor


diodelor semiconductoare”
Disciplina: „Circuite și dispozitive electronice”

A elaborat st. gr.IBM-181, Burdeniuc Alexandru

A verificat lect. univ., Ababii Nicolai

Chișinău 2019
Scopul lucrării: În lucrarea se face cunoștință cu principiile de funcționare,
caracteristicile și parametrii diodelor redresoare, diodelor Zener și ale diodelor
luminiscente (LED). Se culeg datele și se construiesc caracteristicile voltamperice.
Se determină parametrii fundamentali ai dispozitivelor respective.

Descrierea machetei de laborator


Udiv, V 0 0,0 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45
5
Idiv, VD1 0 0 0 0,1 0,7 3,2 10,2 20,4 33,2 48
mA

Udiv, V 0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85
Idiv, VD2 0 0 0 0 0,5 1,4 3,5 6,9 12 18,2
mA
VD3 0 0 0 0 0 0 0,2 1,6 9,6 57,5

Udiv, V 0 0, 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
5
Idiv, VD4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 3,2 7,4
mA

Uinv, mV 0 1 5 10 30 100 150 200


Idiv, mA VD1 0 0 0 0 0 0 0 0
VD2 0 0 0 0 0 0 0 0

Iz, mA 0 0 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35
Idiv, V 0 5 7 7,36 7,4 7,45 7,55 7,64 7,75 7,74 7,82 7,87
mA

Concluzia:

La polarizarea directă diferite diode se deschide la diferite tensiuni, dioda de


germaniu se deschide la 0,3V, iar cea din siliciu la 0,7V. La polarizarea inversă
dioda nu conduce curent electric, însă este un curent de scurgere foarte mic la
nivel de microamperi, sau chiar de picoamperi. Diodele Zener lucrează la
polarizare inversă, ele pot să stabilizeze o tensiune fixă cu o precizie mare.
Diodele LED se deschid la tensiuni destul de înalte față de diodele obișnuite, în
dependeță de culoare diferă și tensiunea de aprindere a ledului.

S-ar putea să vă placă și