Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare,Informatica si Microelectronica

Raport
la Lucrarea de laborator nr.3

Disciplina: Circuite si Dispozitive Electronice

Tema: Studierea caracteristicilor și a parametrilor diodelor


semiconductoare

A Indeplinit: st.gr.CR-182 Mardari Ion

A Verificat : prof.unive. Tincovan Serghei

Chisinau-2019
Tema: Studierea caracteristicilor și a parametrilor diodelor semiconductoare

Scopul lucrării: În lucrare se face cunoștință cu principiile de funcționare, caracteristicile și parametrii


diodelor redresoare, diodelor Zener și ale diodelor luminiscente (LED). Se culeg datele și se construiesc
caracteristicile voltamperice. Se determină parametrii fundamentali ai dispozitivelor respective.

Mersul lucrării
Schemele electrice:

Figura 1 - Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii volt-amperice la polarizare


directă a diodelor semiconductoare

Figura 2 - Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii volt-amperice la polarizare


inversă a diodelor semiconductoare
Tabelele cu datele experimentale:

Udir, V 0 0.05 0.1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,31


Idir
VD1 0 0 0,01 0,12 0,7 4 25,8 32
mA

Udir, V 0 0.10 0.3 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0.8

VD2 0 0 0.0001 0.058 1.2 2.31 6.8 14.9 31.5


Idir
mA
VD3 0 0 0 0.0004 0.0007 0.034 0.3 2.26 13

Udir, V 0 0.5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7


Idir
VD4 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 13,2 119
µA

Uinv, V 0 1 5 10 16

VD1 0,2 1,8 2,6 3,4 4,3


Idir
µA
VD2 0 0 0,5 0,9 1,5

Iz, mA 0 0.0004 0.0008 1 2 5 10 15 20 25 30 35


7.6
Uz, V 0 5 7 7.4 7,42 7,45 7.49 7.53 7.55 7.6 7.67
4

Coala

Mod Coala N Document Semnat. Data


Caracteristicile statice ale diodelor:

Figura 3 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD1

Figura 4 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD2

Coala

Mod Coala N Document Semnat. Data


Figura 5 – Caracteristica volt-amperică a diodei Zener

Figura 6 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD4 (LED)

Coala

Mod Coala N Document Semnat. Data


Calcularea parametrilor:
VD1:
∆ U dir 0,4−0.05 VD2:
Rdif .dir . = = =10.76 Ω
∆ I dir 32.6−0.01 ∆ U dir 0,8−0,6
Rdif .dir . = = =6.75 Ω
∆ U inv 15−1 ∆ I dir 30.2−0.6
Rdif .inv . = = =3043 Ω
∆ I inv 7,1−2.5 ∆ U inv 15−1
Rdif .inv . = = =12666 Ω
U 0,4 ∆ I inv 1,4−0.2
R0 = = =12,26 Ω
I 32.6

U 0,8
R0 = = =26,49 ΩZener:
I 30,2
∆ U dir 1.9−1.6
Rdif .dir . = = =75.75 Ω
∆ I dir 4−0.04
U 0,8
R0 = = =54,34 Ω
I 14,72

Concluzie

În urma efectuării lucrării de laborator nr 3 , am făcut cunoștință cu un nou tip


de diode redresoare, diode luminiscente (LED ) și diode Zener . Astfel , am
studiat principiul de funcționare a acestora și am observat că odată cu
schimbarea caracteristicii voltamperice se schimbă și datele inițiale ale
diodelor. La polarizarea directă , diodele își schimbă intensitatea și tensiunea,
iar la polarizarea inversă , independent de temperatura dată intensitatea și
tensiunea sunt egale cu 0 .

Coala

Mod Coala N Document Semnat. Data

S-ar putea să vă placă și