Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educatiei si Tineretului

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 4

la Mecanica realizata in MATLAB


Tema: Compunerea oscilațiilor armonice

Varianta 22

A indeplinit st. gr. CR-182 Mardari I.

A controlat Coman G.

Chisinau 2018
I. De facut o generalizare concisa despre caracteristicile
generale ale oscilatiilor si despre compunerea
oscilatiilor armonice de aceeasi directie si directii
reciproc perpendiculare.

Fie că un proces oscilatoriu este descris de o mărime scalară


variabilă cu timpul , de exemplu , deplasarea x(t). Procesul
oscilatoric se numește periodic,dacă orice valori a mărimei
oscilatorii se repetă după intervale egale de timp , adică există o
asemenea valoare minimă a timpului T, că pentru orice t se
îndeplinește condiția.
Cel mai simplu proces oscilatoric este mișcarea oscilatorie
armonică în care parametrul x se exprimă în funcție de tim pul t prin
relațile: x=Asin(ωt+α) sau x=Acos( ωt+α ).

Sub compunerea oscilațiilor se înțelege determinarea oscilației


rezultante dacă sistema oscilatorie simultan participă la mai
multeprocese oscilatorii. Un interes deosebit prezintă două cazuri
particulare de compunere a două procese oscilatorii: cazul
oscilațiilor de aceiași direcție și cazul oscilațiilor de direcții reciproc
perpendiculare.
ax= a1x+a2x=a1cos(ω1t+α1) +a2cos(ω2t+α2)
ay=a1y+a2y=a1sin(ω1t+α1) +a2sin(ω2t+α2)

II. De ales două oscilaţii armonice de aceiaşi direcţie(x1 şi


x2), cu frecvenţele ciclice ω1 şi ω2, cu fazele iniţiale α1
şi α2 , şi cu amplitudinile А1 şi А2 . De compus(de
adunat) aceste oscilaţii (х= x1 + x2 , oscilaţia
rezultantă), construind graficele respective cu inscripţii
informative pentru următoarele cazuri:
a) Oscilaţii armonice necoerente (ω1 ≠ ω2). De scris
file-funcţia de timp, ce ar construi în o fereastră
grafică pe axe comune graficele funcţiilor x1(t) , x2(t) şi
х(t). De analizat rezultatele obţinute.

functia fnecoer.m
function[x1,x2,x3]=fnecoer(t)
% definim amplitudinea
a1=13; % m
a2=17; % m
% definim pulsatia
omega1=15; % rad/sec
omega2=7; % rad/sec
% definim faza initiala
alfa1=pi/1.5; % rad
alfa2=pi/1.8; % rad
x1=a1*cos(omega1*t+alfa1);
x2=a2*cos(omega2*t+alfa2);
x3=x1+x2;
end

Command Window

>> close all


t=0:pi/100:13;
[x1,x2,x3]=fnecoer(t);
figure(1);
plot(t,x1,':r',t,x2,'--b',t,x3,'-k');
legend('x1','x2','x1+x2');
title('compunerea oscilatiilor necoerente');
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');
compunerea oscilatiilor necoerente
30

x1
x2
20 x1+x2

10
x, m

-10

-20

-30
0 2 4 6 8 10 12 14
t, sec

b) Oscilaţii armonice coerente (ω1 =ω2). De scris file-funcţia


de timp, ce ar construi în o fereastră grafică pe axe comune
graficele funcţiilor x1(t) , x2(t) şi х(t). De analizat rezultatele
obţinute.

functia fcoer.m
function[x1,x2,x3]=fcoer(t)
% definim amplitudinea
a1=13; % m
a2=17; % m
% definim pulsatia
omega1=15; % rad/sec
omega2=15; % rad/sec
% definim faza initiala
alfa1=pi/1.5; % rad
alfa2=pi/1.8; % rad
x1=a1*cos(omega1*t+alfa1);
x2=a2*cos(omega2*t+alfa2);
x3=x1+x2;
end
Command Window

>> close all


t=0:pi/100:13;
% definim un vector cu 3 coloane, corespunzator x1, x2 si x3
[x1,x2,x3]=fcoer(t);
figure(2);
plot(t,x1,':r',t,x2,'--b',t,x3,'-k');
legend('x1','x2','x1+x2');
title('compunerea oscilatiilor coerente');
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');

compunerea oscilatiilor coerente


30

x1
x2
20 x1+x2

10
x, m

-10

-20

-30
0 2 4 6 8 10 12 14
t, sec

c) Oscilaţii armonice necoerente (ω1  ω2 , - oscilaţie de tip


bătaie). De scris file-funcţia de timp, ce ar construi în o
fereastră grafică graficul funcţiei х(t). De determinat
caracteristicile cinematice ale oscilaţiei de tip bătaie.
functia fbataie.m
function[x1,x2,x3]=fbataie(t,domega)
% definim amplitudinea
a1=13; % m
a2=17; % m
% definim pulsatia
omega1=5; % rad/sec
omega2=omega1+domega; % rad/sec
% definim faza initiala
alfa1=0; % rad
alfa2=0; % rad
x1=a1*cos(omega1*t+alfa1);
x2=a2*cos(omega2*t+alfa2);
x3=x1+x2;
end

Command Window

close all
t=0:pi/13:275;
n=0;
for domega=[0.05,0.08,0.1];
n=n+1;
[x1,x2,x3]=fbataie(t,domega);
figure(n);
plot(t,x3,'-k','LineWidth',1);
axis equal
legend('x1+x2');
title({'oscilatie-bataie cu diferenta dintre pulsatie de ' domega
'radiani'});
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');
end
oscilatie-bataie cu diferenta dintre pulsatie de
0.05
radiani

100
x1+x2

50
x, m

-50

-100

0 50 100 150 200 250


t, sec

oscilatie-bataie cu diferenta dintre pulsatie de


0.08
radiani

100
x1+x2

50
x, m

-50

-100

0 50 100 150 200 250


t, sec
oscilatie-bataie cu diferenta dintre pulsatie de
0.1
radiani

100
x1+x2

50
x, m

-50

-100

0 50 100 150 200 250


t, sec

d) Oscilaţii armonice coerente (ω1=ω2). De scris o file-


funcţie cu parametrii de intrare numărul figurii şi diferenţa
de faze α =α1 - α2 , ce ar construi, în o fereastră
grafică, graficele funcţiilor
x1(t) , x2(t) şi х(t) pentru

pe axe separate (fereastra grafică se divizează în 9


sectoare , fiecare cu axele sale, pentru fiecare valoare ale
parametrului α).
functia fcoer_dalfa.m
function[x1,x2,x3]=fcoer_dalfa(t,dalfa)
a1=13;
a2=17;
omega1=15;
omega2=15;
alfa1=pi/1.5;
alfa2=alfa1+dalfa;
x1=a1*cos(omega1*t+alfa1);
x2=a2*cos(omega2*t+alfa2);
x3=x1+x2;
end

Command Window

close all
t=0:pi/130:8;
n=0;
for alfa=[0, pi/6,pi/4,pi/3,pi/2,2*pi/3,3*pi/4,5*pi/6,pi];
n=n+1;
[x1,x2,x3]=fcoer_dalfa(t,alfa);
figure(n);
plot(t,x1,':r',t,x2,'--b',t,x3,'-k','LineWidth',1.5);
legend('x1','x2','x1+x2');
title({'compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza
initiala',alfa});
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');
end
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
0
30

x1
x2
20 x1+x2

10
x, m

-10

-20

-30
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
0.523599
30

x1
x2
20 x1+x2

10
x, m

-10

-20

-30
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
0.785398
30

x1
x2
20 x1+x2

10
x, m

-10

-20

-30
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
1.5708
25

x1
20
x2
x1+x2
15

10

5
x, m

-5

-10

-15

-20

-25
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
1.0472
30

x1
x2
20 x1+x2

10
x, m

-10

-20

-30
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
2.0944
20

x1
15 x2
x1+x2

10

5
x, m

-5

-10

-15

-20
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
2.35619
20

x1
15 x2
x1+x2

10

5
x, m

-5

-10

-15

-20
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
2.61799
20

x1
15 x2
x1+x2

10

5
x, m

-5

-10

-15

-20
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec
compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala
3.14159
20

x1
15 x2
x1+x2

10

5
x, m

-5

-10

-15

-20
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t, sec

III. a) de dat un exemplu de compunere a două oscilații


armonice reciproc perpendiculare cu frecvențe egale; de scris
file-funcția pentru care parametrii de intrare sănt numărul
axelor și valoarea diferenței de faze α ; de construit
traiectoriile mișcării (figurile Lissajous) într-o fereastră în axe
diferite pentru valorile lui α

α = 0, pi/6, pi/4, pi/3, pi/2, 2pi/3, 3pi/4, 5pi/6, pi

function osc6.m

function [x1,x2,x3] = osc6(fig, alpha)


t = 0: 0.1: 2*pi;
x = 2*sin(2*t);
y = 3*sin(2*t + alpha);
figure(6)
subplot(3, 3, fig);
plot(x, y);
grid on;
title('alpha = ');
Command Window

>> osc6(1, 0);


>> osc6(2, pi/6);
>> osc6(3, pi/4);
>> osc6(4, pi/3);
>> osc6(5, pi/2);
>> osc6(6, 2*pi/3);
>> osc6(7, 3*pi/4);
>> osc6(8, 5*pi/6);
>> osc6(9, pi);
b) de dat un exemplu de compunere a două oscilații
armonice reciproc perpendiculare cu frecvențe inegale și
care satisfac condițiile :
ω1 n1
ω2 = n2 , n = 0,1,2,... , a1 =a2 =a , α1 = α2 =α – π/2 ;

de scris file-funcția pentru care parametrii de intrare sănt


numărul axelor și valoarea fazei inițiale α ; de construit
traiectoria mișcării (figurile Lissajous ) într-o fereastră în
axe diferite pentru valorile lui α

α = 0, pi/6, pi4, pi/3, pi/2, 2pi/3, 3pi/4, 5pi/6, pi

funtia osc7.m

function[x,y] = osc7(ax, alpha)


t = 0: 0.01: 2*pi;
x = 2*sin(2*t - alpha);
y = 2*sin(t - alpha);
figure(7);
subplot(3,3,ax);
plot(x, y);
grid on;
title('alpha = ');
Command Window

>> [x,y] = osc7(1, 0);


>> [x,y] = osc7(2, pi/6);
>> [x,y] = osc7(3, pi/4);
>> [x,y] = osc7(4, pi/3);
>> [x,y] = osc7(5, pi/2);
>> [x,y] = osc7(6, 2*pi/3);
>> [x,y] = osc7(7, 3*pi/4);
>> [x,y] = osc7(8, 5*pi/6);
>> [x,y] = osc7(9, pi);
Concluzie:

Efectuind lucrarea de laborator nr. 4 am studiat compunerea


oscilatiilor armonice, precum si am analizat caracteristicile
cinematice ale proceselor oscilatorii.
Cu ajutorul sistemului MATLAB am vizualizat diferite ecuatii
ale oscilatiilor armonice si am operat cu acestea. Conditiile lucrarii
de laborator au permis sa intelegem si sa difertiezam diverse ecuatii
ale oscilatiilor.