Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnică a Moldovei

Raport
despre lucrarea de laborator nr.1

la Mecanică realizată în MATLAB

Tema:Elemente ale programului MATLAB

Varianta 12

A îndeplinit:st.gr. FI 191: Malairau Mihail

A controlat: Sanduleac Ion

Chişinău 2019
Scopul lucrării: Familiarizarea cu elementele de bază ale sistemului MATLAB,
precum si deprinderea în lucru cu acest sistem.

Mersul lucrării:
I. Descrieţi comenzile de bază în regimul de comandă a
Programului MATLAB.

1.1. Comenzile de redactare a rândului


Când se lucrează cu MATLAB în regim de comandă, se aplică comenzile de
redactare a rândului, indicate în tabelul 1.1.

Tabelul 1.1

Tasta Combinaţia Destinare


de taste
↑ Ctrl+P Răsfoirea comenzilor precedente (în sus)
pentru includerea în rândul de introducere
↓ Ctrl+N Răsfoirea comenzilor următoare (în jos)
pentru includerea în rândul de introducere
Ctrl+Home Deplasarea cursorului la începutul ferestrei
Command Window
Ctrl+End Deplasarea cursorului la sfârşitul ferestrei
Command Window
← Ctrl+B Deplasarea cursorului în stânga la un
simbol
→ Ctrl+F Deplasarea cursorului în dreapta la un
simbol
Ctrl+← Deplasarea cursorului în stânga la un
cuvânt
Ctrl+→ Deplasarea cursorului în dreapta la un
cuvânt
Home Ctrl+A Deplasarea cursorului la începutul rândului
de comandă
End Ctrl+E Deplasarea cursorului la sfârşitul rândului
de comandă
Esc Ctrl+U Curăţirea rândului de introducere
Delete Ctrl+D Ştergerea simbolului la dreapta de cursor
Backspace Ctrl+H Ştergerea simbolului la stânga de cursor
Ctrl+K Ştergerea până la sfârşitul rândului
Ins Activarea/dezactivarea regimului de
includere
Shift+Home Selectarea până la începutul rândului
Shift+End Selectarea pana la sfârşitul rândului
PgUp Răsfoirea foilor sesiunii în sus
PgDn Răsfoirea foilor sesiunii în jos
Enter Executarea comenzii. Daca există ceva
selectat in fereastra command windows
textul selectat este adăugat la rândul de
comandă înainte de executare

Repetarea executării rândului în linia de comanda e posibilă prin două metode:

1) răsfoirea comenzilor în linia de comandă şi apăsând <Enter>;

2) găsirea comenzii în fereastra ”Command History” şi făcând dublu clic cu mausul


pe ea.

1.2. Comenzile de dirijare a ferestrei în regimul de comandă


clc - curăţă ecranul şi pune cursorul în colţul de sus din stânga a ecranului gol.

home - întoarce cursorul în colţul de sus din stânga a ferestrei.

echo on – deschide regimul de scoatere pe ecran a codului sursă.

echo on – închide regimul de scoatere pe ecran a codului sursă.

echo <file_name> on – deschide regimul de scoatere la ecran a codului sursă a


fişierului <file_name>.
echo <file_name> off – închide regimul de scoatere la ecran a codului sursă a
fişierului .

echo <file_name> - schimbă regimul de scoatere la ecran la opus.

echo on all – deschide regimul de scoatere la ecran a codului sursă a tuturor m-


fişierelor.

echo off all – închide regimul de scoatere la ecran a codului sursă a tuturor m-
fişierelor.

more on - deschide regimul de scoatere la ecran a rezultatelor pe pagini. Se foloseşte


la vizionarea rezultatelor voluminoase.

more off - închide regimul de scoatere la ecran pe pagini.

II. În toate exerciţiile se cere de a introduce într-o variabilă


oarecare valorile expresiilor când x = -1.75*10-3 şi y = 3.1.
De calculat expresiile mai întâi într-un rând, iar pe urmă de
optimizat (după posibilitate) folosind variabilele
intermediare. De prezentat rezultatul în diferite formate şi de
studiat informaţia despre variabile cu ajutorul comenzii
whos.
Variant Expresia
a
12 H 1=¿ ¿

R2=sh √ 2 x +sin2 y
1.3 x+ ln |tg y|+ cos y
(x +ln |tg y|) + ¿ x∨¿− ¿
(2 x+ sin2 y )1/ 3

Forma obtimizata:
%exercitiul 2;
x=-1.75*10^-3;
y=3.1*pi;
H1=[x*(1+x^2)*(1+2*x)^2]^2.3/log(abs(cot(y)))
+log(abs(cot(y)))-x/x*(1+x^2)*(1+2*x)^2;
R2=sinh(sqrt(2*x+sin(y)^2)/
(x+log(abs(tan(y))))^1.3+abs(x))-x+log(abs(tan(y)))+cos(y)/
(2*x+sin(y)^2);

Rezultatul:

H1=0.131162159220639 + 0.000000322930474i
R2=-11.609238985556207 + 0.211153166855597i
x=-0.001750000000000
y=9.738937226128359

III. De calculat valorile funcţiei pe segmentul dat în N


puncte la intervale egale unul de altul.

Variant Functia Intervalul N


a 2

12 y(x)=e x (x 2 sin x +ctg x2 ) [-π , 2π] N=7

Forma obtimizata:

%exercitiul 3;
N=7;
inf=-pi;
s=2*pi;
pas=(s-inf)/(N-1);
x=[inf:pas:7];
y=exp(x.^2).*(x.^2.*sin(x)+cot(x.^2));

Rezultatul:

x=[-3.141592653589793; -1.570796326794897; 0; 1.570796326794897;


3.141592653589793; 4.712388980384690; 6.283185307179586;]
y=[4.055818907802677e+04; -43.851318720850900; Inf; 14.338691331042789;
4.055818907802683e+04; -7.773989065668358e+10; -2.956263157138418e+16;]

Concluzie :
Elaborînd acest laborator mam familiarizat cu elementele de bază ale sistemului
MATLAB, precum si mam deprins sa lucrez cu acest sistem, am acumulat cunostinte de
elaborare si programare a proceselor de calcul liniar si deprinderi de
testare a programelor, am cunoscut informaţii adăugatoare referitor la sistemul MATLAB.

S-ar putea să vă placă și