Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 4
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Compunerea oscilaţiilor armonice


Varianta 16

A îndeplinit: Polschi Veaceslav

A verificat: conf. univ., dr. Andronic Silvia

Chişinău – 2019

1
Scopul lucrării: Cunoasterea crearii oscilaţiilor Armonice.

Mersul lucrării:
Exercitiul I:
De făcut o generalizare concisă despre caracteristicile cinematice
ale oscilaţiilor armonice si despre compunerea acestora, în cazul,când
direcţiile coincid, şi ,când direcţiile sunt reciproc perpendiculare.

Caracteristica oscilatiilor armonice


Se compun dupa formula

x=Asin( ω·t+α)
sau
x=Acos( ω·t+α )

Unde
În mişcarea oscilatorie armonică valoarea la un moment dat al para
metrului x, se numeşte elongaţie.
Valoarea maximă a elongaţiei, adică A, se numeşte amplitudinea
(A> 0), (ω·t+α) – se numeşte faza oscilaţiei, α – faza iniţială, iar
ω - pulsaţia.

Se compun astfel

function [x1,x2,x3]=myfun1(t)
x1=10*cos(1.5*t);
x2=11*cos(1.62*t);
x3=x1+x2;

close all;
t=0:pi/10:100*pi;
[x1,x2,x3]=myfun1(t);
plot(t,x3,'k-')
axis equal
axis([0 300 -50 50])

Directiile coincid si nu:

In cazul in care va coincide directiile vom optinem oscilatii, coerente. In cazul coerente vom optine
oscilatii necoerente.

2
Exercitiul II:
De ales două oscilaţii armonice de aceiaşi direcţie(x1 şi x2), cu
frecvenţele ciclice ω1 şi ω2, cu fazele iniţiale α1 şi α2 , şi cu
amplitudinile А1 şi А2 . De compus(de adunat) aceste oscilaţii (х= x1
+ x2 , oscilaţia rezultantă), construind graficele respective cu inscripţii
informative pentru următoarele cazuri:
a). Oscilaţii armonice necoerente (ω1 ≠ ω2). De scris file-funcţia
de timp, ce ar construi în o fereastră grafică pe axe comune
graficele funcţiilor x1(t), x2(t) şi х(t). De analizat rezultatele
obţinute.
b). Oscilaţii armonice coerente (ω1 =ω2). De scris file-funcţia de
timp, ce ar construi în o fereastră grafică pe axe comune graficele
funcţiilor x1(t), x2(t) şi х(t). De analizat rezultatele obţinute.
Lucrări de laborator la Mecanică realizate în MATLAB
104
c). Oscilaţii armonice necoerente (ω1= ω2, - oscilaţie de tip
bătaie). De scris file-funcţia de timp, ce ar construi în o fereastră
grafică graficul funcţiei х(t). De determinat caracteristicile
cinematice ale oscilaţiei de tip bătaie.
d). Oscilaţii armonice coerente (ω1=ω2). De scris o file-funcţie cu
parametrii de intrare numărul figurii şi diferenţa de faze
α =α1 - α2 , ce ar construi, în o fereastră grafică, graficele funcţiilor

pe axe separate (fereastra grafică se divizează în 9 sectoare , fiecare


cu axele sale, pentru fiecare valoare ale parametrului α).

a)
function [x1,x2,x]=necoerente(t);
a1=15;
a2=19;
omega1=1;
omega2=3;
alfa1=pi/1.5;
alfa2=pi/3;
x1=a1*sin(omega1*t+alfa1);
x2=a2*sin(omega2*t+alfa2);
x=x1+x2;

close all;
t=0:pi/25:10;
[x1,x2,x]=necoerente(t);
plot(x1,t,'k-',x2,t,'b--',x,t,'r:','linewidth',1.5);
title('oscilatii necoerente');
xlabel('x,m');
ylabel('t,sec');
legend('x1','x2','x')
3
b)

function [x1,x2,x]=oscilatii_coerente(t);
a1=15;
a2=19;
omega1=3;
omega2=3;
alfa1=pi/3;
alfa2=pi/3;
x1=a1*sin(omega1*t+alfa1);
x2=a2*sin(omega2*t+alfa2);
x=x1+x2;

close all;
t=0:pi/25:10;
[x1,x2,x]=oscilatii_coerente(t);
plot(x1,t,'k-',x2,t,'b--',x,t,'r:','linewidth',1.5);
title('oscilatii_coerente');
xlabel('x,m');
ylabel('t,sec');
legend('x1','x2','x');

c)
4
function [x1,x2,x3]=myfun1(t)
x1=10*cos(1.5*t);
x2=11*cos(1.62*t);
x3=x1+x2;

close all;
t=0:pi/10:100*pi;
[x1,x2,x3]=myfun1(t);
plot(t,x3,'k-')
axis equal
axis([0 300 -50 50])

d)

function [x1,x2,x]=coerente_dif_alfa(t,alfa);
a1=15;
a2=19;
omega1=3;
omega2=3;
alfa1=pi/2;
alfa2=alfa1-alfa;
x1=a1*sin(omega1*t+alfa1);
x2=a2*sin(omega2*t+alfa2);
x=x1+x2;

close all;
t=0:pi/20:10;
n=0;
for alfa=[0,pi/6,pi/4,pi/3,pi/2,2*pi/3,3*pi/4,5*pi/6,pi];
n=n+1;
[x1,x2,x]=coerente_dif_alfa(t,alfa);
figure(1);
subplot(3,3,n);
plot(x1,t,'k-',x2,t,'b--',x,t,'r:','linewidth',0.5);
title(['delta/alpha=',num2str(alfa),'rad']);
xlabel('x,m');
ylabel('t,sec');
end;

5
Exercitiul III:

Punctul material ia parte la două oscilaţii armonice de direcţii

reciproc perpendiculare (x şi y) cu frecvenţele ciclice ω1 şi ω2 , сu

fazele iniţiale α1 şi α2 şi amplitudinile А1 şi А2 . Este necesar de

selectat aceste oscilaţii în următoarele cazuri:

a). ω1 =ω2 . De scris o file-funcţie cu parametrii de intrare numărul

figurii şi diferenţa de faze α=α1 - α2 , ce ar

construi, pe axe separate , în o fereastră grafică, traiectoriile

mişcării punctului (figurile lui Lissajous),pentru

α=0;

b)

De scris o file-funcţie cu parametrii de intrare numărul figurii

şi parametru α , ce ar construi, pe axe separate , în o fereastră

grafică, traiectoriile mişcării punctului (figurile lui

Lissajous), pentru

6
a)

function [x,y]=coer_dif_alfa(t,alfa);
ax1=15;
ay2=19;
omega1=3;
omega2=3;
alfa1=pi/2;
alfa2=alfa1-alfa;
x=ax1*sin(omega1*t+alfa1);
y=ay2*sin(omega2*t+alfa2);

close all;
t=0:pi/20:10;
n=0;
for alfa=[0,pi/6,pi/4,pi/3,pi/2,2*pi/3,3*pi/4,5*pi/6,pi];
n=n+1;
[x,y]=coer_dif_alfa(t,alfa);
figure(1);
subplot(3,3,n);
plot(x,y,'r--','linewidth',1.5);
title(['delta/alpha=',num2str(alfa),'rad']);
xlabel('x,m');
ylabel('t,sec');
end;

b)
function [x,y]=necoerente_alfa(t,alfa);
ax1=15;
ay2=19;
omega1=3;
omega2=6;
alfa1=alfa-pi/2;
7
alfa2=alfa1;
x=ax1*sin(omega1*t+alfa1);
y=ay2*sin(omega2*t+alfa2);

close all;
t=0:pi/20:10;
n=0;
for alfa=[0,pi/6,pi/4,pi/3,pi/2,2*pi/3,3*pi/4,5*pi/6,pi];
n=n+1;
[x,y]=necoerente_alfa(t,alfa);
figure(1);
subplot(3,3,n);
plot(x,y,'r--','linewidth',1.5);
title(['\delta\alpha=',num2str(alfa),'rad']);
xlabel('x,m');
ylabel('t,sec');
end;

Concluzii
Am studiat comenzile noi cu ajutoru carora putem crea oscilaţii: armonice coerente, necoerente.
La studierea compunerii de asemenea oscilaţii important este studierea traiectoriei mişcării rezultante.
Sub compunerea oscilaţiilor se înţelege determinarea oscilaţiei rezultante dacă sistema oscilatorie
simultan participă la mai multe procese oscilatorii.

Am analizat erorile apărute pe parcursul efectuării sarcinii lucrării și le-am corectat.

S-ar putea să vă placă și