Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 5
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor cinematice


ale mişcării corpului rigid
Varianta 16

A îndeplinit: Polschi Veaceslav

A verificat: conf. univ., dr. Andronic Silvia

Chişinău – 2019
1
Scopul lucrării: Calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării corpului rigid.

Mersul lucrării:

Exercitiul I:
I.Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1
perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad.
Pe placă este montată rigid bila M, poziţia căreia este determinată
de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele
respective sunt ataşate.
a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .
b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi
acceleraţia punctului M al plăcii.
c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v ,
a ax , arot,

a)
>> coef=[1,0.4,1,-275*pi/180];

>> t=roots(coef)

t=

-0.8919 + 1.6349i

-0.8919 - 1.6349i

1.3838 + 0.0000i

b)
>> syms t;

>> fe=t^3+0.4*t^2+t;

>> omega=diff(fe);

>> r=0.2;

>> om=r/4;

>> omega=diff(fe)

2
omega =

3*t^2 + (4*t)/5 + 1

>> o1m=sqrt(om^2+r^2)

o1m =

0.2062

>> vm=omega*o1m

vm =

(17^(1/2)*(3*t^2 + (4*t)/5 + 1))/20

>> epsilon=diff(omega)

epsilon =

6*t + 4/5

>> vm=omega*o1m

vm =

(17^(1/2)*(3*t^2 + (4*t)/5 + 1))/20

>> atan=epsilon*o1m

atan =

(17^(1/2)*(6*t + 4/5))/20

>> an=omega^2*o1m

an =

(17^(1/2)*(3*t^2 + (4*t)/5 + 1)^2)/20

>> am=sqrt(atan^2+an^2)

am =

((17*(6*t + 4/5)^2)/400 + (17*(3*t^2 + (4*t)/5 + 1)^4)/400)^(1/2)

>> t= 1.3838

t=

1.3838

>> omega=3*t^2 + (4*t)/5 + 1

omega =

3
7.8517

>> epsilon=6*t + 4/5

epsilon =

9.1028

>> vm=(17^(1/2)*(3*t^2 + (4*t)/5 + 1))/20

vm =

1.6187

>> an=(17^(1/2)*(3*t^2 + (4*t)/5 + 1)^2)/20

an =

12.7095

>> atan=(17^(1/2)*(6*t + 4/5))/20

atan =

1.8766

>> am=((17*(6*t + 4/5)^2)/400 + (17*(3*t^2 + (4*t)/5 + 1)^4)/400)^(1/2)

am =

12.8473

c)

Exercitiul II:
Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei
4
O1 perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) ,
rad. Datele numerice sunt ataşate, iar desenele – în punctul
precedent.
a).De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .
b).Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi
acceleraţia punctului O al plăcii.
c).Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v,
a ax , arot, a) .

a)
t=fzero('functie',pi/2)

t=

0.9229

function [fe]=functie(t);
fe=20*sin(pi*t)-275*pi/180;
b)
>> t=fzero('functie',pi/2)

t=

0.9229

>> syms t;

>> fe=20*sin(pi*t);

>> omega=diff(fe)

omega =

20*pi*cos(pi*t)

>> oo1=0.2;

5
>> vo=omega*oo1

vo =

4*pi*cos(pi*t)

>> epsilon=diff(omega)

epsilon =

-20*pi^2*sin(pi*t)

>>

>> atan=epsilon*oo1

atan =

-4*pi^2*sin(pi*t)

>> an=omega^2*oo1

an =

80*pi^2*cos(pi*t)^2

>> am=sqrt(atan^2+an^2)

6
am =

4*(pi^4*sin(pi*t)^2 + 400*pi^4*cos(pi*t)^4)^(1/2)

>> ao=sqrt(atan^2+an^2)

ao =

4*(pi^4*sin(pi*t)^2 + 400*pi^4*cos(pi*t)^4)^(1/2)

>> t=0.9229;

>> epsilon=-20*pi^2*sin(pi*t)

epsilon =

-47.3455

>> atan=-4*pi^2*sin(pi*t)

atan =

-9.4691

>> an=80*pi^2*cos(pi*t)^2

an =

744.1440

7
>> ao=4*(pi^4*sin(pi*t)^2 + 400*pi^4*cos(pi*t)^4)^(1/2)

ao =

744.2043

>> omega=diff(fe)

omega =

20*pi*cos(pi*t)

>> omega=20*pi*cos(pi*t)

omega =

-60.9977

vo=4*pi*cos(pi*t)

vo =

-12.1995

c)

8
Concluzii
Am determinat momentul de timp în care φe= φ1. Prin metoda considerentelor geometrice cu ajutorul
carora pot fi scrise coordonatele x şi y ale punctului rigidului ca funcţii de timp.
Am analizat erorile apărute pe parcursul efectuării sarcinii lucrării și le-am corectat.

S-ar putea să vă placă și