Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT

Lucrarea de laborator
la Mecanică realizată în MATLAB

Varianta 21

A efectuat: st. Grupei AI-182 V. Cuțebov

A verificat: Gh. Coman

Chisinau 2018
Lucrare de laborator Nr.7
1.Dinamica punctului material. Un punct material de masă m care se deplasează în planul
xy sub acțiunea a două forțe F1 și F2. În momentul inițial de timp, punctul se află în
originea sistemului de coordonate, iar viteza v0 este orientată sub un unghi de 450 față de
axa absciselor, x.

1.1. Să se construiască pe aceleași axe de coordonate cu linii diferite graficul dependențelor


x = x(t) și y = y(t).

1.2. Să se construiască într-o fereastră aparte dependențele vx(t), vy(t) și v(t).

1.3. Să se construiască traiectoria punctului material. Să se indice pe grafic vectorul vitezei


pentru momentul inițial și pentru un moment arbitrar de timp.

2. Un punct material M, de masă m = 1.5 kg se deplasează în spațiu sub acțiunea unei forțe
P. Asupra punctului acționează din partea mediului o forță de rezistență R, care este
orientată în sens opus mișcării și este proporțională cu viteza punctului, R = C*v. În
momentul inițial de timp, punctul material se află în poziția inițială, definită prin vectorul
inițial de poziție r0, și are viteza v0.

2.1. Să se construiască graficele dependențelor x = x(t), y = y(t) și z = z(t).

2.2. Să se construiască ecuația traiectoriei punctului material și să se indice pe grafic


vectorul vitezei inițiale.

2.3. Pentru două puncte arbitrare de pe traiectorie să se indice vectorul vitezei.

Chisinau 2018
Exercitiul 1

1)

1.1

>> %Date numerice


>> v0=2;
>> alpha=pi/6;
>> %Interval de integrare
>> tmin=0;
>> tmax=10;
>> t=[tmin,tmax];
>> %Conditiile initiale
>> x0=0;
>> y0=0;
>> v0x=v0*cos(alpha);
>> v0y=y0*sin(alpha);
>> % Procedura de integrare
>> u0=[x0,y0,v0x,v0y];
>> % Procedura de integrare
>> [t,u]=ode45('fun1',t,u0);
>> % Interpretarea rezultatelor
>> x=u(:,1);
>> y=u(:,2);
>> vx=u(:,3);
>> vy=u(:,4);
>> plot(t,x,t,y);
>> grid on

Chisinau 2018
1.2

>> v=sqrt(vx.^2+vy.^2);
>> grid on
>> plot(t,vx,t,vy,t,v);

Chisinau 2018
1.3

>> figure(3);
>> plot(x,y);
>> hold on;
>> grid on
>> plot(0,0,'ro')
>> hold on
>> quiver(x0,y0,v0x*4,v0y*4);
>> t=4;
>> [t,u]=ode45('fun1',t,u0);
>> plot(0.0156,- 14.0359,'ro-')
>> hold on
>> quiver(0.0156,- 14.0359, 2.1941*4,0.3917*4)

Chisinau 2018
Exercitiul 2

2.1

>> %Date numerice


>> v0x=30;
>> v0y=0;
>> v0z=0;
>> x0=0;
>> y0=0;
>> z0=0;
>> % Intervalul de integrare
>> tmin=0;
>> tmax=10;
>> t=[tmin,tmax];
>> u0=[x0,y0,z0,v0x,v0y,v0z];
>> % Procedura de integrare
>> [t,u]=ode45('lab6ex2',t,u0);
>> % Interpretarea rezultatelor
>> figure(3)
>> x=u(:,1);
>> y=u(:,2);
Chisinau 2018
>> z=u(:,3);
>> vx=u(:,4);
>> vy=u(:,5);
>> vz=u(:,6);
>> v=sqrt(vx.^2+vy.^2+vz.^2);
>> plot(t,x,t,y,t,z);

2.2

>> figure(9)
>> plot3(x,y,z)
>> grid on
>> hold on
>> plot3(x0,y0,z0,'ro-')
>> hold on
>> quiver3(x0,y0,z0,v0x,v0y,v0z)

Chisinau 2018
Concluzie:
În cadrul acestei lucrari de laborator am continuat cunostinta cu cinematica
mişcării corpului rigid. Am lucrat cu diverse M-fisiere cu scopul de a crea
graficele dinamicei si traiectoriei punctelor materiale. Am perfectionat
abilitatea de scriere a M-fisierelor.

Chisinau 2018

S-ar putea să vă placă și