Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 6
la Mecanică, realizată în MATLAB
Tema:Studiul oscilaţiilor rectilinii ale unui punct material

Varianta 4

A îndeplinit: st.gr.CR-182 Bonari O


A controlat: Gh Coman

CHIȘINĂU
2018
 Sarcina lucrării:
I. De calculat numeric integralele definite ordinare:

II. De calculat numeric integrala definită dublă folosind file-funcţia respectivă:

III. De calculat numeric integrala triplă folosind file-funcţia respectivă.

IV. IV . De scris şi de rezolvat numeric ecuaţia diferenţială a


oscilaţiilor rectilinii ale punctului material. Parametrii sistemului mecanic se aleg desinestătător în mod aleatoriu. De
construit graficul dependenţei parametrului de poziţie ( x=x(t) ) şi de determinat caracteristicile dinamice ale mişcări
lor respective (vezi anexa nr.5 la pag. 164-165):
a). Oscilaţiile libere în lipsa rezistenţei mediului.
b). Oscilaţiile libere în prezenţa rezistenţei mediului.
c). Oscilaţiile forţate în lipsa rezistenţei mediului
d). Oscilaţiile forţate în prezenţa rezistenţei mediului

Rezolvare
 I.
 II. file functia:

function y=integr2(x,y);
y=((exp(x)+cos(y)).^3);

>> result=dblquad(@integr2,0,1,2,3)

result = 1.1998

 III. file functia:

function f=integr3(x,y,z);
f=(exp(x+y+z));

result=triplequad(@integr4,3,4,1,4,2,3)

result =2.2733e+04

 IV.

1)

function dxdt=bivol(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
omega0=20;
dxdt(1)=x(2);
dxdt(2)=-omega0^2*x(1);

x0=2; v0=5;
>> [t,x]=ode45(@bivol,[0 10],[x0;v0]);

>> figure(1);

>> plot(t,x(:,1));

>> grid on ;

>> title('Oscilatii fortate fara rezistenta');

>> ylabel('Deplasarea x,cm');

>> xlabel('Timpul t,sec.');>>


>> omega0=20;

>> A=sqrt(x0.^2+((v0.^2)./(omega0.^2)))

A = 2.0156

>> eps=atan((omega0*x0)/v0)

eps = 1.4464

>> T=(2*pi)/omega0

T = 0.3142

>> f=omega0/(2*pi)

f = 3.1831

2.a

function dxdt=bivol2(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
omega0=10;
h=0.4;
dxdt(1)=x(2);
dxdt(2)=-omega0^2*x(1)-2*h*x(2);

x0=2; v0=5;

>> [t,x]=ode45(@bivol2,[0 10],[x0;v0]);

>> figure(2)

>> plot(t,x(:,1));

>> grid on

title('Oscilatii fortate fara rezistenta');

ylabel('Deplasarea x,cm');

xlabel('Timpul t,sec.');
Oscilatii fortate fara rezistenta
2.5

1.5

1
Deplasarea x,cm

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Timpul t,sec.

>> omega0=10;

>> h=0.4;

>> omega=sqrt(omega0^2-h^2)

omega = 9.9920

>> a=sqrt(x0^2+(((v0+h*x0)^2)/omega^2))

a = 2.0825

>> eps=atan((omega*x0)/v0+h*x0)

eps = 1.3653

>> t=(2*pi)/omega

t = 0.6288

>> f=omega/2*pi

f = 15.6954

>> dec=exp(-h*t)

dec = 0.7776

>> declog=h*t

declog = 0.2515

2b.
function dxdt=bivol3(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
omega0=10;
h=10;
dxdt(1)=x(2);
dxdt(2)=-omega0^2*x(1)-2*h*x(2);

x0=2; v0=5;

>> [t,x]=ode45(@bivol3,[0 10],[x0;v0]);

>> figure(3)

>> plot(t,x(:,1));

grid on

ylabel('Deplasarea x,cm');

xlabel('Timpul t,sec.');

title('Oscilaţii libere cu rezistenţă');

Oscila ii libere cu rezisten


2.5

1.5
Deplasarea x,cm

0.5

-0.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Timpul t,sec.

function dxdt=bivol4(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
omega0=10;
h=50;
dxdt(1)=x(2);
dxdt(2)=-omega0^2*x(1)-2*h*x(2);

x0=2; v0=5;>> [t,x]=ode45(@bivol4,[0 10],[x0;v0]);

>> figure(4)
>> plot(t,x(:,1));

grid on

ylabel('Deplasarea x,cm');

xlabel('Timpul t,sec.');

title('Oscilaţii libere cu rezistenţă');

Oscila ii libere cu rezisten


2.5

2
Deplasarea x,cm

1.5

0.5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Timpul t,sec.

3.a

function dxdt=bivol5(t,x);
om0=13;
H0=0.5;
p=6;
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)=x(2);
dxdt(2)=-om0.^2.*x(1)+H0.*sin(p.*t);

>> x0=2;

>> v0=5;

>> [t,x]=ode45(@bivol5,[0 10],[x0;v0]);

>> figure(5)

>> plot(t,x(:,1),'-');

grid on
Oscilatii fortate fara rezistenta
2.5

1.5

1
Deplasarea x,cm

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Timpul t,sec.

>> om0=13;

>> H0=5;

p=6;

A=H0/exp(om0^2-p^2)

A = 8.6657e-058

b) function dxdt=bivol6(t,x);
om0=13;
H0=5;
p=12;
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)=x(2);
dxdt(2)=-om0.^2.*x(1)+H0.*sin(p.*t);

>> [t,x]=ode45(@bivolr6,[0 100],[x0;v0]);

>> figure(6)

>> plot(t,x(:,1),'-');

>> grid on
Oscilatii fortate fara rezistenta
2.5

1.5

1
Deplasarea x,cm

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Timpul t,sec.

>> p=13;

A=H0/exp(om0^2-p^2)

A =5

3.c

function dxdt=bivol7(t,x);
om0=13;
H0=5;
p=13;
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)=x(2);
dxdt(2)=-om0.^2.*x(1)+H0.*sin(p.*t);

>> [t,x]=ode45(@bivol7,[0 50],[x0;v0]);

>> figure(7)

>> plot(t,x(:,1),'-');
Oscilatii fortate fara rezistenta
8

4
Deplasarea x,cm

-2

-4

-6

-8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Timpul t,sec.

>> grid on

>> ylabel('Deplasarea x,cm');

xlabel('Timpul t,sec.');

>> title('Oscilatii fortate fara rezistenta');

A=H0/exp(om0^2-p^2)

A= 5

4 )
function dxdt=bucur8(t,x);

omega0=4;

H0=6;

p=7;

h=0.8

dxdt=zeros(2,1);

dxdt(1)=x(2);

dxdt(2)=H0*sin(p*t)-omega0^2*x(1)-2*h*x(2);

[t,x]=ode45(@ex4,[0,10],[1;0]);
A=H0/sqrt((omega0^2-p^2)^2+4*h^2+p^2)

A = 0.1777

defazaj=atan((2*h*p)/(omega0^2-p^2))

defazaj = -0.3272

p=[0:0.01:2*omega0];

A=H0./sqrt((omega0.^2-p.^2).^2+4*h.^2+p.^2);

plot(p,A)

grid on
gama=atan(2.*h.*p./(omega0.^2-p.^2));

plot(p,gama)

Concluzie: Integrarea numerică este una din aplicările cele mai importante ale pachetului MATLAB. În lucrarea de labora
tor nr. 6 am aplicat metoda cuadraturilor, care permite de a calcula integrale simple şi duble prin metoda lui Simpson sa
u metoda lui Gauss-Lobatto. Funcţia quad utilizează metoda lui Simpson şi poate fi mai efectivă când funcţiile de sub inte
grală nu sunt line sau când precizia calcului, care se cere, este joasă.

S-ar putea să vă placă și