Sunteți pe pagina 1din 5

Întrebări pentru recapitulare.

1.Ce este o varaibilă?Care sunt regulile de construire a unui nume de


variabilă în Python?

2.De ce este nevoie de tipul variabilei?

3.Cum poate fi modificată valoarea unei variabile?

4.Ce este un operator de atribuire?

5.Ce tipuri de date cunoaștem?

6.Care sunt cele două componente ale numerelor complexe?

7.Ce funcții predefinite pot fi utilizata pentru a obține o versiune a unui


număr cu punct flotant sau a unui șir în baza unei valori?

8.Ce se întâmplă, dacă expresiile includ variabile de tipuri numerice


diferite? Ce tip va avea rezultatul?

9.Din ce ste constituită o expresie? Ce fac expresiile?

10.Care este diferența dintre o expresie și o instrucțiune?

Exerciții pentru ora de seminar.

1.Să se noteze expresiile care au ca rezultat un număr flotant.

(dacă este nevoie să se facă calculul în Python):

a) 2/5
b) 7.9+1.1
c) 6-2
d) 8+1
e) 9+1.1
f) 2*7
g) 3.2/1.6
h) 5*8.0
i) 3.4-1.1
2.Ce va conține variavila var după executarea următorului cod?

a) var =12

b) var +2

3.S se afișeze rezultatul executării următorului cod:

a) bool(-30)

b) bool(0.2)

c) bool(0)

d) bool(0.0)

e) bool(s)

f) bool(None)

4.Să se afișeze rezultatul executării următorului cod:

a) True+3

b) 3*True +False

5.Să se verifice tipul și valoarea următoarei expresii:

a) type(5.8e+3)

b) type(1+4.0+2)

c) type(None)

d) type(‘float’)

e) type(2j*4)

6.Să se calculeze valoarea variabilei reale y pentru x=1 și z=2:

a) y= x+2/2

b) y= x+ 3/3* 2+6

c) y= (x+4)/2*2
d) y= (x+4)/(z+4)*x

7.Să se calculeze valoarea variabilei întregi z pentru x=12 și y=2.

a) z= x%y+y

b) z= x//y+x

c) y= x//y z=x//y

d) y= x//y+y z= x//y

e) y= x%y+2 z= x%y+x

f) y= x//y z= x%(y+2)

g) y= x%y z= x//(y+2)

8. Să se compare și să se explice valorile expre3siilor obșinute:

a) 12.5/2.5

b) int(12.5)/int(2.5)

c) int(12.5/2.5)

9. Să se anticipe rezultatul fiecăreia dibtre următoarele instrucțiuni, apoi să


fie verificate în interpretorul Python.

a) str(6)* int(‘5’)

b) int(”6”)+ float(”6.1”)

c) str(6) * float(”6.1”)

d) str(6/4) * 2

10. Să se scrie o instrucțiune care afișează valorile variabilelor x=3 și y =4


în următorul format.

a) 3+4=?
b) (3)(4)

c) x=3; y=4;

d) Răspuns: (3; 4)

11.Să se scrie un program care ia de la tastatură două valori întregi x și y,


și calculează valoarea lui z:

Z =(X2 + Y2 ) (X - Y)2

12. Să se scrie un program care calculează suma, produsul și media


aritmetică a trei numere întregi introduse de la tastatură. De exemplu,
atunci când se inserează numerele 2, 3, 5 vor fi afișate răspunsurile:

2+3+5=10

2*3*5=30

(2+3+5 )/3=3.333333333

13.Să se afișeze valorile variabilelor și să se explice rezultatele executării


următoarelor instrucțiuni:

a,b,c = 2,4,8

a = a +4

b = b -3

b=b+a

a=b–a

14.Să se scrie un program care citește de la tastatură două variabile X și


Y , și schimbă(în memorie)valorile între ele. Codul de mai jos a fost scris în
grabă.

X= Y

Y=X
Ce se întâmplă dacxă la în ceput valorile sunt egale X = 5 și Y = 4? Cum
să corectăm programul?

15.Să schimbăm valorile acestor variabile(citite de la tastatură în exercițiul


anterior),utilizând doar oper4ațiunile de adunare și scădere , fără a apela la
variabile suplimentare.

16.Să se scrie un program care citește de la tastatură un număr intreg și


afisează pe ecran predesorul acestuia.

17.Să se scrie un program care cirește de la tastatură valorile lungimii și


lîțimii unui dreptunghi, și afișează aria acestuia.

18.Să se srie un program care citește de la tastatură numărul de secunde


și afișează același timp în ore, minute și secunde(se vor folosi cunoștințele
din prelegerea 1). De exemplu, numărul de secunde 7231: 2 ore,0 min.,31
sec.

19.Cursurile la universitate încep la ora 8:00.O lecție durează 90 min.,


pauza este de 10 min. Să se srie un program care citește de la
tastaturănumărul lecției și afișează ora la care lecția se incheie.

S-ar putea să vă placă și