Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, al Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.1
Rețele de Calculatoare

A efectuat:
st. gr. CR-182 Bonari Oleg

A verificat: Lasco Victor

Chişinău 2020
Varianta 2
Obiectivele Lucrării:
• Studierea simulatorului Pachet Tracer și căpătarea deprinderilor practice de lucru
cu el.
• Studierea componentelor de baza ale rețelelor simulate.
• Studierea echipamentelor de interconectare de nivel legătura de date
• Popularea și conținutul tabelei de comutare
• Crearea unor rețele simple și experimentarea cu ele
PC0-PC3

pc0-pc1; pc2 pc3

Configurarea calculatoarelor
Concluzie: În această lucrare de laborator am făcut cunoștință cu simulatorul
Pachet Tracer. Am studiat componentele de bază a retelor simulante, am creat
rețele simple și observant cum functioneaza.

S-ar putea să vă placă și