Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT
Lucrare de laborator nr.2
la ASO

A efectuat:
st. gr. CR-182 O.Bonari

A verificat:
dr., conf. univ. L.Rotaru

Chişinău 2021
Lucrare de laborator nr. 2
1. Tema lucrării:
Elaborarea unui mecanizm de planificare a activităţii proceselor.
2. Scopul lucrării:
 Însuşirea modalităţilor de creare a mecanizmelor de planificare;
 Însuşirea modalităţilor de prelucrare a mecanizmului de planificare;

3. Etapele de efectuare:
- crearea firelor de execuţie;
- crearea şi iniţializarea obiectelor de prelucrare a firelor de execuţie;
- crearea interfeţei programului;
- prezentarea lucrării.
Varianta 2
Sarcina2. Un timer pentru a se actualiza la fiecare minut.

Codul Programului

package lab22;

import javax.swing.*;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import java.awt.event.*;

public class Lab22


{
static final int interval = 1;

static JLabel label;


static int minutesElapsed = 0;
static Timer timer;
static boolean isRunning = false;

public static void main(String[] args)


{
createWindow();
}

private static void initializeTimer()


{
timer = new Timer();
timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() {
public void run() {
minutesElapsed++;

if (minutesElapsed >= 60) {


minutesElapsed = 0;
}
updateLabelText();
}
}, 0, interval * 1000);
}

private static void updateLabelText()


{
String mins = String.valueOf(minutesElapsed);
String hours = "00:";
String minutes = minutesElapsed < 10 ? "0" + mins : mins;
String time = hours + minutes;
label.setText(time);
}

private static void createWindow()


{
JFrame frame = new JFrame();
JButton startButton = new JButton("Start");
label = new JLabel();

startButton.setBounds(10, 10, 80, 35);


label.setBounds(10, 60, 190, 35);
label.setText("");

frame.add(startButton);
frame.add(label);
frame.setLayout(null);
frame.setSize(240, 150);
frame.setVisible(true);

setupActionListener(startButton);
}

private static void setupActionListener(JButton button)


{
button.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e){

if (timer == null)
{
minutesElapsed = -1;
updateLabelText();
button.setText("Stop");
initializeTimer();
}
else
{
button.setText("Start");
timer.cancel();
timer.purge();
timer = null;
}
}
});
}
}

S-ar putea să vă placă și