Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 7

la Mecanică, realizată în MATLAB


Tema: Elemente ale programului MATLAB

Varianta 17

A îndeplinit: st.gr.TI-172 Parasii Alexandru

A controlat: Vasile Rusu

CHIȘINĂU
2017
 Sarcina lucrării:

I. De calculat numeric integralele definite ordinare:

3 2
 u  u  du
3 1/ 3

 x 
1 x  u  2
3/ 2 7/3
dx 3/ 4
1.2 0.5

II. De calculat numeric integrala definită dublă folosind file-funcţia respectivă:

2 1

   x  sin x e x  y dxdy


3 3/ 2
y
1 0.2

III. De calculat numeric integrala triplă folosind file-funcţia respectivă.

2 3 4

   z  sin( y)] cos( z)dxdydz


2 3
[ x
1 0 2

IV. De calculat oscilaţiile rectilinii ale punctului material:

1. Oscilaţii libere fără rezistenţa: x   02 x  0

2. Oscilaţii libere cu rezistenţă: x  2hx   02 x  0


a) h < ω0 – rezistenţă mică.
b) h = ω0 – rezistenţă critică.
c) h > ω0 - rezistenţă mare.

3. Oscilaţii forţate fără rezistenţă: x   02 x  H 0 sin( pt )


a) p ≠ ω0 - caz general.
b) p  ω0 – oscilaţie – bătaie
c) p = ω0 – rezonanţă

4. Oscilaţii forţate cu rezistenţă: x  2hx   02 x  H 0 sin( pt )


 Mersul lucrarii:

>> Ex1a=quad('(x.^(3/2)+1).*x.^(7/3)',1.2,3)
I. a
Ex1a = 52.4958
>> Ex1b=quad('(u.^3+u.^(1/3))./(u.^(3/4)+2)',0.5,2)
I. b
Ex1b = 1.6716
function f=ex2(x,y); >> Ex2=dblquad('ex2',1,2,0.2,1)
II. f=((x.^3*y.^(3/2)+sin(x)).*exp(x+y)); Ex2 = 23.4263
function f=ex3(x,y,z); >> Ex3=triplequad('ex3',1,2,0,3,2,4)
III. f=((x.^2*z.^3+sin(y))*cos(z)); Ex3 = -364.4530
function dxdt=ex4_1(t,x);
dxdt=zeros(2,1); omega0=9; >> [t,x]=ode45('ex4_1',[0 10],[0 10]);
IV. 1 dxdt(1)=x(2);
fig.1
>> plot(t,x(:,1));
dxdt(2)=-omega0^2*x(1);
function dxdt=ex4_2_a(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
>> [t,x]=ode45('ex4_2_a',[0 10],[0 10]);
IV. 2.a h=1; omega0=10; fig.2
dxdt(1)=x(2); >> plot(t,x(:,1));
dxdt(2)=-2*h*x(2)-omega0^2*x(1);
function dxdt=ex4_2_b(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
>> [t,x]=ode45('ex4_2_b',[0 3],[0 10]);
IV.2.b h=10; omega0=10; fig.3
dxdt(1)=x(2); >> plot(t,x(:,1));
dxdt(2)=-2*h*x(2)-omega0^2*x(1);
function dxdt=ex4_2_c(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
>> [t,x]=ode45('ex4_2_c',[0 5],[0 10]);
IV.2.c h=20; omega0=10; fig.4
dxdt(1)=x(2);
>> plot(t,x(:,1));
dxdt(2)=-2*h*x(2)-omega0^2*x(1);
>> [t,x]=ode45('ex4_3_a',[0 10],[0 3]);
function dxdt=ex4_3_a(t,x); fig.5
>> plot (t,x(:,1));
dxdt=zeros(2,1);
>> p=0:0.01:20;
IV.3.a H0=5; omega0=10; p=2;
dxdt(1)=x(2); >> H0=5; omega0=10;
fig.6
dxdt(2)= -omega0^2*x(1)+H0*sin(p*t); >> A=H0./abs(omega0.^2-p.^2);
>> plot(p,A);
function dxdt=ex4_3_b(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
>> [t,x]=ode45('ex4_3_b',[0 150],[0 2]);
IV.3.b H0=5; omega0=10; p=9.88; fig.7
dxdt(1)=x(2); >>plot (t,x(:,1));
dxdt(2)=-omega0^2*x(1)+H0*sin(p*t);
function dxdt=ex4_3_c(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
>> [t,x]=ode45('ex4_3_c',[0 10],[0 2]);
IV.3.c H0=5; omega0=10; p=10; fig.8
dxdt(1)=x(2); >> plot (t,x(:,1));
dxdt(2)=-omega0^2*x(1)+H0*sin(p*t);
>> [t,x]=ode45('ex4_4',[0 10],[0 2]);
fig.9
>> plot (t,x(:,1));
function dxdt=ex4_4(t,x);
dxdt=zeros(2,1); >>p=0:0.01:20;
H0=5; h=0.8; >> H0=5; h=0.8;
IV.4 omega0=10; p=10; >> A=H0./sqrt((omega0.^2+p.^2).^2 + fig.10
dxdt(1)=x(2); +4.*h.^2.*p.^2);
dxdt(2)= -2*h*x(2) - >> plot(p,A);
-omega0^2*x(1)+H0*sin(p*t);
>> gama=atan((2.*h.*p)./(omega0.^2-p.^2));
fig.11
>> plot(p,gama);
fig.1 fig.2

fig.3 fig.4

fig.5 fig.6
fig.7 fig.8

fig.9 fig.10

fig.11

 Concluzie: Studierea diverselor tipuri de oscilatii devine mai eficienta cu ajutorul programului MatLab,
deoarece, aici, este posibila vizualizarea rezultatelor finale in forma de grafice si observarea trasaturilor
distinct pentru fiecare tip de oscilatie. Functiile „quad”, „dblquad” si „triplequad” permit efectuare
calculelor necesare, optimizand procesul de lucru. Cunoasterea limbajului de programare sporeste foarte
mult eficacitatea lucrului.