Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 5
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor conematice ale miscarii corpului


rigid.
V-3

A efectuat: Fortuna Ianuș, CR-203.

A verificat: Conf. univ., dr. Andronic Silvia.


Chişinău 2020
Scopul lucrării: Însușirea cunoștințelor pentru calculul caracteristicilor cinematice
ale mișcării corpului rigid. Acest lucru va fi posibil prin studierea materiei propuse
în îndrumarul pentru laborator, dar și de la cursuri. Utilizând formulele anexate,
vom putea îndeplini sarcinile cerute.

Mersul lucrării:
Ex. 1:
I.Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1
perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe
placă este montată rigid bila M, poziţia căreia este determinată de
segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt
ataşate.

a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .


b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia
punctului M al plăcii.
c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , aax , arot, a)

a)
>> coeficient=[1,1.5,0.75,-125*(pi/180)];

>> t=roots(coeficient)

t=

-1.1606 + 1.1443i

-1.1606 - 1.1443i

0.8213 + 0.0000i

b)
>> syms t;

>> fi=t^3+1.5*t^2+0.75*t;
>> omega=diff(fi); Место для уравнения .

>> epsilon=diff(omega);

>> t=0.8213;

>> eval(omega)

ans = 5.2375

>> eval(epsilon)

ans = 7.9278

>> R=25;

>> OM=(pi*R)/8;

>> OO1=(2*pi*R)/4;

>> O1M=OO1-OM

O1M = 29.4524

>> vm=omega*O1M;

>> eval(vm)

ans = 154.2571

>> ax=omega^2*OM

ax =(25*pi*(3*t^2 + 3*t + 3/4)^2)/8

>> arat=epsilon*O1M

arat =(75*pi*(6*t + 3))/8

>> am=sqrt(ax^2+arat^2);

>> eval(am)

ans = 356.43434

c)

ax VM

ar E w
Ex. 2:
II. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare
la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate,
iar desenele – în punctul precedent.

a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .


b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi
acceleraţia punctului O al plăcii.
c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, aax , arot, a) .

a)
function momenttimp(t)

t=fzero('momenttimp',pi/4)

t = 0.8796

b)
>> syms t;

>> phi=16*(sin(pi*t))^2;

>> omega=diff(phi);

>> epsilon=diff(omega);

>> t=0.8796;

>> eval(omega)

ans = -34.5011

>> eval(epsilon)

ans =229.6841

>> R=25;
>> OO1=(2*pi*R)/4;

>> v0=omega*OO1;

>> eval(v0)

ans =-1.3549e+03

>> an=omega^2*OO1;

>> eval(an)

ans =4.6744e+04

>> at=epsilon*OO1;

>> eval(at)

ans =9.0197e+03

>> a0=sqrt(an^2+at^2);

>> eval(a0)

ans = 4.7606e+04

c)

v ax

ar

E w

Concluzii:
1. Sistemul Matlab ne permite calcularea caracteristicilor cinematice a unui
copr rigid, acest lucru devine posibil prin studierea materialului anexat.
2. Deasemenea, prin studierea miscarii de rotatie si plan paralele a rigidului,
dispunem de toate cunostintele necesare pentru calculul tuturor
necunoscutelor.
3. Plus la acestea, Matlab ne afiseaza un raspuns exact al valorilor vitezei,
acceleratiei, etc.