Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 5
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale sistemului MATLAB


Varianta 4

A îndeplinit:

A verificat: ​conf. univ., dr. Andronic Silvia

Chişinău – 2019
I.Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la
planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe placă este montată rigid bila M,
poziţia căreia este determinată de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele
respective sunt ataşate.

a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1

>> coef = [1,0.5,2,-235*pi/180];


>> t = roots(coef)

t=

-0.7974 + 1.7636i
-0.7974 - 1.7636i
1.0949 + 0.0000i

b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M al


plăcii.

syms ​t​
;
fe=t^3+0.5*t^2+2*t;
omega= diff(fe)
a = R;
R=30;
OM = a/4
Km = a-OM
O1M = sqrt(Km^2+(2*a)^2)
VM = omega * O1M
Epsilon = diff(omega)
atan = Epsilon * O1M
an = omega^2+O1M
am = sqrt(atan^2+an^2)
t = 1.0949 + 0.0000i;

OM = 7.5000
Km = 22.5000
O1M = 64.0800

omega = 3*t^2 + t + 2
omega = 6.6913

epsilon = 6*t + 1
epsilon = 7.5694

vm = (15*73^(1/2)*(3*t^2 + t + 2))/2
vm = 428.7798

atan = (15*73^(1/2)*(6*t + 1))/2


atan = 485.0474

an = (3*t^2 - t + 1)^2 + 10
an = 108.8538

am = ((16425*(6*t + 1)^2)/4 + ((15*73^(1/2))/2 + (3*t^2 + t + 2)^2)^2)^(1/2)


am = 497.1117

c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , aax , arot, a) .


II. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la
planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate, iar
desenele – în punctul precedent.

a).De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .


function​ [ fi ] = f(t)

fi = 14 * (cos(2*pi*t))^2-235*pi/180;

>> t= fzero ('f', pi/2)


t = 1.6590

b).Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului O al plăcii.


syms ​t​
;
fe= 14 * (cos(2*pi*t))^2;
omega = diff(fe)
a=R;
R=30;
OO1= 2*a+a;
a = R/2;
VO= omega * a;
epsilon = diff(omega)
atam = epsilon * OO1
an= omega^2 * OO1
am = sqrt( atan^2 + an^2)
t = 1.6590;

>> Untitled2

omega = -56*pi*cos(2*pi*t)*sin(2*pi*t)
omega = -80.0571
epsilon = 112*pi^2*sin(2*pi*t)^2 - 112*pi^2*cos(2*pi*t)^2
epsilon = 458.0490

atan = 10080*pi^2*sin(2*pi*t)^2 - 10080*pi^2*cos(2*pi*t)^2


atan = 4.1224e+04

an = 282240*pi^2*cos(2*pi*t)^2*sin(2*pi*t)^2
an = 5.7682e+05

am = 10080*((10080*pi^2*sin(2*pi*t)^2 - 10080*pi^2*cos(2*pi*t)^2)^2/101606400 +
784*pi^4*cos(2*pi*t)^4*sin(2*pi*t)^4)^(1/2)
am = 5.7829e+05

c).Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, aax , arot, a) .

Concluzie: ​In acesta lucrare de laborator am efectuat caluclul caracteristicilor cinematice ale
miscarii corpului rigidului. Pentru aflarea miscarii de rotatie a rigidului am foloit formulele
pentru viteza ungiulara, acceleratia unghiulara, viteza unui punct al rigidului, acceleratia
normala, tangentiala si totala. Am determinat momentele de timo, iar pentru el viteza si
accelerati punctului M si O al placii din desenul atasat. Am facut desenele si am aratat vectorii pe
desen

S-ar putea să vă placă și