Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 6
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale sistemului MATLAB


Varianta 4

A îndeplinit:

A verificat: ​conf. univ., dr. Andronic Silvia

Chişinău – 2019
I. De calculat numeric integralele definite ordinare:

1. i = quad('(1+5.*x).^(1./3)',0,1)
i = 1.4854

2. x = quad('1./(1+5.*x).^(1./3)',0,1)

x = 0.6906

II. De calculat numeric integrala definită dublă folosind file-funcţia respectivă:

function​ f = integr2 (x,y)


f = (exp(x)+cos(y)).^3;
end

>> result = dblquad(@integr2, 0,1,2,3)

result = 1.6741

III. De calculat numeric integrala triplă folosind file-funcţia respectivă.

function​ f = integr3 (x,y,z)


f = exp(x+y+z);
end

>> result = triplequad(@integr3, 3,4,1,4,2,3)

result = 2.2733e+04
IV . De scris şi de rezolvat numeric ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor rectilinii ale
punctului material. Parametrii sistemului mecanic se aleg desinestătător în mod aleatoriu.
De construit graficul dependenţei parametrului de poziţie ( x=x(t) ) şi de determinat
caracteristicile dinamice ale mişcărilor respective:
a). Oscilaţiile libere în lipsa rezistenţei mediului.
function​ dxdt=dif1(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
w0 = 4;
dxdt(2)= -w0.^2.*x(1);

>> [t,x]=ode45(@dif1,[0 30],[-5;0]);


>> plot(t,x(:,1),'-');
>> title ('Oscilaţii libere în lipsa rezistenţei mediului');
>> xlabel ('timplul t,sec');
>> ylabel ('deplasarea x, cm');

>>x0=6;
>>v0=7;

>> A=sqrt(x0.^2 + (v0.^2)./(w0.^2))


A = 6.2500

>> T= (2.*pi)./(w0)
T = 1.5708
>> f=1./T
f = 0.6366
b). Oscilaţiile libere în prezenţa rezistenţei mediului.
function​ dxdt=dif2(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
w0=4;
h=2;
x0=5;
v0=6;
dxdt(2)= -w0.^2.*x(1)-2.*h.*x(2);

[t,x]=ode45(@dif2,[0 30],[-5;0]);
plot(t,x(:,1),'-');
title ('Oscilaţii libere în prezenta rezistenţei mediului');
xlabel ('timplul t,sec');
ylabel ('deplasarea x, cm');

h<W
>> w=sqrt(w0.^2-h.^2)
w = 3.4641
>> A=sqrt(x0.^2+((v0+h.*x0).^2 ./(w0.^2)))
A = 6.4031

>> epsilon = (w0.*x0)./(v0+h.*x0)


epsilon = 1.2500

>> T=2.*pi./w0
T = 1.5708

>> f=1./T
f = 0.6366

>> eta = exp(-h.*T)


eta = 0.0432

>> lambda = h.* T


lambda = 3.1416

function​ dxdt=dif2(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
w0=7;
h=7;
x0=5;
v0=8;
dxdt(2)= -w0.^2.*x(1)-2.*h.*x(2);

>> [t,x]=ode45(@dif2,[0 30],[-5;0]);


plot(t,x(:,1),'-');
title ('Oscilaţii libere în prezenta rezistenţei mediului');
xlabel ('timplul t,sec');
ylabel ('deplasarea x, cm');
function​ dxdt=dif2(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
w0=0.5;
h=3;
x0=5;
v0=8;
dxdt(2)= -w0.^2.*x(1)-2.*h.*x(2);

>> [t,x]=ode45(@dif2,[0 30],[-5;0]);


plot(t,x(:,1),'-');
title ('Oscilaţii libere în prezenta rezistenţei mediului');
xlabel ('timplul t,sec');
ylabel ('deplasarea x, cm');
c). Oscilaţiile forţate în lipsa rezistenţei mediului
function​ dxdt=dif3(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
H0=4;
p=2.98;
w0=7;
dxdt(2)= H0.*sin(p.*t)-w0.^2.*x(1);

>> [t,x]=ode45(@dif3,[0 30],[-5;0]);


plot(t,x(:,1),'-');
xlabel ('timplul t,sec');
ylabel ('deplasarea x, cm');
title ('Oscilaţii fortate în lipsa rezistenţei mediului');
function​ dxdt=dif3(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
H0=9;
p=3.3;
w0=3.2;
dxdt(2)= H0.*sin(p.*t)-w0.^2.*x(1);

>> [t,x]=ode45(@dif3,[0 250],[-5;0]);


plot(t,x(:,1),'-');
xlabel ('timplul t,sec');
ylabel ('deplasarea x, cm');
title ('Oscilaţii fortate în lipsa rezistenţei mediului');
function​ dxdt=dif3(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
H0=8;
p=3;
w0=3;
dxdt(2)= H0.*sin(p.*t)-w0.^2.*x(1);

>> [t,x]=ode45(@dif3,[0 30],[-5;0]);


plot(t,x(:,1),'-');
xlabel ('timplul t,sec');
ylabel ('deplasarea x, cm');
title ('Oscilaţii fortate în lipsa rezistenţei mediului');
d). Oscilaţiile forţate în prezenţa rezistenţei mediului
function​ dxdt=dif4(t,x);
dxdt=zeros(2,1);
dxdt(1)= x(2);
H0=5;
p=6;
h=7;
w0=8;
dxdt(2)=H0.*sin(p.*t)-w0.^2.*x(1)-2.*h.*x(2);

>> [t,x]=ode45(@dif4,[0 40],[-5;0]);


plot(t,x(:,1),'-');
xlabel ('timplul t,sec');
ylabel ('deplasarea x, cm');
title ('Oscilaţii fortate în prezenta rezistenţei mediului');
>> A= H0./sqrt((w0.^2-p.^2).^2+4.*h.^2.*p.^2)

A = 0.0565

>> gamma = (2.*h.*p)./(w0.^2-p.^2)

gamma = 3

Concluzie:​In lucrarea 6 “Studiul oscilaţiilor rectilinii ale unui punct material”, am


ajuns la ideea ca integrarea numerica este una din aplicarile cele mai importante ale
pachetului MATLAB. am calculat integrale simple(quad), duble(dblquad) si
triple(triplequad). Pentru rezolvarea ecuatiei diferentiale am folosit functia ode45
care se numeste solver-rezolvator. Am folosit formulele din Anexa 5 pentru a
calcula oscilatii fortate cu prezeta, si in lipsa rezistentei mediului, de asemenea
osilatii libere cu prezenta si lipsa rezistentei mediului. Toate aceste functii le-am
memorat si sigur le voi folosi la rezolvarea diferitor probleme,insarcinari si
exercitii. Aceasta imi va economisi timpul si-mi va da rezultate precise.

S-ar putea să vă placă și