Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor

Lucrarea de laborator nr. 1

Titlul lucrării: Foaia de titlu

Executant: Stînă Adrea-Elisa

Studentă a grupei IBM-191

Cadrul didactic BÎRNAZ Adrian,


Inginer

2020

S-ar putea să vă placă și