Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE ANDRIAN DASCAL


str. A. Popovici, nr. 21, MD-3000 Soroca (Republica Moldova)

0230 2-75-00 067-506-999


andrian.emanuel22@gmail.com
Skype andrian.emanuel22 | ICQ, VIBER, WhatsApp 067506999

Sexul Masculin | Data naşterii 22/05/1993 | Naţionalitatea moldoveană

PROFILUL PERSONAL Profesor la discipline de informatică în cadrul IP CEITI (Instituția Publică Centrul de
Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale), mun. Chișinău (CIM nr.27 din
01.09.2016).

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/09/2016–Prezent Profesor la discipline de informatică


IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
str. Sarmizegetusa 48, MD-2032 Chișinău (Republica Moldova)
www.ceiti.md
Disciplinele de specialitate predate studenților CEITI:
1. Asamblarea și depanarea calculatorului personal și a echipamentelor periferice;
2. Administrarea sistemelor de operare;
3. Programarea structurată (în C/C++);
4. Programarea procedurală (în C/C++);
5. Elaborarea aplicațiilor pentru dispozitivele mobile (Android Studio - limbajul Java);
6. Programarea calculatorului (tehnici de programare în C/C++);
7. Asistență pentru POO (în C/C++), ETC.

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/09/2016–31/05/2018 Diplomă de Magistru


Universitatea de Stat din Tiraspol
str. Iablocikin 5, MD-2069 Chișinău (Republica Moldova)
www.ust.md
Facultatea: Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale
Programul de masterat: Tehnologii Informaționale în Instruire
Domeniul general de studii: Științe ale educației
Tema tezei de magistru: Algoritmi și metode de construcție a fractalilor ( Limbaje utilizate: Scratch,
C, C++, Pascal, Java. Softuri matematice utilizate: Maple și Matlab).

01/09/2012–31/05/2016 Diploma de Licență


Universitatea de Stat din Tiraspol
str. Iablocikin 5, MD-2069 Chișinău (Republica Moldova)
www.ust.md
Facultatea: Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale
Programul de licență: Matematică și Informatică

8/4/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Curriculum vitae ANDRIAN DASCAL

Domeniul general de studii: Științe ale educației


Tema tezei de licență: Aplicarea metodelor numerice la rezolvarea sistemelor de ecuații liniare.
(Limbaje utilizate: Pascal și Borland Delphi)

09/2009–31/05/2012 Diploma de Bacalaureat


Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Cornești (Republica Moldova)
Discipline de profil: Matematica, Informatica, Biologia, Chimia și Fizica

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română , rusă

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză A2 A2 A2 A2 A2
franceză A2 A2 A2 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare 1. Mentorat – am oferit feedback constant, am discutat despre examenele de BAC 2018 a 10
studenți și le-am crescut nivelul de cunoștințe teoretice și abilități practice. La 6 luni de la începerea
programului cei 10 studenți au demonstrat o creștere deosebită a abilităților practice în ceea ce
privește rezolvarea testelor de BAC la matematică.
2. Bune abilitati de public speaking – în activitatea mea de 4 ani în cadrul A.O. Generația
Viitoare, am coordonat întâlniri săptămânale cu studenții din mai multe instituții din Chișinău și
Ungheni cu scopul de a informa tinerii despre subiectele: Alcoolismul, Tabagismul, Drogurile, Traficul
de organe și ființe umane, Educație sexuală, etc.
3. Spirit de echipă – ca Project Manager în cadrul A.O. Generația Viitoare, pe langa sarcinile de
coordonare a membrilor echipei, m-am implicat direct în implementarea strategiei alături de colegii
mei de echipă.
4. Adaptabilitate socială – abilitate dobandită în urma experienței naționale datorită obținerii
unui premiu bănesc din partea BC Moldova-Agroindbank SA
5. Abilitate de mediere a conflictelor dobandită în urma experienței mele ca Project Manager în
cadrul A.O. Generația Viitoare și ca trainer în cadrul Școlii de Vară pentru Leadership.
6. Abilitate de a oferi feedback eficient dezvoltată în urma experienței ca participant în cadrul
proiectului TEMPUS, pe o perioada de 20 de zile, localizat la Vadul lui Vodă, 2016.

Competenţe 1. Bune abilități de time management deprinse în urma poziției de Project Manager pentru
organizaţionale/manageriale 2 proiecte la nivel național.
2. Gândire analitică dezvoltată în urma practicii le licență și master în cadrul UST. În cadrul acesteia
am redactat materiale complexe pe teme fizico-matematice.
3. Capacitate de multitasking – abilitate dobândită în urma experienței mele ca Psiholog, fiind
nevoit să implementez strategiile de comunicare a trei clienți ai
proiectului, care activau în domenii diferite (pedagog, medic și avocat).
4. Gândire creativă – în crearea de buletine pentru un magazin online, când cu cunoștințele de
bază în HTML 5/CSS 3 a trebuit să creez săptămânal câte un design.
5. Bune abilitati de planificare deprinse în urma experienței mele ca Project Manager, când am
coordonat echipele de voluntari pentru a repartiza pachete alimentare la familiile social-vulnerabile din
Ungheni, în termenul limită.
6. Organizare – aptitudine dobândită ca Project Manager, fiind responsabil pentru organizarea
timpului pentru realizare a 5 proiecte naționale pe o perioadă de jumătate de an.
7. Administrarea bugetara – abilitate deprinsă în urma implementării unor legi financiare din cadrul
unui Business Trening, organizat la Chișinău în anul 2015.

Competenţe dobândite la locul de 1. Proactivitatea, dobândită în perioada în care am fost intern în cadrul CEITI, când mi-am dorit

8/4/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum vitae ANDRIAN DASCAL

muncă să învăț cât mai multe despre crearea unei aplicații mobile.
2. Adaptabilitate și flexibilitate – în cadrul conferinței științifice a studenților UST, care se finaliza cu
susținerea unei prezentări, am fost informat ca am la dispozitie doar 5 minute pentru a prezenta
esentialul, în loc de 10 minute, cum fusese stabilit inițial.
3. Responsabilitate – am supravegheat un grup de studenți care aveau de susținut proba la
olimpiada republicană de informatică, organizată de Ministerul Educației, în anul 2017, la Chișinău.
4. Atenție la detalii – abilitate dezvoltata în urma experienței de 2 ani ca Project Manager în cadrul
AO Generația Viitoare.
5. Capacitate de a lucra eficient sub presiune – abilitate dezvoltată în urma experienței de 2 ani ca
Project Manager, unde respectarea programelor era importantă.
6. Motivație – în cadrul internship-ului (stagiului) obținut la CEITI, m-am confruntat cu situații în care a
trebuit să fiu autodidact, din dorința de a valorifica la maxim experiența
de învățare.

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

1. Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Access) – nivel avansat


2. HTML5/CSS3 – nivel avansat
3. Adobe Photoshop, Illustrator și Dreamweaver – nivel avansat
4. Baze de date: SQL, Oracle – nivel intermediar
5. Statistică în pedagogie – nivel avansat
6. Softuri matematice: Maple 18 și Matlab 2017 – nivel intermediar
7. Programare: Pascal, C, C++, C#, Java, Delphi – nivel intermediar

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe 1. Diplomă de gradul II la conferința științifică studențească din cadrul UST, 2015, cu
tema: Aplicabilitatea șirului lui Fibonacci;

2. Diplomă de gradul II la conferința științifică studențească din cadrul UST, 2016, cu


tema: Aplicarea metodelor numerice la rezolvarea sistemelor de ecuații liniare;

3. Diplomă de gradul II la conferința științifică studențească din cadrul UST, 2018, cu


tema: Algoritmi și metode de construcție a fractalilor;

Interese Informatică (Tehnici de programare, Metode Numerice, Grafuri)


Psihologie ( Psihologia cognitivă, Psihologia criminalistică, Psihologia dezvoltării, Psihologia socială,
Neuropsihologie, Programarea neuro-ligvistică);
Filosofie (Religie și știință, Creaționism, Monoteinsm);

8/4/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3