Sunteți pe pagina 1din 1

SARCINĂ

pentru lucrarea de control

Este dat un fisier Word, format din 6 compartimente (Introducere, 3 capitole a câte 3
subcompartimente, Concluzii și Bibliografie), fiecare din ele conținând greșeli de formatare. Să se
execute următoarele:
1. Foaia de titlu să se formateze la discreția studentului; pe ea scrieți numele autorului (al vostru).
2. Conținutul fișierului să se redacteze conform regulilor de culegere a textului și să se formateze cu
următorii parametri: pagina A4, Portret, câmpurile 2,5 cm - sus și jos, 3 cm - stânga, 2 cm - dreapta,
fontul Times New Roman 12 pt, distanța între linii 1,5 intervale, aliniatele 1 cm, distanța
suplimentară între paragrafe – 0 pt.
3. Liniile libere din conținut să se elimine.
4. Compartimentele să se înceapă din pagină nouă, iar denumirile lor să fie scrise cu majuscule,
Bold, și să fie centrate în pagină; după denumirea compartimentului să se lase un rând liber.
5. Denumirile subcompartimentelor (ele sunt numerotate cu 1.1, 1.2, … 2.3) sa fie scrise cu Bold,
aliniate din stânga, fără aliniat, despărțite printr-un rând liber de textul subcompartimentului
precedent și fără rând liber după ele.
6. Listele să se formateze ca liste marcate cu puncte, aliniatul – 1 cm.
7. Cuvintele evidențiate cu culoare roșie să se explice prin notițe de subsol, folosind
dicționarul dexonline.ro. 
8. În fiecare compartiment figurile inserate să se redimensioneze până la lățimea de aproximativ 1/2
din lățimea textului din pagină, să se poziționeze în dreapta paginii, înconjurate de text, figurilor să
li se atribuie o denumire, legată de ea, respectând cerințele de utilizare a figurilor în text (Cerințele
sunt aceleași ca și cele pentru lucrul individual; le aveți).
9. Sursele bibliografice să se redacteze conform cerințelor și să se formateze ca listă numerotată,
aliniată din stânga.
10. Paginile, în afară de foaia de titlu, să se numeroteze jos, la mijloc.