Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL ANUAL DE REALIZARE A PROIECTULUI

Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova
din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM) pe anul 2021

Denumirea
Rezultatele Volumul finanțării, mii lei
etapelor de Termenul
preconizate
realizare a Executorii de
(pînă la 200
proiectului în realizare TOTAL Buget Cofinanțare
cuvinte/etapă)
anul curent
I etapa, 2021 Pe baza rezultatelor cercetărilor din 2020 și în L. Chiriac; M. Cioban,
”Elaborarea scopul asigurării curriculare a experimentului A. Gremalschi,
resurselor ce urmează a fi demarat în următoarele etape, I. Lupu,
educaționale din vor fi elaborate următoarele produse E. Coropceanu,
perspectiva curriculare din perspectiva conceptului A. Braicov, L. Sali,
STEAM” STEAM: I. Postolachi,
 Suportul de curs pentru studenți A. Globa, A. Gasnaș, D.
„Robotica educaționala”; Pavel, D. Afanas,
 Setul de lucrări practice și de laborator M. Teleuca,
„Metodologia utilizării senzorilor in procesul V. Bocancea,
de studiere a disciplinei Fizica, ciclul V. Postolachi,
gimnazial”; E. Chiriac, M. Pavel,
 Lucrarea metodică „Atlas digital la N. Lupașco,
1.01.2021 –
biologie pentru clasele gimnaziale 5-7”; T. Vascan, 755,0 630,0 125,0
30.06.2021
 Setul de resurse digitale „Experiențe L. Mihalachi,
la chimie clasele 7 -9”; E. Sochircă,
 10 articole ştiinţifico-metodice în N. Josu, S. Corlat,
reviste de specialitate din țară și de peste T. Veveriță,
hotare, referitor la studierea disciplinelor A. Danilov,
reale din perspectiva STEAM. V. Bogdanova,
N. Rotari, D. Plăcintă,
E. Chetrean,
D. Rugaliov,
V. Zalinschi
A. Dascăl, V. Galben,
Z. Stepanov,
A. Racoviță
II etapa, 2021 Pe baza rezultatelor cercetărilor din 2020 și în L. Chiriac; M. Cioban, 01.07. 2021 – 841,9 704,4 137,5
”Elaborarea scopul asigurării curriculare a experimentului A. Gremalschi, 31.12.2021
resurselor ce urmează a fi demarat în următoarele etape, I. Lupu,
educaționale din vor fi elaborate următoarele produse E. Coropceanu,
perspectiva STEAM curriculare din perspectiva conceptului A. Braicov, L. Sali,
pentru învățământul STEAM: I. Postolachi,
preuniversitar”  Setul de lucrări de laborator (Lucrările A. Globa, A. Gasnaș, D.
1-15) ”Metodologia utilizării senzorilor în Pavel, D. Afanas,
procesul de studiere a biologiei, chimiei și M. Teleuca,
geografiei prin prisma interdisciplinarității V. Bocancea,
(STEAM)” (ciclul liceal) V. Postolachi,
 Suportul de curs „Grafuri si E. Chiriac, M. Pavel,
combinatorica. Aplicații MAPLE” pentru N. Lupașco,
licee”; T. Vascan,
 Setul de resurse video „Aplicații L. Mihalachi,
practice la geografie, ciclul gimnazial” ; E. Sochircă,
 Ghid pentru Explorarea Laboratorului N. Josu, S. Corlat,
European „Schoolnet Future Classroom Lab”; T. Veveriță,
 12 articole ştiinţifico-metodice în A. Danilov,
reviste de specialitate din țară și de peste V. Bogdanova,
hotare, referitor la studierea disciplinelor N. Rotari, D. Plăcintă,
reale din perspectiva STEAM; D. Rugaliov,
 Susținerea unei teze de doctor la V. Zalinschi
didactica informaticii A. Dascăl, V. Galben,
A. Racoviță
Total 0 0 0