Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei

Catedra: Automatica i Tehnologii Informaionale

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.4
la Matematica Discreta
Tema:Algoritmi de determinare a dr.minim(maxim)

A efectuat:

st. gr. TI

A verificat:

lect.univ.
Ceban G.

Chiinu 2015
Scopul lucrrii:
Studierea algoritmilor de determinare a drumurilor minime ntr-un graf.

Elaborarea programelor de determinare a drumului minim ntr-un graf ponderat.

Enuntul problemei:
1. Elaborai procedura introducerii unui graf ponderat;
2. Elaborai procedurile determinrii drumului minim;
3. Realizai un program cu urmtoarele funcii:
introducerea grafului ponderat cu posibiliti de analiz sintactic i semantic i de
corectare a informaiei;
determinarea drumului minim;
extragerea informaiei la display i printer (valoarea drumului minim i succesiunea
vrfurilor care formeaz acest drum).

Listingul programului:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct list
{
int info;
struct list *adr;
}list;
list* pushList(list *prev_el, list *&head_el, int inf);
list** saveList(int n, list **adi_list);
void viewList(int n, list **adi_list);
int** matInitiala(int **mat_ini, int n, int &k, list **adi_list);
void drFord(int v_fin, int **mat_ini, int mat_res[100][100], int k, int val_init, int &lun_dr, int &nr_lin,
int n);
void algBK(int **mat_ini, int val_init, int v_start, int mat_res[100][100], int n, int k, int &lun_dr, int
&nr_lin);
void afisDrFord(int mat_res[100][100], int nr_lin);
void afisDrBK(int mat_res[100][100], int nr_lin);
int matDr(int n, int m, int **mat_ini);
void cleanMem(int n, list **adi_list);
int main()
{
list **adi_list;
int n, k, v_pon, v_fin, val_init, lun_dr, nr_lin, v_start, opt, ex_max;
int **mat_ini, mat_res[100][100];
FILE *fp;
printf("Introduceti numarul de virfuri: ");
scanf("%d", &n);
adi_list = saveList(n, adi_list);
mat_ini = matInitiala(mat_ini, n, k, adi_list);
ex_max = matDr(n, k, mat_ini);
system("cls");
do
{

printf("***********************************************\n");
printf("*
Alg.Ford si Alg. Bellman Kalaba
*\n");
printf("***********************************************\n");
printf("* 1.Afisarea listei de adiacenta
*\n");
printf("* 2.Afisarea drumului minim(F)
*\n");
printf("* 3.Afisarea drumului maxim(F)
*\n");
printf("* 4.Afisarea drumului minim(B-K)
*\n");
printf("* 5.Afisarea drumului maxim(B-K)
*\n");
printf("* 0.Iesire
*\n");
printf("*
*\n");
printf("***********************************************\n");
printf("Introduceti optiunea dorita: ");
fflush(stdin);
opt = getche();
switch(opt)
{
case '1':
printf("\n");
viewList(n, adi_list);
printf("Pentru a reveni apasa-ti orice tasta...");
getch();
system("cls");
break;
case '2':
printf("\nIntroduce-ti virful pina in care trebuie calculat dr.minim: ");
scanf("%d", &v_fin);
val_init = 2147483600;
drFord(v_fin, mat_ini, mat_res, k, val_init, lun_dr, nr_lin, n);
printf("\nLungimea drumului = %d\n", lun_dr);
printf("\n");
afisDrFord(mat_res, nr_lin);
printf("Pentru a reveni apasa-ti orice tasta...");
getch();
system("cls");
break;
case '3':
if(ex_max == 0)
{
printf("\nDrum maxim nu exista, pentru ca graful este cu
circuite!");
printf("Pentru a reveni apasa-ti orice tasta...");
getch();
system("cls");
break;
}
printf("\nIntroduce-ti virful pina in care trebuie calculat dr.maxim: ");
scanf("%d", &v_fin);
val_init = -2147483600;
drFord(v_fin, mat_ini, mat_res, k, val_init, lun_dr, nr_lin, n);
printf("\nLungimea drumului = %d\n", lun_dr);
printf("\n");
afisDrFord(mat_res, nr_lin);
printf("Pentru a reveni apasa-ti orice tasta...");
getch();
system("cls");
break;
case '4':

printf("\nIntroduce-ti virful din care trebuie calculat dr.minim: ");


scanf("%d", &v_start);
val_init = 2147483600;
algBK(mat_ini, val_init, v_start, mat_res, n, k, lun_dr, nr_lin);
printf("\nLungimea drumului = %d\n", lun_dr);
printf("\n");
afisDrBK(mat_res, nr_lin);
printf("Pentru a reveni apasa-ti orice tasta...");
getch();
system("cls");
break;
case '5':
if(ex_max == 0)
{
printf("\nDrum maxim nu exista, pentru ca graful este cu
circuite!");
printf("Pentru a reveni apasa-ti orice tasta...");
getch();
system("cls");
break;
}
printf("\nIntroduce-ti virful din care trebuie calculat dr.maxim: ");
scanf("%d", &v_start);
val_init = -2147483600;
algBK(mat_ini, val_init, v_start, mat_res, n, k, lun_dr, nr_lin);
printf("\nLungimea drumului = %d\n", lun_dr);
printf("\n");
afisDrBK(mat_res, nr_lin);
printf("Pentru a reveni apasa-ti orice tasta...");
getch();
system("cls");
break;
default:
system("cls");
}
}while(opt != '0');
return 0;
}
//Functia pentru adaugarea unui element intr-o lista cu parcurgerea de la inceput spre sfirsit
list* pushList(list *prev_el, list *&head_el, int inf)
{
list *tmp = (list *)malloc(sizeof(list));
tmp->info = inf;
tmp->adr = 0;
if(prev_el == 0)
head_el = tmp;
else
prev_el->adr = tmp;
prev_el = tmp;
return prev_el;
}
//Functia pentru introducerea listei de adiacenta
list** saveList(int n, list **adi_list)
{
int i, inf;

list *prev_el, *head_el;


adi_list = (list **)malloc(n * sizeof(list *));
for(i = 0; i < n; i++)
{
prev_el = head_el = 0;
printf("%d |", i + 1);
do
{
scanf("%d", &inf);
prev_el = pushList(prev_el, head_el, inf);
}while(inf != 0);
adi_list[i] = head_el;
}
return adi_list;
}
//Functia pentru afisarea listei de adiacenta
void viewList(int n, list **adi_list)
{
int i;
list *curr_el;
for(i = 0; i < n; i++)
{
curr_el = adi_list[i];
printf("%d |", i + 1);
while(curr_el != 0)
{
printf("%d ", curr_el->info);
curr_el = curr_el->adr;
}
printf("\n");
}
}
//Functia pentru generarea matricei initiale cu care mai apoi vom lucra
int** matInitiala(int **mat_ini, int n, int &k, list **adi_list)
{
int i, v_pon;
list *curr_el;
k = 0;
mat_ini = (int **)malloc(k * sizeof(int *));
printf("Introduceti ponderile: \n");
for(i = 0; i < n; i++)
{
curr_el = adi_list[i];
while(curr_el->info != 0)
{
printf("P[%d, %d] = ", i + 1, curr_el->info);
scanf("%d", &v_pon);
mat_ini = (int **)realloc(mat_ini, (k + 1) * sizeof(int *));
mat_ini[k] = (int *)malloc(4 * sizeof(int));
mat_ini[k][0] = i + 1;
mat_ini[k][1] = curr_el->info;
mat_ini[k][2] = v_pon;
curr_el = curr_el->adr;
k++;
}

}
return mat_ini;
}
//Functia pentru gasirea drumurilor minime si maxime(Alg.B-K)
void algBK(int **mat_ini, int val_init, int v_start, int mat_res[100][100], int n, int k, int &lun_dr, int
&nr_lin)
{
int i, j, ii, con, n_v, min, max, nr_dr, nr_el, nr_ap, pos_v, aux;
int mat_luc[100][n];
for(i = 0; i < n; i++)
{
for(j = 0; j < n; j++)
{
if(i == j)
mat_luc[i][j] = 0;
else{
for(ii = 0; ii < k; ii++)
{
con = 0;
if(mat_ini[ii][0] == i + 1 && mat_ini[ii][1] == j + 1)
{
mat_luc[i][j] = mat_ini[ii][2];
con = 1;
break;
}
}
if(con == 0)
mat_luc[i][j] = val_init;
}
}
}
n_v = n;
for(i = 0; i < n; i++)
mat_luc[n_v][i] = mat_luc[i][n - 1];
con = 0;
if(val_init > 0)
{
do
{
n_v++;
for(j = 0; j < n - 1; j++)
{
min = val_init;
for(i = 0; i < n; i++)
if(i != j)
if(mat_luc[j][i] != val_init && mat_luc[n_v - 1][i] !=
val_init)
if(min > mat_luc[j][i] + mat_luc[n_v - 1][i])
min = mat_luc[j][i] + mat_luc[n_v - 1][i];
mat_luc[n_v][j] = min;
}
mat_luc[n_v][n - 1] = 0;
con = 1;
for(i = 0; i < n; i++)
if(mat_luc[n_v - 1][i] != mat_luc[n_v][i])

{
con = 0;
break;
}
}while(con != 1);
}else{
do
{
n_v++;
for(j = 0; j < n - 1; j++)
{
max = val_init;
for(i = 0; i < n; i++)
if(i != j)
if(mat_luc[j][i] != val_init && mat_luc[n_v - 1][i] !=
val_init)
if(max < mat_luc[j][i] + mat_luc[n_v - 1][i])
max = mat_luc[j][i] + mat_luc[n_v - 1]
[i];
mat_luc[n_v][j] = max;
}
mat_luc[n_v][n - 1] = 0;
con = 1;
for(i = 0; i < n; i++)
if(mat_luc[n_v - 1][i] != mat_luc[n_v][i])
{
con = 0;
break;
}
}while(con != 1);
}
lun_dr = mat_luc[n_v][v_start - 1];
nr_dr = 0;
nr_el = 1;
nr_lin = 0;
mat_res[nr_dr][1] = v_start;
do
{
do
{
nr_ap = 0;
pos_v = -1;
for(i = 0; i < n; i++)
if(i != v_start - 1)
if(mat_luc[n_v][v_start - 1] - mat_luc[v_start - 1][i] ==
mat_luc[n_v][i])
{
nr_ap++;
if(pos_v == -1)
pos_v = i;
}
if(v_start != n)
if(nr_ap > 1)
{
nr_el++;
mat_res[nr_dr][nr_el] = pos_v + 1;
mat_res[nr_dr][0] = nr_el;

do
{
nr_lin++;
for(j = 0; j <= mat_res[nr_dr][0]; j++)
mat_res[nr_lin][j] = mat_res[nr_dr][j];
aux = pos_v + 1;
for(i = aux; i < n; i++)
{
if(mat_luc[n_v][v_start - 1] mat_luc[v_start - 1][i] == mat_luc[n_v][i])
break;
}
pos_v = i;
mat_res[nr_lin][mat_res[nr_dr][0]] = pos_v + 1;
nr_ap--;
}while(nr_ap != 1);
v_start = mat_res[nr_dr][mat_res[nr_dr][0]];
}else{
nr_el++;
v_start = pos_v + 1;
mat_res[nr_dr][nr_el] = pos_v + 1;
mat_res[nr_dr][0] = nr_el;
}
}while(v_start != n);
nr_dr++;
nr_el = mat_res[nr_dr][0];
v_start = mat_res[nr_dr][nr_el];
}while(nr_dr != nr_lin + 1);
}
//Functia pentru afisarea drumurilor gasite cu ajutorul Alg.Ford
void afisDrBK(int mat_res[100][100], int nr_lin)
{
int i, j;
for(i = 0; i <= nr_lin; i++)
{
for(j = 1; j <= mat_res[i][0]; j++)
printf("%d ", mat_res[i][j]);
printf("\n");
}
}
//Functia pentru cautarea drumurilor minime si maxime(Alg.Ford)
void drFord(int v_fin, int **mat_ini, int mat_res[100][100], int k, int val_init, int &lun_dr, int &nr_lin,
int n)
{
int vect_h[n + 1], v_e, i, nr_dr, nr_ap, nr_el, j, pos_v, c, aux, aux2;
vect_h[1] = 0;
for(i = 2; i <= n; i++)
vect_h[i] = val_init;
if(val_init > 0)
{
do
{
v_e = 0;

for(i = 0; i < k; i++)


{
if((vect_h[mat_ini[i][1]] - vect_h[mat_ini[i][0]]) > mat_ini[i][2])
{
vect_h[mat_ini[i][1]] = vect_h[mat_ini[i][0]] + mat_ini[i]
[2];
v_e++;
}
if(vect_h[mat_ini[i][1]] != val_init && (vect_h[mat_ini[i][1]] vect_h[mat_ini[i][0]]) == mat_ini[i][2])
{
mat_ini[i][3] = 1;
}
else
{
mat_ini[i][3] = 0;
}
}
}while(v_e != 0);
}else{
do
{
v_e = 0;
for(i = 0; i < k; i++)
{
if((vect_h[mat_ini[i][1]] - vect_h[mat_ini[i][0]]) < mat_ini[i][2])
{
vect_h[mat_ini[i][1]] = vect_h[mat_ini[i][0]] + mat_ini[i]
[2];
v_e++;
}
if((vect_h[mat_ini[i][1]] - vect_h[mat_ini[i][0]]) == mat_ini[i]
[2])
mat_ini[i][3] = 1;
else
mat_ini[i][3] = 0;
}
}while(v_e != 0);
}
lun_dr = vect_h[v_fin];
nr_dr = 0;
nr_el = 1;
nr_lin = 0;
mat_res[nr_dr][1] = v_fin;
do
{
do
{
nr_ap = 0;
pos_v = -1;
for(i = k - 1; i >= 0; i--)
if(v_fin == mat_ini[i][1] && mat_ini[i][3] == 1)
{
nr_ap++;

if(pos_v == -1)
pos_v = i;
}
if(v_fin != 1)
if(nr_ap > 1)
{
nr_el++;
mat_res[nr_dr][nr_el] = mat_ini[pos_v][0];
mat_res[nr_dr][0] = nr_el;
do
{
nr_lin++;
for(j = 0; j < mat_res[nr_dr][0]; j++)
mat_res[nr_lin][j] = mat_res[nr_dr][j];
aux = pos_v - 1;
for(i = aux; i >= 0; i--)
{
if(v_fin == mat_ini[i][1] && mat_ini[i]
[3] == 1)
break;
}
pos_v = i;
mat_res[nr_lin][mat_res[nr_dr][0]] = mat_ini[pos_v][0];
nr_ap--;
}while(nr_ap != 1);
v_fin = mat_res[nr_dr][mat_res[nr_dr][0]];
}else{
nr_el++;
mat_res[nr_dr][nr_el] = mat_ini[pos_v][0];
mat_res[nr_dr][0] = nr_el;
v_fin = mat_ini[pos_v][0];
}
}while(v_fin != 1);
nr_dr++;
nr_el = mat_res[nr_dr][0];
v_fin = mat_res[nr_dr][nr_el];
}while(nr_dr != nr_lin + 1);
}
//Functia pentru afisarea drumurilor gasite cu ajutorul Alg.Ford
void afisDrFord(int mat_res[100][100], int nr_lin)
{
int i, j;
for(i = 0; i <= nr_lin; i++)
{
for(j = mat_res[i][0]; j >= 1; j--)
printf("%d ", mat_res[i][j]);
printf("\n");
}
}
//Functia pentru generarea matricei drumurilor
int matDr(int n, int m, int **mat_ini)

{
int i, j, k;
int mat_dr[n][n];
for(i = 0; i < n; i++)
for(j = 0; j < n; j++)
mat_dr[i][j] = 0;
for (i = 0; i < m; i++)
{
mat_dr[mat_ini[i][0] - 1][mat_ini[i][1] - 1] = 1;
}
for (k = 0; k < n; k++)
for (i = 0; i < n; i++)
for (j = 0; j < n; j++)
if (mat_dr[i][j] == 0)
mat_dr[i][j] = mat_dr[i][k] * mat_dr[k][j];
for (i = 0; i < n; i++)
if(mat_dr[i][i] == 1)
return 0;
return 1;
}
//Eliberarea memoriei dinamice ocupate de toate elementele programului
void cleanMem(int n, list **adi_list)
{
int i;
list *curr_el, *prev_el;
for(i = 0; i < n; i++)
{
curr_el = adi_list[i];
while(curr_el != 0)
{
//prev_el = curr_el;
prev_el = curr_el->adr;
free(curr_el);
curr_el = prev_el;
}
}
free(adi_list);
}

Concluzie:
In acest laborator a fost efectuat un porgram care calculeaza drumul minim(maxim) folosind Alg.
(F) si Alg(B-K). Programul ne permite afisarea lungimii drumului si tuturor drumurilor posibile
care corespund criteriului ales(dr.minim sau maxim). In final rezultatele pot fi vizualizate atit la
display cit si scoase la printer rezultatele fiind automat salvate intr-un fisier de tip text.

10

S-ar putea să vă placă și