Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare de laborator Nr.

5
I . Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O 1 perpendiculare la
planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe placă este montată rigid bila M,
poziţia cărea este determinată de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele
respective sunt ataşate.
1. De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .
2. Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M
al plăcii.
3. Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , aax , arot, a) .
5,20 t3 +0,5t +t
2
40 a/4 60 75

II .
Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O 1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate,iar desenele – în
punctul precedent.
1.De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .
2.Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia
punctului O al plăcii.
3.Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, aax , arot, a) .

5,20 12cos(πt) 40 60 75

III . Mecanismul, din desen ,constă din bara AB şi două pistoane, articulate cu bara.
Pistoanele A şi B fac mişcări de translaţie în planul desenului în ghidajele respective.Bara
AB face mişcare plan-paralelă tot în planul desenului.Este cunoscută ecuaţia mişcării a
pistonului A (sau B) s=s(t) . Datele numerice şi desenele respective sunt ataşate. t1 –este
timpul de calcul.
1. De calculat vitezele punctelor A , B şi M prin metoda coordonatelor.
2. De construit traiectoria mişcării punctului M şi poziţia punctului M pe traiectorie
pentru timpul de calcul t1. Folosind instrumentele ferestrei grafice , arătaţi pe
traiectorie viteza punctului M.
3. Consideraţi viteza punctului A(sau B) cunoscută(vezi punctul 1) de calculat vitezele
punctelor B(sau A) şi M prin metoda CIV pentru timpul de calcul t 1. Comparaţi
rezultatele cu cele obţinute în punctul 1.
4. Faceţi desenul şi arătaţi pe el toţi vectorii: (ω, vА , vВ , vМ).

5,15,25 80sin(2πt) 1/6


Rezolvarea Sarcinilor

I.

1.1
>> coef=[1,0.5,1,-75*pi/180]
coef =
1.0000 0.5000 1.0000 -1.3090
>> t=roots(coef)
t =0.7066
-0.6033 + 1.2201i
-0.6033 - 1.2201i

1.2
>> syms t;
>> fi=t.^3+0.5.*t.^2+t;
>> omega=diff(fi)
omega =3*t^2 + t + 1
>> eps=diff(omega)
eps =6*t + 1
>> t1=0.7066;
>> omega1=3*t1^2 + t1 + 1
omega1 = 3.2045
>> eps1=6*t1 + 1
eps1 = 5.2396
>> a=40;
>> OM=10;
>> R=40;
>> alfa=60*pi/180;
>> O1O=a*sin(alfa)
O1O = 34.6410
>> O1M=sqrt(O1O^2+OM^2)
O1M = 36.0555
>> VM1=omega1*O1M
VM1 = 115.5381
>> aM1=eps1*O1M
aM1 = 188.9165
>> aM1rot=eps1*O1M
aM1rot =188.9165
>> aM1ax=omega1^2*O1M
aM1ax = 370.2362
>> aM1=sqrt(aM1rot^2+aM1ax^2)
aM1 = 415.6492
1.3 Desen

II.
2.1
function fi=myfunction(t);
fi=12*cos(pi*t)-75*pi/180;
>> t=fzero('myfunction',pi/2)
t = 1.5348
2.2
>> syms t;
>> omega=diff(12*cos(pi*t)-75*pi/180)
omega = -12*pi*sin(pi*t)
>> eps=diff(omega)
eps = -12*pi^2*cos(pi*t)
>> t=1.5348;
>> omega=-12*pi*sin(pi*t)
omega = 37.4740
>> eps=-12*pi^2*cos(pi*t)
eps = -12.9224
>> a=40;
>> R=40;
>> alfa=60*pi/180;
>> OM=10;
>> O1O=a*sin(alfa)
O1O =34.6410
>> O1M=sqrt(O1O^2+OM^2)
O1M =36.0555
>> VM1=omega1*O1M
VM1 =1.3593e+03
>> aM1rot=eps1*O1M
aM1rot =7.8443e-13
>> aM1ax=omega1^2*O1M
aM1ax =5.1243e+04
>> aM1=sqrt(aM1rot^2+aM1ax^2)
aM1 =5.1243e+04

2.3 Desen

III.

>> syms t
>> s=40*sin(pi*t);
>> AB=40;
>> BM=10;
>> s1=sqrt(AB^2-s^2)
s1 =40*(1-sin(pi*t)^2)^(1/2)
>> beta=asin(s/AB)
beta =asin(sin(pi*t))
>> alpha=pi/2-beta
alpha =1/2*pi-asin(sin(pi*t))
>> AM=AB-BM
AM = 30
>> xm=AM*sin(alpha)
xm =30*(1-sin(pi*t)^2)^(1/2)
>> ym=s-AM*cos(alpha)
ym =10*sin(pi*t)
>> va=diff(s)
va =40*cos(pi*t)*pi
>> vb=diff(s1)
vb = -40/(1-sin(pi*t)^2)^(1/2)*cos(pi*t)*sin(pi*t)*pi
>> Vmx=diff(xm)
Vmx = -30/(1-sin(pi*t)^2)^(1/2)*cos(pi*t)*sin(pi*t)*pi
>> Vmy=diff(ym)
Vmy = 10*cos(pi*t)*pi
>> t=1/4;
>> s=40*sin(pi*t)
s = 28.2843
>> s1=sqrt(AB^2-s^2)
s1 = 28.2843
>> beta=asin(sin(pi*t))
beta = 0.7854
>> alpha=1/2*pi-asin(sin(pi*t))
alpha = 0.7854
>> xm=30*(1-sin(pi*t)^2)^(1/2)
xm = 21.2132
>> ym=10*sin(pi*t)
ym = 7.0711
>> va=40*cos(pi*t)*pi
va = 88.8577
>> vb=-40/(1-sin(pi*t)^2)^(1/2)*cos(pi*t)*sin(pi*t)*pi
vb = -88.8577
>> Vmx=-30/(1-sin(pi*t)^2)^(1/2)*cos(pi*t)*sin(pi*t)*pi
Vmx = -66.6432
>> Vmy=10*cos(pi*t)*pi
Vmy =
22.2144

3.2
>> t=[0:0.001:10];
>> xm=30.*(1-sin(pi.*t).^2).^(1/2);
>> ym=10.*sin(pi.*t);
>> figure(1)
>> plot(xm,ym)
>> hold on
>> t=1/4
>> xm=30.*(1-sin(pi.*t).^2).^(1/2);
>> ym=10.*sin(pi.*t);
>> figure(1)
>> plot(xm,ym,'ro-')
>> grid on

t =0.2500

>> xm=30.*(1-sin(pi.*t).^2).^(1/2);
>> ym=10.*sin(pi.*t);
>> figure(1)
>> plot(xm,ym,'ro-')
>> grid on
5,15,25