Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 5

la Mecanica realizată în MATLAB


Tema: Calculul caracteristicilor cinematice
ale mişcării corpului rigid

Varianta 2

A îndeplit st.gr.RM-191 Axente Ion

A controlat Gh. Coman

Chișinău - 2019
I. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1
perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe
placă este montată rigid bila M, poziţia căreia este determinată de
segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt
ataşate.

φ e =φ ( t ) , rad α φ1
Varianta a, R OM grad
cm cm grad
3 2
2,17 2 t −t +t 25 a/4 - 65

a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

>> radiani = 65 * pi/180;


>> Coef = [2, -1, 1, (-1)*radiani];
>> t = roots(Coef);
>> t1 = t(3)

t1 =
0.7844

b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi


acceleraţia punctului M al plăcii.

>> radiani = 65 * pi/180;


>> Coef = [2, -1, 1, (-1)*radiani];
>> t = roots(Coef);
>> t1 = t(3)
>> a = 25;
>> syms t;
>> omega = 6*t^2-2*t+1;
>> epsilon = diff(omega);
>> omega1 = subs(omega, t1)
>> epsilon1 = subs(epsilon, t1)
>> O1M = (2*a)^2+(a-a/4)^2;
>> R = sqrt(O1M);
>> vM = omega1*O1M
>> Aax = omega1^2 * R;
>> Arot = epsilon1*R;
>> Atot = sqrt(Aax^2 + Arot^2)

vM =

m
8.9058e+03 ( )
s

Atot =
m
654.2155 ( 2)
s

c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , aax , arot, a) .

II. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1


perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad.
Datele numerice sunt ataşate, iar desenele – în punctul precedent.

a).De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

>>radiani = 65*pi/180;
>> t1 = fzero('myfun', 1);
t1 =

1.0100 (s)
b).Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi
acceleraţia punctului O al plăcii.

>> radiani = 65*pi/180;


>> t1 = fzero('myfun', 1)
>> a = 25;
>> syms t;
>> fi = 18*sin(2*pi*t);
>> omega = diff(fi);
>> epsilon = diff(omega);
>> omega1 = abs(subs(omega, t1))
>>epsilon1 = abs(subs(epsilon, t1))
>> O1O = (2*a)^2+(a)^2;
>> R = sqrt(O1O);
>> vO = omega1*O1O
>> Aax = omega1^2 * R;
>> Arot = epsilon1*R;
>> Atot = sqrt(Aax^2 + Arot^2)

vM =

m
3.5273e+05 ( )
s

Atot =

m
7.1220e+05 ( 2)
s

c).Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, aax , arot, a) .


III.Mecanismul, din desen ,constă din bara AB şi două pistoane,
articulate cu bara. Pistoanele A şi B fac mişcări de translaţie în planul
desenului în ghidajele respective.Bara AB face mişcare plan-paralelă
tot în planul desenului.Este cunoscută ecuaţia mişcării a pistonului A
(sau B) s=s(t) . Datele numerice şi desenele respective sunt ataşate.
t1 –este timpul de calcul.

a) De calculat vitezele punctelor A , B şi M prin metoda


coordonatelor

>> syms t;
>> s = 40*sin(pi*t);
>> t1 = 1/4;
>> AB = 40;
>> BM = 10;
>> v = diff(s);
>> vA = subs(v, t1);
>> Xb = sqrt((AB)^2-s^2);
>> VBx = diff(Xb);
>> VBx = subs(VBx, t1);
>> Xm = sqrt((AB)^2-s^2) - BM*(s/AB);
>> AM = AB - BM;
>> Ym = s - AM*(s/AB);
>> VMx = diff(Xm);
>> VMy = diff(Ym);
>> VM = sqrt(VMx^2+VMy^2);
>> VM = subs(VM, t1)

VM =

113.2717

S-ar putea să vă placă și