Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
Lucrarea de laborator Nr.5
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Grafica în sistemul MATLAB


Varianta 21

A efectuat: Birsan Valeriu


St.grupei AI-182
A verificat: Coman G.

Chisinau 2018
Scopul lucrării: Studierea elementelor de baza ale sistemului
MATLAB privind calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării
corpului rigid.

Mersul lucrării:
Exerciţiul 1:
Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1
perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe
placă este montată rigid bila M, poziţia căreia este determinată de
segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt
ataşate.
1. De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .
2. Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şiacceleraţia
punctului M al plăcii.
3. Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε,v , aax , arot, a) .

Varianta φe=φ(t), a,R OM, α, φ 1,


rad cm cm grad grad
21 t3 +0,5t2 +t 40 a/4 60 75
>> fi=145; >> t=1.0047;

firad=145*(pi/180) omega1=eval(omega)

firad = omega1 =

2.5307 6.5471

>> coef=[1,2,-0.5,-2.5307];

t=roots(coef) >> v1M=omega1*O1M

t= v1M =

1.0047 217.4883

-1.5024 + 0.5116i >> a1n=omega1^2*O1M

-1.5024 - 0.5116i a1n =

>> R=25; 1.4239e+003

OM=3.125; >> epsilon=diff(omega)

OO1=sqrt(25^2+25^2); epsilon =

R=25; 6*t+4

OM=R/8; >>

a=25; epsilon1=eval(epsilon)

O1M=sqrt((a-OM)^2+a^2) epsilon1 =

O1M = 10.0282

33.2192 >> a1t=epsilon1*O1M

>> syms t; a1t =

fi1=t^3+2*t^2-0.5*t; 333.1288

omega=diff(fi1) >> a1M=(a1t^2+a1n^2)/(1/2)

omega = a1M =

3*t^2+4*t-1/2 4.2770e+006
Exerciţiul 2:

Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1


perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad.
Datele numerice sunt ataşate,iar desenele – în punctul precedent.
1.De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .
2.Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia
punctului O al plăcii.
3.Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε,v, aax , arot, a).

Varianta φe=φ(t), a,R α, φ 1,


rad cm grad grad
21 12cos(πt) 40 60 75

File functia pentru punctul C:


function [y]=Ftrigo(t);
y=10*cos(2*pi*t)-2.5307;
end
Codul file programului:
>> t=fzero('Ftrigo',0.1) vO =

t= 2.2214e+003

0.2500 >> alt=epsilon1*OO1

>> O1M=33.2192; alt =

>> syms t; -8.5466e-013


>> fi=10*cos(2*pi*t)-2.5307; >> a1t=-8.5466e-013
>> omega=diff(fi) a1t =
omega = -8.5466e-013
-20*sin(2*pi*t)*pi >> a1n=omega1^2*OO1
>> epsilon=diff(omega) a1n =
epsilon = 1.3958e+005
-40*cos(2*pi*t)*pi^2 >>
aO=OO1*((omega1^4+epsilon1^2)^(
>> t=0.2500;
1/2))
>> omega1=-20*sin(2*pi*t)*pi
aO =
omega1 =

-62.8319
1.3958e+005
>> t=0.2500;

>> epsilon1=-40*cos(2*pi*t)*pi^2

epsilon1 =

-2.4174e-014

>> OO1=sqrt(25^2+25^2)

OO1 =

35.3553

>> vO=abs(omega1*OO1)
Reprezentarea grafica pentru punctul M:

⃗vM
a⃗ M

Reprezentarea grafica pentrul punctul O:

⃗vO

a⃗ O
Concluzii:

1.In cadrul lucrarii de laborator numarul 5 am calculat


caracteristicile cinematice ale miscarii corpului rigid.
2.Am determinat acceleratia si viteza unui punct al placii.
3.Am acumulat abilitati de studierea miscarii cinematice ale
corpului rigid.
4.Am obtinut cunostinte si deprinderi noi In lucrul practic cu
programul
MATLAB.

S-ar putea să vă placă și