Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanică Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 5
la Mecanică realizată în MATLAB
Tema: Mișcarea de rotație a rigidului

Varianta 13

A îndeplinit: st. Grupei AI-182 V. Cuțebov


A controlat: Gh. Coman

Chişinău – 2018
Lucrare de laborator Nr.5

I. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul


desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe placă este montată rigid bila M, poziţia cărea este
determinată de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt ataşate.
a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M al plăcii.

c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , aax , arot, a) .


II. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate,iar desenele – în
punctul precedent.

а)De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

b)Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului O al plăcii.

c)Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, aax , arot, a) .

Formule pentru calcule


Indeplinirea sarcinilor
1. De calculat vitezele punctelor A, B şi M prin metoda coordonatelor.

a)>> fi=95;
firad=95*pi/180
firad =1.6581
>> coef=[1,-0.3,2,-1.6581];
t=roots(coef)
t = -0.2101 + 1.5028i
-0.2101 - 1.5028iя
0.7201
>> r=25;
OM=pi*r/4
OM =19.6350

b)
>> syms t;
firad=t.^3-0.3*t.^2+2*t;
>> w=diff(firad)
w =3*t^2-3/5*t+2
>> eps=diff(w)
eps =6*t-3/5
>> t=0.7201;
firad=t.^3-0.3*t.^2+2*t
firad =1.6580
>> w=3*t^2-3/5*t+2
w =3.1236
>> eps =6*t-3/5
eps =3.7206
>> O1O=r;
O1O=25;
OM=19.6350;
O1M=sqrt(O1O.^2-OM.^2)
O1M =15.4747
>> w =3.1236;
eps = 3.7206;
O1M =15.4747;
Vm= w*O1M
Vm = 48.3368
>> an=w.^2*O1M
an =150.9847
>> arot=eps*O1M
arot =57.5752
>> an =150.9847;
arot =57.575;
aM=sqrt(an.^2+arot.^2)
aM =161.5898

c)

𝑎1

𝑎 𝑉𝑀

Sarcina 2:De construit traiectoria mişcării punctului M şi poziţia punctului M pe traiectorie


pentru timpul de calcul t1. Folosind instrumentele ferestrei grafice , arătaţi pe traiectorie
viteza punctului M.

>> t=fzero('sunshine',pi/2)
t =1.6667

b)
>> syms t;
fi=10.2*(sin(3*pi*t))^3;
w=diff(fi)
w =459/5*sin(3*pi*t)^2*cos(3*pi*t)*pi
>> eps=diff(fi)
eps =459/5*sin(3*pi*t)^2*cos(3*pi*t)*pi
>> t = 1.6667;
w =459/5*sin(3*pi*t)^2*cos(3*pi*t)*pi
w = -2.8464e-005
>> eps =459/5*sin(3*pi*t)^2*cos(3*pi*t)*pi
eps = -2.8464e-005

>> R=25;
>> O1O=R;
>> O1O=25;
>> w = -2.8464e-005;
>> eps =-2.8464e-005;
>> O1O =25;
>> Vo=w*O1O
Vo = -7.1160e-004
>> an=w^2*O1O
an =2.0255e-008
>> arot=eps*O1O
arot =-7.1160e-004
>> ao=sqrt(an^2+arot^2)
ao =7.1160e-004

𝑎1 𝑉𝑜

𝑎𝑂
Concluzie:
In urma efectuarii acestei lucrari de laborator,eu am facut cunostinta cu programul
MATLAB.Am studiat caracteristicile cinematice ale miscarii corpului rigid.In
primul punct am aflat cum sa aflam momentul de timp in care fie= ,dupa care am
aflat viteza si acceleratia punctului M al placii.Am reprezentat pe desen vectorii
V,an,at,a, ω, ε Deasemenea am facut cunostinta cu aflarea a vitezelor a
mecanismelor care sunt formate din pistoane si articulatii.Pentru aflarea timpului
am folosit comanda >>coef[.......] si roots ,pentru aflarea vectorilor am folosit
derivatele care se calculeaza cu ajutorul comenzii diff.Comanda plot(x,y) am
folosit-o pentru crearea unei axe de coordonate cu axele x si y.

S-ar putea să vă placă și