Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Informatica Aplicată

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.2
la Programarea Calculatoarelor

A efectuat:
st. gr. TI-15X Student Name

A verificat:
dr., conf.univ. M. Kulev

Chişinău -2015
Lucrarea de laborator nr.2

Tema: Programarea proceselor cu cicluri si ramificatii

Scopul lucrării: Elaborarea programelor ce contin procese de calcul cu cicluri


si ramificatii realizate cu diferite instructiuni posibile
Condiţia problemei (sarcina de lucru) [1]: De calculat valorile variabilelor
indicate după formulele de calcul şi datele iniţiale indicate. De introdus datele
iniţiale de la tastatură. De afişat rezultatele obţinute pe ecran.

Varianta 10:
Formulele de calcul:

1 ln a  b 2
s
2b  ln z 3

t  cos a , a  t
3 2

x z  sin s
b  e ,a  t
Valorile datelor iniţiale:
t=3.3
b=2.34
z=1.8
1.7  a  4.5
  0.1
Mersul lucrării:

Noţiuni principale din teorie şi metode folosite:

* Algoritmul poate fi definit ca o succesiunea finita de paşi care trebuie parcursă


pentru a obţine, pornind de la datele iniţiale (numite şi date de intrare) informaţiile
pe care dorim să le determinăm prin calcul (date de ieşire).
* În rezolvarea multor probleme trebuie să efectuăm aceleaşi calcule de mai multe
ori, sau să repetăm calcule asemănătoare. Aceasta problema o putem rezolva cu
ajutorul algoritmilor cu structura ciclica(iterativa) si ramificata(alternativa).
* Ciclu este o parte a algoritmului(programului) care poate fi repetat mai multe ori.
* Pentru a construi un ciclu trebuie de stabilit conditia ciclului si corpul ciclului.
> ciclu preconditionat;
> ciclu postconditionat;
> cicluri (sensul conditiei):
- cu contor;
- cu eveniment;
> cicluri:
- infinit;
- cu un numar finit de repetari;
Analiza datelor: a) date de intrare:
n – variabila de tip integer.
t,b,z,a1,a2,dx - variabile simple de tip real, parametrii expresiilor date (de
introdus de la tastatură).
b) date de ieşire:
a,s,x - variabile simple de tip real, valorile expresiilor date (de afişat pe ecran).
c) date intermediare: nu sunt.
Schema logică a algoritmului:

START 1

n=n+1
''Dati datele t,b,z,a1,a2,dx”

n,a,s,x
t,b,z,a1,a2,dx

a=a+dx
a=a1

n=0

“Rezultatele obtinute:”

a  a2
Nu
Da
getch()
1 ln a  b 2
s
2b  ln z 3

STOP
Nu Da
a>t

x  b  e z sin s x  t  cos3 a 2

1
Codul (textul) programului in limbajul C:

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

int main()
{
int n = 0;
float t,b,z,a1,a2,dx;
float a,s,x;
printf("Dati datele t,b,z,a1,a2,dx\n");
scanf("%f%f%f%f%f%f", &t,&b,&z,&a1,&a2,&dx);
a=a1;
printf("Rezultatele obtinute\n");
do{
s=(1+pow(fabs(log(a)-(b*b)),1./2))/2*b - log(pow(z,3));
if(a>t)
{ x=t-(pow(pow(cos(a),3),2));}
else
{x=b+exp(z+sin(s));}
n++;
printf("%i. a =%f, s = %f, x = %f \n",n, a, s,x);
a+=dx;
}
while(a<=a2);
getch();
return 0;

Date de intrare (t,b,z,a1,a2,dx):


3.3 2.34 1.8 1.7 4.5 0.1

Rezultatele obtinute:
Verificarea rezultatelor:
Analiza rezultatelor si concluzii:

1. Verificarea ne arată că rezultatele obţinute sunt corecte şi programul lucrează


corect.
2. Algoritmi cu structură ciclica pot fi folosite pentru calcularea expresiilor
matematice.
3. În urma efectuării acestei lucrari de laborator si studierii materialelor la tema
“Programarea proceselor cu cicluri si ramificatii”, au fost accumulate cunostinte si
primele deprinderi pentru scrierea unui program in limbajul C cu strucuta ciclica si
ramificata. S-au obtinut noi abilitati si capacitati in programarea problemelor
ramificate, ciclice.
Bibliografie:

1. Carcea L.,Vlas S., Bobicev V. Informatica: Sarcini pentru lucrări de laborator.


Chișinău: UTM, 2005. - 19 p.

2. Conspectul prelegerilor cursului Programarea Calculatoarelor pentru studenți gr.


TI-154, TI-155, SI-151, SI-152. Lector: dr., conf. univ. M.Kulev. Chișinău, UTM,
2015.

S-ar putea să vă placă și